nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM 5

ĐỀ TÀI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG

TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ELEGANT LUXURY VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn: Họ và tên sinh viên:

GVHD 1: T Nguyễn Thị Thu Trang Sầm Kỳ Nguyệt (Nhóm trưởng)
Tôn Dĩnh
Viên Dĩnh
Sầm Minh Lỗi
Triệu Minh
Tiêu Minh

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ ELEGAN LUXURY VIỆT NAM

Tóm tắt :
Khoảng 500 từ

Lời cảm ơn

Sau khi triển khai xong kỳ thực tập 3 tuần tại công ty, tuy khoảng chừng thời hạn không dài nhưng nó thực sự làm em mở mang được rất nhiều kỹ năng và kiến thức trong thực tiễn quý báu cũng như giúp em rèn luyên được rất nhiều kiến thức và kỹ năng, chiêu thức thao tác của doanh nghiệp. Đồng thời cũng cho em thấy được cái nhìn tổng quát để vận dụng những kiến thức và kỹ năng mà em đã học được tại trường nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích những yếu tố mà doanh nghiệp em làm gặp phải. Việc nhà trường đã tạo điều kiện kèm theo cho chúng em được thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp đã giúp ích rất nhiều cho chúng em bước vào thao tác tại những doanh nghiệp sau này. Em vô cùng cảm ơn !

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo trường Đại Học Thương
Mại. Đặc biệt, em xin trân trọng và cảm ơn sau sắc đến cô TS. Nguyễn Thị Thu
Trang
, đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận
tốt nghiệp này.

Đồng thời em xin trân trọng cảm ơn Ban chỉ huy, những phòng ban trong công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Elegan Luxury Nước Ta đã phân phối tài liệu và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho em trong suốt quy trình điều tra và nghiên cứu và triển khai đề tài khóa luận .Tuy đã nỗ lực học hỏi dựa trên những kiến thức và kỹ năng đã học được tại công ty, nhưng do hạn chế về kiến thức và kỹ năng cũng như năng lực lý luận của bản thân còn nhiều hạn chế. Kính mong nhận được sự hướng dẫn và góp phần của những thầy cô giáo để bài khóa luận của em được hoàn thành xong hơn .Em xin chân thành cảm ơn !Thành Phố Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2021 Sinh viên Trần Thị Phượngyếu. Do đó, cần có những điều tra và nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm mục đích đưa ra giải pháp hài hòa và hợp lý giúp tăng cường sự sống sót và tăng trưởng của công ty .Chính thế cho nên, tác giả đã chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Elegan Luxury Nước Ta để nghiên cứu và điều tra và đưa ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Elegan Luxury Nước Ta .

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

2. Tình hình nghiên cứu và điều tra trên quốc tếMột số nghiên cứu và điều tra tiêu biểu vượt trội trên quốc tế có tương quan đến năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp :Michael Porter ( 2013 ), “ Chiến lược cạnh tranh đối đầu ” NXB Trẻ, Thành Phố Hà Nội. Nghiên cứu của Michael Porter đã trình làng một trong những công cụ cạnh tranh đối đầu can đảm và mạnh mẽ nhất cho tới nay là : ba kế hoạch cạnh tranh đối đầu phổ quát – ngân sách thấp, độc lạ hóa và trọng tâm. Những kế hoạch đã biến xác định kế hoạch trở thành hoạt động giải trí có cấu trúc. Nghiên cứu chỉ ra phương pháp định nghĩa lợi thế cạnh tranh đối đầu theo ngân sách và giá tương đối, trình diễn một góc nhìn trọn vẹn mới về phương pháp tạo và phân loại doanh thu .Fred R David ( 2000 ), “ Khái luận về quản trị kế hoạch ”, NXB Trẻ, TP. Hà Nội. Cuốn sách tôn vinh tầm quan trọng của quản trị kế hoạch trong thực tiễn những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp cũng như đi sau vào nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng tác động của những yếu tố từ thiên nhiên và môi trường hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đến năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp trong xu thế tăng trưởng chung .Arthur A, Jr và A.J ( 2001 ), Crafting and Excuting Strategy, New York Mc Graw – Hill_. _ Tài liệu trình diễn giải pháp nhìn nhận năng lượng cạnh tranh đối đầu tuyệt đối cho những doanh nghiệp, chỉ ra những bước cần thực thi để triển khai xong được công tác làm việc nhìn nhận năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp .Ambastha và Momaya ( 2004 ), Nghiên cứu năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp “ triết lý khung nghiên cứu và phân tích và quy mô ” đã đưa ra triết lý về năng lượng cạnh tranh đối đầu ở Lever doanh nghiệp. Nghiên cứu chỉ ra rằng năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tác động của những yếu tố : nguồn lực, quá trình, hiệu suất .Volachit Sopadith ( 2011 ), Chỉ tiêu nhìn nhận năng lượng cạnh tranh đối đầu của ngân hàng nhà nước thương mại, Tạp chí điều tra và nghiên cứu kinh tế tài chính kế toán. Bài viết đa phần nói về sự cạnh tranh đối đầu trong ngân hàng nhà nước thương mại cũng giống như cạnh tranh đối đầu giữa những doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn nhìn nhận năng lượng cạnh tranh đối đầu của ngân hàng nhà nước thương mại gồm có : Năng lực kinh tế tài chính, năng lượng về công nghệ thông tin và năng lượng phân phối dịch vụ, mạng lưới hệ thống. Nghiên cứu này giúp những nhà quản trị nhận thấy rõ được độ quan trọng của những tiêu chuẩn so với năng lượng cạnh tranh đối đầu của ngân hàng nhà nước thương mại trong tình hình tăng trưởng lúc bấy giờ .2. Tình hình nghiên cứu và điều tra trong nước

Thị trường kinh doanh ở Việt Nam đang vô cùng sôi nổi và tiềm năng các
doanh nghiệp quan tâm đến phát triển và cạnh tranh để tranh giành thị trường chính
vì vậy có rất nhiều nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp như:

Nguyễn Viết Lâm ( năm trước ), “ Bàn về giải pháp xác lập năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp Nước Ta ”, Tạp chí kinh tế tài chính và tăng trưởng. Bài viết này trước hết làm rõ thực chất của năng lượng cạnh tranh đối đầu ở Lever doanh nghiệp, sau đó đưa ra quan điểm riêng, chỉ ra quy mô tổng quát được sử dụng để xác lập năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp Nước Ta. Cuối cùng là tập trung chuyên sâu điều tra và nghiên cứu đề xuất kiến nghị mạng lưới hệ thống những chỉ tiêu, yếu tố cấu thành năng lượng cạnh tranh đối đầu Nước Ta cùng với những chiêu thức xác lập giá trị cũng như tầm quan trọng của những chỉ tiêu đó. Từ đó, giúp doanh nghiệp có những giải pháp nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu thiết thực và hiệu suất cao .

3. Các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:

3. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm ra một số ít giải pháp nâng cao năng lượng cạnh cho công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Elegan Luxury Nước Ta .

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Đề tài “ Một số giải pháp nhằm mục đích nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Luxury Nước Ta ” nhằm mục đích xử lý 3 trách nhiệm cơ bản :

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của công ty kinh doanh
 • Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại
  Và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam trong tương quan với các đối thủ cạnh
  tranh đối sánh, từ đó rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của
  những thành công, hạn chế đó.
 • Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
  công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam.
  4 – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
 • Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá năng
  lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Elegan Luxury
  Việt Nam.
 • Phạm vi về không gian:
 • Giới hạn sản phẩm mục tiêu nghiên cứu trong đề tài là các thiết bị
  nhà bếp nhập khẩu.
 • Giới hạn thị trường mục tiêu nghiên cứu trong đề tài là người tiêu
  dùng và các cửa hàng nhỏ lẻ kinh doanh các thiết bị nhà bếp trong khắp cả
  nước.
 • Phạm vi về thời gian: nghiên cứu dữ liệu trong khoảng thời gian 3 năm
  (2017-2019), đề xuất hệ thống các giải pháp trong thời gian 3 năm tới (2022-
  2024 ), tầm nhìn 2025

5- Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận sử dụng 2 nguồn tài liệu là : tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp .5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấpTìm kiếm những thông tin, tài liệu về mặt kim chỉ nan, về tình hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Elegan Luxury Nước Ta. Tìm kiếm trải qua những tài liệu thống kê, báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, những kế hoạch chủ trương của doanh nghiệp trong thời hạn tới, trải qua internet, sách, những bài báo cáo giải trình, tạp chí học thuật chuyên ngành như luận văn, khóa luận …5.1.2 ương pháp thu thập dữ liệu sơ cấpDữ liệu sơ cấp tích lũy qua 2 giải pháp là phỏng vấn và tìm hiểu. Trong đó :Tiến hành tìm hiểu nhân viên cấp dưới và người mua của công ty. Khách hàng là người tiêu dùng đến trực tiếp mua loại sản phẩm tại showroom và những người mua mua buôn của công ty. Điều tra được triển khai từ ngày 15/1/2021 đến ngày 22/1/2021. Việc tìm hiểu được thực thi trải qua điền phiếu khảo sát .Điều tra nhân viên cấp dưới thực thi trực tiếp tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Elegan Luxury Nước Ta, Trụ sở TP.HN. Mục đích khảo sát là tìm hiểu và khám phá quan điểm của nhân viên cấp dưới về bộ tiêu chuẩn nhìn nhận năng lượng cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp. Mẫu phiếu tìm hiểu nhân viên cấp dưới đưa ra 20 phiếu thu về 20 phiếu hợp lệ. ( Mẫu phiếu tìm hiểu đính kèm ở phần phụ lục 1 )Tiến hành tìm hiểu người mua tại showroom và thực thi gửi email cho những người mua lấy buôn của công ty. Mục đích khảo sát là nhìn nhận về những tiêu chuẩn cạnh tranh đối đầu của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM Và Dịch Vụ Elegan Luxury Nước Ta so với đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. Từ đó, tìm ra ưu điểm, điểm yếu kém trong năng lượng cạnh tranh đối đầu

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Các khái niệm cơ bản và lý thuyết có liên quan
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm năng lực
1.1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh
1.1.1. Các cấp độ năng lực cạnh tranh
1.1. Một số lý thuyết liên quan
1.1.2. Lý thuyết về nguồn lực (RBV) của doanh nghiệp
1.1.2. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài
1.2. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong
1. Phân định nội dung nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.3. Nhận diện SBU và đối thủ cạnh tranh của SBU của DN
1.3. Xây dựng các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của SBU của
doanh nghiệp
(Năng lực cạnh tranh marketing, Năng lực cạnh tranh phi marketing)
1.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp
1.3. Xây dựng giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…
1. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.4 Nhóm chỉ tiêu định lượng

 • Doanh thu
 • Lợi nhuận
 • Thị phần
 • ROS, ROA, ROE…
  1.4 Nhóm chỉ tiêu định tính
 • Uy tín, thương hiệu
 • Sự trung thành của khách hàng….

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA SBU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH

VỤ ELEGAN LUXURY VIỆT NAM

2. Khái quát về công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt
Nam.

2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1. Kết quả kinh doanh của công ty

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty
TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam.

2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài
2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong
2. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH
Thương Mại Và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam

2.3. Nhận diện SBU và đối thủ cạnh tranh của SBU..ủa công ty TNHH
Thương Mại Và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam

2.3.1. Nhận diện SBU hiện tại của công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ
Elegan Luxury Việt Nam.
– Sản phẩm chiến lược:….
– mục tiêu chiến lược:…..
– thị trường mục tiêu:…….
– lợi thế cạnh tranh:……..
2.3.1. Xác định đối thủ cạnh tranh của SBU… của công ty TNHH Thương Mại
và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam.
2.3. Xây dựng các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của công ty TNHH
Thương Mại Và Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam
2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể của công ty TNHH Thương Mại Và
Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG
LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
ELEGAN LUXURY VIỆT NAM

3. Các kết luận về năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Và
Dịch Vụ Elegan Luxury Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *