giay-xac-nhan-khuyet-tat-4765918

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về mẫu giấy xác nhận. Có rất nhiều trường hợp trong cuộc sống mà chúng ta cần dùng đến văn bản này, chẳng hạn như giấy xác nhận đi công tác, giấy xác nhận thông tin cá nhân…Vậy mỗi loại giấy xác nhận gồm những nội dung gì? Hôm nay JES sẽ tổng hợp những mẫu giấy xác nhận hay dùng nhất, cho bạn đọc cùng tham khảo.

nội dung

Mẫu giấy xác nhận thông tin cá nhân

Dán ảnh 3×4
(đóng dấu giáp lai)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
GIẤY XÁC NHẬN
THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết bằng chữ in hoa) : …………………..Nam, Nữ:……..
Tên gọi khác: …………………………Sinh ngày :………………………………………………….
Nguyên quán:……………………………………………………………………………………
Dân tộc :………………………….Tôn giáo: …………………………………………………
Nơi đăng ký thường trú :…………………………………………………………………….
Sổ hộ khẩu số:…………………………………………………………………………………
Số CMND/CCCD :…………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký tạm trú:…………………………………………………………………………
Họ tên cha:…………………………………………………………………………………….
Họ tên mẹ:…………………………………………………………………………………….
Nay tôi đề nghị Công an Phường (xã, thị trấn)………………………………………
Xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh để …………………………………………………
 

TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ
Xác nhận
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật
Ngày ….. tháng ….. năm 20…….
Người tự khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

————————

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
                          Kính gửi : ……………………………………………………….
Tôi tên là:………………………………………………………………………………….
Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………….
Đã công tác tại:………………………………………………………………………….
Lĩnh vực công tác:…………………………………………………………………………
Thời gian công tác:………………………………………………………………………..
Nhận xét trong quá trình công tác:……………………………………………………
Tôi làm mẫu giấy xác nhận để………………………………………………………

 XÁC NHẬN 
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
 …………,ngày……tháng ….năm……
 Người làm đơn

Mẫu giấy xác nhận mất giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ
Kính gửi:…………………………………………………………………………………
Tôi là:……………………………..Sinh ngày:………………………………………..
CMND số: …………………………….Ngày cấp: …/…/……  Nơi cấp ……….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………
Tôi xin trình bày sự việc sau:
……………………………………………………………………………………………………
Do đó, tôi làm mẫu giấy xác nhận này  để xin phía cơ quan xác nhận các thông tin của tôi nêu trên và việc tôi bị mất các giấy tờ trên và đang trong thời gian chờ kết quả cấp lại là sự thật.
Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của…………………. Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

mau-giay-xac-nhan-khuyet-tat-4733894

Mẫu giấy xác nhận cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(Nơi cư trú)
Kính gửi: Công an …

Họ và tên : … Sinh năm:…
CMND số : …  cấp ngày …/…/… tại …
Thường trú :…
Địa chỉ liên lạc :…
Điện thoại : …

Nay tôi làm mẫu giấy xác nhận này kính xin Qúy cơ quan xác nhận cho tôi về việc tôi đã/hiện đang cư trú tại địa chỉ: …từ ngày…/…/… cho đến nay.
Lý do xin xác nhận là để …
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.
Trân trọng cảm ơn!

 Xác nhận của Công an phường: Ngày…tháng…năm …
Người làm đơn(ký và ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Giấy xác nhận dân sự theo mẫu

Mẫu giấy xác nhận lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–oOo—–

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG
Họ và tên:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
Số CMND:……………………………………………………………………………………..
Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………
Địa chỉ công ty:……………………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………………………………………………………………………….
Bộ phận: …………………………………………Chức vụ:………………………………..
Hợp đồng lao động :  Thời vụ  Thời hạn 1 năm  Thời hạn 2 năm
 Thời hạn 3 năm  Không xác định thời hạn  Khác……
Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/……..
Ngày vào làm việc: 20/09/……….
Mức lương chính: ……………………………………………….VNĐ/ tháng Trước thuế Sau thuế 
Thu nhập khác: …………………………………………………..VNĐ/ tháng
Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng
………., ngày…….tháng…….năm………..

Xác nhận của công ty
Xác nhận các thông tin về chức vụ,
thời gian làm việc và mức lương
nêu trên là chính xác
Ký và ghi rõ họ tên

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

……………………………………………
……………………………………………
……..Số:…../UBND- XNTTHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày … .. tháng … .. năm … … .

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

…………………………………………..
Xét đề nghị của ông/bà:………………………………………………………………………………,
về việc cấp mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho…………………..
XÁC NHẬN:
Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………
Giới tính: ……………….Dân tộc: …………………………Quốc tịch:…………….
Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………….
Nơi cư trú:……………………………………………………………………………….
Trong thời gian cư trú tại………………………………………………….từ ngày……tháng………năm…………….., đến ngày……..tháng………năm
Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………………….
Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:………………………………………………………………………..
 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

mau-giay-xac-nhan-dang-di-hoc-6590401

Mẫu giấy xác nhận đang đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC

Năm học:…………..
Trường:…………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Xác nhận em:…………………………………………………………………….
Sinh ngày……….tháng……….năm…………….
Hiện đang là học sinh lớp:………………………….. năm học:…………………….. của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
………….., ngày…..tháng……năm………
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận thực tập

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

* * * * * * * * *

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * * * * * * * * * * * *

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP
Họ và tên:…………………………………………………………………………
Mã số sinh viên:…………………………………………………………………….
Trường: ……………………………………….. Lớp: ………………………………………
Khoa:………………………….Chuyên ngành:…………………………………………….
Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……
Công việc được giao: ……………………………………………………………………..
Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….
Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….
II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Thực hiện nội quy làm việc
Ý thức kỷ luật
Thái độ thực tập
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc
Nhận xét chung

… … … … … .., ngày … .. tháng …. năm … ..

Đại diện đơn vị thực tập

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

Cán bộ hướng dẫn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Người thực tập

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY XÁC NHẬN

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng
Họ và tên: ………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:……/……/………… Giới tính: ………………………………..
Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………………..
Quan hệ với người có công với cách mạng (1): ………………………………….
2. Thông tin về người có công với cách mạng
Họ và tên: …………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:……/……/..…… Giới tính: ………………………………………
Thuộc diện người có công với cách mạng (2): ………………………………………….
Số hồ sơ: ……………………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký thường trú (nếu có): ……………………………………………………………

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Ông/bà:…………………
Là thân nhân người có công với cách mạng.
Thủ trưởng đơn vị
(Họ và tên, ký, đóng dấu)
……., ngày….tháng…năm…
Xác nhận của người có công với cách mạng
(Chữ ký, họ và tên)
…, ngày…tháng….năm…
Người đề nghị xác nhận
(Chữ ký, họ và tên)

giay-xac-nhan-khuyet-tat-1560149

Mẫu giấy xác nhận khuyết tật

Mẫu số 07

( Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012 / TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 )

ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
Số hiệu:………………………………………………………………………………..
Họ và tên:………………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………………
Giới tính:………………………………………………………………………………
Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………………………………
Dạng khuyết tật:……………………………………………………………………….
Mức độ khuyết tật:………………………………………………………………………

Ngày tháng năm
TM.UBND
Chủ tịch
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

Mẫu giấy xác nhận nhân thân

CÔNG AN1………………
CÔNG AN2………………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………, ngày … tháng …. năm ……..

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN
Công an xã, phường, thị trấn:…………., huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:………………., tỉnh, thành phố………………….xác nhận:
Ông/bà:……………………………… Giới tính :……………………………..
Sinh ngày:……………………………………, tại………………………………
Nơi đăng ký thường trú:…………………………………………………………
Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………
Số CMND:…………………………………. cấp ngày……/……/…… tại………
Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
                                                                 TRƯỞNG CÔNG AN
                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
XEM THÊM: Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm

mau-giay-xac-nhan-than-nhan-3596706

Mẫu giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIY XÁC NHẬN
(Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học xác nhận)
Trường:……………………………………………………………………………
Xác nhận anh/chị:………………………………………………………………..
Hiện là học sinh, sinh viên:
Năm thứ…………… Học kỳ: ……………………………… Năm học……………………….
Khoa ……………………….. Khóa học …………….. Thời gian khóa học …………(năm);
Hình thức đào tạo: …………………………..
Kỷ luật: ………………………………………….(ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho……………………………. theo quy định và chế độ hiện hành.
                                                                         ….ngày…tháng…năm…
                                                                               Thủ tướng đơn vị
                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận quá trình hành nghề


GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH HÀNH NGHỀ

…………………….2……………………….. xác nhận:
Ông/bà: …………………………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………….
Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………………………
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………………………….
Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: ………………………………
Văn bằng chuyên môn: ……………………………Năm tốt nghiệp: …………………………. đã hành nghề tại ………. và đạt kết quả như sau:
1. Thời gian hành nghề: ……………………………………………………………………………………
2. Năng lực chuyên môn: ……………………………………………………………………………………..
3. Đạo đức nghề nghiệp:
……………………………………………………………………………………….
                                                                            GIÁM ĐỐC
                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tóm lại vấn đề

Với những mẫu giấy xác nhận mà chúng tôi chia sẻ ở trêm, sẽ giúp cho mọi người biết nhiều hơn về các mẫu giấy xác nhận hay dùng trong cuộc sống.

5/5 – ( 100 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *