Để sẵn sàng chuẩn bị cho việc làm thủ tục tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2017, Nhà trường đề xuất những Khoa CNTT, CHKT&TĐH, những sinh viên lớp K58H, N và những sinh viên khóa cũ đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp triển khai những việc làm sau đây :
1. Đối với sinh viên những lớp K58H, K58N : Tổ chức hoạt động và sinh hoạt lớp khóa học trước 11 h thứ Năm ngày 21/12/2017 để :
– Tự nhìn nhận điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2017 – 2018, nếu sinh viên nào không tham gia mà không có nguyên do chính đáng thì sẽ nhận điểm rèn luyện là 0 và xếp loại “ Kém ” cho kết quả rèn luyện của Học kỳ I năm học 2017 – 2018, khi đó mọi quyền hạn của sinh viên tương quan đến kết quả rèn luyện sẽ không được xem xét ;

      – Kiểm tra kết quả rèn luyện 8 học kỳ (bảng tổng hợp gửi kèm theo), nếu phát hiện có điểm nào chưa chính xác thì làm đơn hiệu chỉnh (theo mẫu) và nộp cho Lớp trưởng Lớp khóa học;

– Tính điểm rèn luyện toàn khóa học để xét học bổng, khen thưởng toàn khóa ( theo công thức có trong hướng dẫn đính kèm ) – Trả lời những câu hỏi và ghi những thông tin thiết yếu trên “ Phiếu khảo sát sinh viên mới tốt nghiệp ” ;
– Điền vào file “ Tình hình việc làm K58 ” sẽ được Lớp trưởng gửi link Online với những sinh viên đã tìm được việc làm ;

– Bình bầu Danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng trong toàn khóa học (Hướng dẫn).

Yêu cầu :
a ) Ban cán sự Lớp khóa học mời Cố vấn học tập tham gia và chỉ huy cuộc họp .
b ) Lớp trưởng Lớp khóa học nhận tại phòng Công tác sinh viên ( Phòng 104 – E3 ) từ 14 h00 đến 16 h00 thứ Ba, ngày 19/12/2017 những sách vở : ( 1 ) Bảng tổng hợp điểm học tập ( để Giao hàng cho việc tự nhìn nhận điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2017 – 2018 ) ; ( 2 ) Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện 8 học kỳ và bảng điểm tích góp trong toàn khóa học ( để kiểm tra lại và dùng để tính kết quả rèn luyện toàn khóa học, ship hàng cho việc bình bầu Danh hiệu thi đua toàn khóa học ) ; ( 3 ) những Biểu mẫu ( “ Phiếu cho điểm nhìn nhận kết quả rèn luyện ” cho mọi sinh viên của lớp, “ Phiếu khảo sát sinh viên mới tốt nghiệp ” cho những sinh viên tốt nghiệp đúng hạn vào tháng 12/2017 ) ; ( 4 ) file “ Tình hình việc làm K58 ” sẽ được gửi qua email cho lớp trưởng .
c ) Sau buổi họp, Lớp trưởng Lớp khóa học tổng hợp hàng loạt văn bản của sinh viên trong lớp và gửi trước 11 h00 thứ Sáu, ngày 22/12/2017 về những đơn vị chức năng :
– Phiếu nhìn nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2017 – 2018 và Danh sách tập thể, sinh viên ý kiến đề nghị khen thưởng, bản khai thành tích so với sinh viên đạt Danh hiệu “ Sinh viên Xuất sắc ” toàn khóa học ( nếu có ) nộp cho Văn phòng Khoa .

      – Phiếu khảo sát sinh viên mới tốt nghiệp nộp cho Phòng Công tác Sinh viên (P.104- E3).

– Bản tổng hợp Tình hình việc làm của lớp ( được khai Online ) Lớp trưởng gửi qua email : ctsv_dhcn@vnu.edu.vn muộn nhất ngày 30/12/2017 .
Yêu cầu : xếp những loại phiếu nhìn nhận / khảo sát theo thứ tự tên trong DS lớp để thuận tiện cho việc kiểm tra .
2. Với sinh viên tốt nghiệp không đúng thời hạn, đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 : Tự làm phiếu nhìn nhận điểm rèn luyện những kỳ còn thiếu ( không cần xác nhận của cố vấn học tập và nộp trực tiếp cho phòng CTSV trước 11 h thứ Sáu ngày 22/12/2017 ) .
3. Các Khoa : Tổ chức họp Hội đồng Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Khoa để trải qua kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ I, năm học 2017 – 2018 và kết quả rèn luyện của toàn khóa học, xét và ý kiến đề nghị Danh hiệu thi đua của sinh viên trong toàn khóa học .
Ghi chú : Khoa nộp Biên bản họp cấp Khoa và những sách vở tương quan về Phòng CTSV trước 12 h00, thứ Tư, ngày 27/12/2017 .
4. Hoàn thiện những thủ tục trước khi nhận bằng : Các sinh viên đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 ( sẽ có Quyết định công nhận tốt nghiệp sau ngày 31/12/2017 trên Website của Nhà trường ) trong thời hạn từ 14 h 00, thứ Năm, ngày 04/01/2018 đến 16 h 00 thứ Sáu, ngày 05/01/2018, đề xuất đến Phòng Công tác Sinh viên ( P. 104 – E3 ) :
+ Đem theo “ Giấy thu nhận sinh viên ” lúc nhập học, Thẻ sinh viên để nhận Hồ sơ sinh viên ( không nhờ người khác nhận hộ ) .

+ Nộp lệ phí in sao bằng và bảng điểm (100.000đ/sinh viên)

5. Lễ tốt nghiệp và phát bằng : Nhà trường sẽ tổ chức triển khai Lễ tốt nghiệp và phát bằng đợt 2 năm 2017 vào tháng 1/2018 ( sẽ có thông tin đơn cử về Lễ phát bằng trong công văn sau ) .
Lưu ý : Chỉ những sinh viên đã nhận Hồ sơ tốt nghiệp mới được nhận Bằng tốt nghiệp .
Đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT, CHKT&TĐH, Cố vấn học tập, Ban cán sự Lớp khóa học và Ban chấp hành Chi đoàn chỉ huy, kiểm tra đôn đốc sinh viên triển khai tốt, khá đầy đủ và đúng hạn những việc làm trên. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *