hop-dong-dao-tao-nghe-4650747

Việc học và đào tạo nghề hiện nay rất phổ biến, đặc biệt là với các bạn trong độ tuổi từ 16 – 20 tuổi. Trong quá trình đó, cả người đăng ký học và doanh nghiệp đào tạo đều cần nắm rõ thông tin về hợp đồng đào tạo nghề, các nội dung và quy định trong hợp đồng để thực hiện đúng theo pháp luật.

Các thông tin về hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp sẽ được Lê Ánh HR cung cấp trong bài viết dưới đây.

nội dung

1. Hợp Đồng Đào Tạo Nghề Là Gì?

Hợp đồng đào tạo nghề là sự thỏa thuận giữa người học nghề và người đào tạo nghề được ký kết giúp người học có thể được đào tạo nâng cao trình độ nghề ở trong hoặc ngoài nước.

hop-dong-dao-tao-nghe-6135474

2. Quy Định Về Hợp Đồng Đào Tạo Nghề

2.1. Hợp đồng đào tạo nghề có thời hạn bao lâu?

Thời gian đào tạo nghề là một trong những lao lý do hai bên thỏa thuận hợp tác, thời hạn đào tạo trọn vẹn nhờ vào vào ý chí và sự thỏa thuận hợp tác tự nguyện của hai bên. Hiện nay, pháp lý không số lượng giới hạn thời hạn đào tạo trong hợp đồng đào tạo giữa người lao động và người sử dụng lao động .

2.2. Hợp đồng đào tạo nghề có phải đóng bảo hiểm

Căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc :
– Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
– Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng .
Do đó, xét theo lao lý trên thì chỉ hợp đồng lao động mới phải đóng bảo hiểm xã hội, còn hợp đồng học nghề thì không cần đóng bảo hiểm xã hội .

2.3. Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành mấy bản

Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 2 bản do người học giữ 1 bản và doanh nghiệp đào tạo giữ 1 bản .

2.4. Vi phạm hợp đồng đào tạo nghề

Sau khi người lao động được đào tạo phải thao tác cho người đào tạo lao động theo đúng thời hạn lao lý trong hợp đồng đào tạo. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người lao động sau đó tự ý bỏ việc, khiến cho những doanh nghiệp thiếu vắng nhân sự và thiệt hại ngân sách đào tạo .
Trong trường hợp này, người lao động hoàn toàn có thể phải bồi hoàn ngân sách học nghề cho doanh nghiệp .

2.5. Bồi thường hợp đồng đào tạo nghề

Việc bồi thường sẽ triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Nếu có pháp luật về miễn trách nhiệm bồi thường hợp đồng đào tạo nghề thì người lao động sẽ không phải bồi thường phí này .
Tuy nhiên, nếu giữa người lao động và người sử dụng lao động không lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thì sẽ triển khai theo :

Trường hợp 1: Nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp

Luật Lao động 2019 không quy định về trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo trong trường hợp người lao động thực hiện hợp pháp việc chấm dứt hợp đồng lao đồng.

– Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 61 Luật Giáo dục và nghề nghiệp 2014 lại quy định người tham gia đào tạo do doanh nghiệp trao học bổng với điều kiện phải làm việc cho doanh nghiệp theo thời gian quy định; nếu không thực hiện đúng hợp đồng thì phải bồi thường chi phí đào tạo.

⇒ Như vậy, người lao động vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi hoàn ngân sách đào tạo cho người sử dụng lao động nếu không thao tác theo đúng thời hạn đã cam kết .

Trường hợp 2: Nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Theo lao lý tại Điều 40 Bộ luật Lao động 2019, người lao động khi đơn phương chấm hết hợp đồng trái pháp lý, sẽ :
– Không được trợ cấp thôi việc ;
– Phải bù một khoản tiền là nửa tháng lương và những ngày không báo trước tương ứng ;
– Phải hoàn trả hàng loạt ngân sách đào tạo cho người sử dụng lao động .
– Trong trường hợp này, người lao động còn phải bồi thường thêm ngân sách đào tạo khác cho người đào tạo lao động

3. Nội Dung Của Hợp Đồng Đào Tạo Nghề

Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề gồm có các mục chính sau:

+ tin tức doanh nghiệp đào tạo nghề và người học nghề
+ Tên nghề, thời hạn, khu vực, lệ phí đào tạo .
+ Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đào tạo nghề – người học nghề .
+ Thời gian hợp đồng có hiệu lực hiện hành .
+ Chữ ký của tổng thể những bên trong hợp đồng .

4. Mẫu Hợp Đồng Đào Tạo Nghề

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ (1)

Số : … … … … … … … …. / HĐĐTN

Bên dạy nghề: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CÔNG TY : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … … … … … .
Đại diện : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … … … … …. …
Chức vụ : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … … … … …. …
Địa chỉ : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … … … … …. …
Điện thoại : … … … … … … … …. …. Fax : … … … … … … … …. … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … …
Tài khoản số : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … .. … … …
Bên học nghề : ( 2 )
Họ và tên : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … …
Sinh ngày : … … tháng. …. năm
Trình độ văn hoá : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … …
Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … … … … .
Giấy tạm trú số … … .. do Công an … … … …. cấp ngày ………. tháng …….. năm ………
Điện thoại : … … … … … … … …. … … … … … … … …. … … … … …. … … …
Mang CMND : … … … …. hoặc hộ khẩu số : …………. … … … … … … …
Cấp ngày ……… tháng ……… năm ……… Tại : Công an ………………………………….
Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những lao lý sau đây :

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…………………….cho anh (chị) …. ……………………….. theo đúng hợp đồng số …….. từ ngày ……….. tháng …….. năm…….. đến ngày ……. tháng ……. năm …….

Địa điểm học : Tại Trung tâm dạy nghề ; – Công ty : … … … … … … … …. … … … … …
Địa điểm học : Tại Trung tâm dạy nghề ………………… – Công ty : … … … … …
Cơ sở 1 : ………………………………………… … … … … … … …. … … …
Cơ sở 2 : ………………………………………………………………. …. … … …

Điều 2: Chế độ học nghề

1. Thời gian học nghề :. … …. tháng ( = … .. tuần : = … …. giờ )
2. Thời gian học trong ngày :
– Sáng từ : 8 h00 đến 11 h00
– Chiều từ : 14 h00 đến 17 h00

– Tối từ: 18h00 đến 21h00

3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và toàn bộ những ngày Lễ Tết theo lao lý của Nhà nước .
4. Phân chuyên ngành học 1 buổi / ngày .
5. Học sinh được cấp phép :
– Thẻ học viên ;
– Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành .
6. Người học được học trong điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn và vệ sinh theo lao lý hiện hành của Nhà nước .

Điều 3: Chi phí đào tạo (3)

Tổng chi phí đào tạo nghề là ………………………………………………….. đồng
( bằng chữ : …………………………………………………………………………. đồng )

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả hàng loạt ngân sách đào tạo cho bên học nghề .

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo (4)

Sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết thao tác cho công ty với thời hạn …. … … … … … … … … .. năm .

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm khá đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo pháp luật mới được vào học .
Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy định của Công ty và pháp luật của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường hàng loạt học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

2. Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất kiến nghị, góp phần quan điểm kiến thiết xây dựng để bảo vệ quyền hạn cho mình và thiết kế xây dựng Công ty ngày càng tăng trưởng .
Người nhập học hoặc đang học nếu vì nguyên do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại ( Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng )

3. Quyền lợi:

Người học được học tập triết lý và thực hành nghề bảo vệ đủ thời hạn, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo lao lý của Bộ LĐTBXH .
Người học được kiểm tra trình độ triết lý, kinh nghiệm tay nghề và được cấp chứng từ theo pháp luật. Những học viên có hiệu quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được ra mắt thực tập tại những shop thay thế sửa chữa Bảo hành và liên tục ĐK học những lớp học nâng cao .

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ:

Thực hiện rất đầy đủ những điều kiện kèm theo thiết yếu đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu suất cao, bảo vệ theo hợp đồng đã ký .

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa những lớp và đổi khác, tạm hoãn, kỷ luật và chấm hết hợp đồng với những trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo lao lý của Pháp luật .
Học viên được hoặc phải chấm hết Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong những trường hợp ( có rất đầy đủ sách vở hợp pháp và có địa thế căn cứ rõ ràng ) sau đây :
+ Đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược
+ Lý do sức khoẻ
+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

Điều 8: Điều khoản chung

1. Những thoả thuận khác:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực hiện hành từ ngày ….. tháng ….. năm …… đến ngày …. tháng …. năm ….

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản người học nghề giữ .
+ 01 bản Công ty ……………………………………………….. giữ .
Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại : Công ty …………………………….. … … … …
Cơ sở 1 : ……………………………………………………………….
Cơ sở 2 : ……………………………………………………………….

BÊN HỌC NGHỀ BÊN DẠY NGHỀ

Ghi chú:

(1) Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản .

(2) Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

(3) Chi phí đào tạo bao gồm: các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để thao tác cho mình, thì không được thu học phí .

Link download: Mẫu Hợp Đồng Đào Tạo Nghề

5. So Sánh Hợp Đồng Đào Tạo Nghề Và Thỏa Thuận Thực Tập

*Thỏa thuận thực tập

Doanh nghiệp trợ giúp thực tập sinh thực hành những kỹ năng và kiến thức mà không cần họ thao tác cho doanh nghiệp sau khi kết thúc thời hạn thực tập như đào tạo nghề .
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhận thực tập sinh trong một khoảng chừng thời hạn nhất định mà người sử dụng lao động và thực tập sinh thỏa thuận hợp tác với nhau trải qua việc những bên giao kết thỏa thuận hợp tác thực tập .
Về chính sách và quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên thực tập trong thời hạn thực tập, Luật Giáo dục không có pháp luật nào về nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp phải trả những quyền lợi và nghĩa vụ cho sinh viên thực tập trong thời hạn thực tập .

*Hợp đồng đào tạo nghề

Người sử dụng lao động có quyền nhận người lao động vào doanh nghiệp để đào tạo nghề tại nơi thao tác. Trong thời hạn được đào tạo nghề, người sử dụng lao động và người học nghề phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề với những nội dung đa phần theo lao lý tại Điều 62 Bộ luật Lao động .
Như vậy, người sử dụng lao động chỉ hoàn toàn có thể nhận người học nghề vào thao tác cho doanh nghiệp dưới hình thức hợp đồng đào tạo nghề chứ không được giao kết dưới hình thức là hợp đồng thực tập vì Bộ luật Lao động không có lao lý nào kiểm soát và điều chỉnh về việc giao kết hợp đồng thực tập như vậy .
Xem thêm :

Trên đây là tất cả các thông tin về hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp, cùng với đó là những quy định và nội dung chi tiết giúp bạn có thể tự tin làm việc cũng như xem xét các điều khoản trong hợp đồng.

Ngoài ra, Lê Ánh HR đã phân biệt giữa hợp đồng đào tạo nghề và thỏa thuận thực tập hi vọng có thể cung cấp cho các bạn có thêm những thông tin bổ ích có liên quan đến vấn đề này.

Lê Ánh HR – Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sựkhóa học C&B … và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online – offline, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng tốt nhất hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *