Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm là gì ? Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm ? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm ? tin tức tương quan ?

Bảng điểm là bản sao thành tích học tập vĩnh viễn của học viên, thường có nghĩa là tổng thể những khóa học đã học, tổng thể những điểm đã nhận, toàn bộ những thương hiệu đã nhận và bằng cấp được trao cho một học viên từ ngày tiên phong đi học đến năm học hiện tại. Trong những trường hợp khác nhau, muốn xác nhận bảng điểm thì cần làm Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm, Vậy cách làm Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm như thế nào ?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

nội dung

1. Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm là gì ?

Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm là mẫu đơn với những nội dung và thông tin về xin xác nhận bảng điểm cho những cá thể có nhu yếu với những lí do khác nhau Đơn xin xác nhận bảng điểm là văn bản được cá thể sử dụng để ý kiến đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận bảng điểm mà bạn đưa ra là đúng với thực sự khách quan, đúng với hiệu quả học tập của cá thể tương ứng.

2. Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

… … … .., ngày …. tháng … .. năm … … ..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN BẢNG ĐIỂM

Kính gửi :

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho mượn nhà làm trụ sở, văn phòng công ty? Hợp đồng cho mượn nhà ở và các lưu ý khi soạn thảo?

– Trường … … … … … …. – Ông … … … … … … … .. – Hiệu trưởng trường … … … … …. ( Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền ) Tên tôi là : … … … … … … … Sinh năm : … … …. Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … do CA … … … …. cấp ngày … / …. / … … Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … .. Hiện đang cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … …

Xem thêm: Các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế? Các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa?

Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … Là : … … … … .. ( tư cách làm đơn, như, Là sinh viên đang theo học tại Lớp … .. Ngành … … Khóa học … …. Năm học … … … … .. Trường … … … … … … … Mã số sinh viên … … … … … …. ) Tôi xin trình diễn với Quý trường / Ông / Bà / … vấn đề sau : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Và vì những nguyên do sau : ( Phần này, bạn trình diễn thực trạng, nguyên do dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, bạn đang có nhu yếu thực tập tại một công ty nào đó trong thời hạn sắp tới nhưng công ty này nhu yếu bạn phải cung ứng bảng điểm có xác nhận của trường về hiệu quả học tập của bạn trong hồ sơ xin thực tập, do vậy, bạn cần phải phân phối bảng điểm đã được xác nhận cho phía công ty nếu muốn được đồng ý nhu yếu thực tập ) Tôi làm đơn này kính đề xuất Quý trường / Ông / Bà / … xác nhận vấn đề : Sinh viên mang những thông tin cơ bản sau : Họ và tên … … … … … … Sinh ngày … / …. / … … Mã số sinh viên … … … … …. Khóa học … … … … của Quý trường có tác dụng học tập trên thang điểm … .. như sau :

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển lớp cấp 3 và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Môn học Kết quả bài kiểm tra cá nhân Kết quả bài nhóm Kết quả bài thi cuối kỳ ) Điểm trung bình trung

Tôi xin cam kết ràng buộc những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng thực sự và xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Quý trường / Ông / Bà / … về tính trung thực của những thông tin này. Kính mong Quý trường / Ông / Bà / … xem xét và đồng ý ý kiến đề nghị trên của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Kèm theo đơn này, tôi có gửi kèm………………….. để chứng minh cho tính chính xác của một số thông tin mà tôi đã nêu trên.

Xác nhận của………

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên )

3. Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm :

– Ghi rõ những thông tin trong đơn

Xem thêm: Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Người làm đơn ( Ký và ghi rõ họ tên ) – Gửi đơn Hiệu trưởng trường. ( Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền )

4. tin tức tương quan :

Căn cứ vào quy định số 43/2007 / QĐ-BGD và ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phát hành “ Quy chế đào tạo và giảng dạy ĐH và cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ ”. Thì sinh viên muốn xin xác nhận bảng điểm thì cần quan tâm những pháp luật sau : Điều 3. Học phần và Tín chỉ 1. Học phần là khối lượng kỹ năng và kiến thức tương đối toàn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quy trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được sắp xếp giảng dạy toàn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học phong cách thiết kế và được cấu trúc riêng như một phần của môn học hoặc được cấu trúc dưới dạng tổng hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định. 2. Có hai loại học phần : học phần bắt buộc và học phần tự chọn. a ) Học phần bắt buộc là học phần tiềm ẩn những nội dung kỹ năng và kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích góp ; b ) Học phần tự chọn là học phần tiềm ẩn những nội dung kỹ năng và kiến thức thiết yếu, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm mục đích đa dạng hoá hướng trình độ hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần pháp luật cho mỗi chương trình .

Xem thêm: Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

3. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được pháp luật bằng 15 tiết học kim chỉ nan ; 30 – 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc đàm đạo ; 45 – 90 giờ thực tập tại cơ sở ; 45 – 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Đối với những học phần kim chỉ nan hoặc thực hành thực tế, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành tối thiểu 30 giờ chuẩn bị sẵn sàng cá thể. Hiệu trưởng những trường lao lý đơn cử số tiết, số giờ so với từng học phần cho tương thích với đặc thù của trường. 4. Đối với những chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị chức năng học trình, thì 1,5 đơn vị chức năng học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ. 5. Một tiết học được tính bằng 50 phút. Điều 5. Đánh giá tác dụng học tập Kết quả học tập của sinh viên được nhìn nhận sau từng học kỳ qua những tiêu chuẩn sau : 1. Số tín chỉ của những học phần mà sinh viên ĐK học vào đầu mỗi học kỳ ( gọi tắt là khối lượng học tập ĐK ) .

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm tra Đảng viên và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của những học phần mà sinh viên ĐK học trong học kỳ đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần. 3. Khối lượng kiến thức và kỹ năng tích góp là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được nhìn nhận theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học. 4. Điểm trung bình chung tích góp là điểm trung bình của những học phần và được nhìn nhận bằng những điểm chữ A, B, C, D mà sinh viên đã tích góp được, tính từ đầu khóa học cho tới thời gian được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ. Điều 19. Đánh giá học phần 1. Đối với những học phần chỉ có kim chỉ nan hoặc có cả triết lý và thực hành thực tế : Tùy theo đặc thù của học phần, điểm tổng hợp nhìn nhận học phần ( sau đây gọi tắt là điểm học phần ) được tính địa thế căn cứ vào một phần hoặc tổng thể những điểm nhìn nhận bộ phận, gồm có : điểm kiểm tra tiếp tục trong qúa trình học tập ; điểm nhìn nhận nhận thức và thái độ tham gia bàn luận ; điểm nhìn nhận phần thực hành thực tế ; điểm chịu khó ; điểm thi giữa học phần ; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50 %. Việc lựa chọn những hình thức nhìn nhận bộ phận và trọng số của những điểm nhìn nhận bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp nhìn nhận học phần do giảng viên đề xuất kiến nghị, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được lao lý trong đề cương cụ thể của học phần.

2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.

3. Giảng viên đảm nhiệm học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm nhìn nhận bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần .

Xem thêm: Biên bản đại hội chi đoàn mới nhất và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Căn cứ trên những lao lý điều 3,5,19 quy định số 43/2007 / QĐ-BGD và ĐT quyết định hành động Về việc phát hành “ Quy chế huấn luyện và đào tạo ĐH và cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ ”. thì muốn xin bản điểm thì sinh viên cần chú ý quan tâm mình đã đủ điều kiện kèm theo để xin bảng điểm hay chưa ? Và tác dụng học tập của sinh viên đã triển khai xong hết hay chưa ? Trên đây là hàng loạt thông tin chúng tôi phân phối về Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm và hướng dẫn soạn thảo đơn mới nhất và những thông tin tương quan phân phối cho bạn đọc hiểu rõ hơn về yếu tố này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *