TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA KHXH & NHÂN VĂN
_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

nội dung

THÔNG BÁO

(V/v Yêu cầu và thể thức của khóa luận tốt nghiệp)

* Về bố cục

MỞ ĐẦU (Từ 5 đến 10 trang)
1. Lí do chọn đề tài
Các lí do cụ thể,
1.
1.
1… không quá 1 trang
2. Lịch sử vấn đề
– Tối thiểu là 5 tài liệu, phải được viết theo các tiêu chí
o Sắp xếp theo thứ tự thời gian
o Trích dẫn rõ, chú thích gắn vào thư mục tài liệu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng: Hướng nghiên cứu nhằm mục đích gì
Phạm vi: Giới hạn tác phẩm nghiên cứu
4. Mục tiêu nghiên cứu : [nêu rõ khó luận thực hiện những nhiệm vụ gi]
5. Phương pháp nghiên cứu:
Chỉ cần nêu khoảng 3,4 phương pháp: So sánh, phân tích tác phẩm lịch
sử, hệ thống
6. Cấu trúc luận văn : Trình bày tên từng chương và có thể các mục lớn của
chương
KẾT LUẬN [ ít nhất 2 trang, tổng hợp các ý cơ bản đã triển khai ở các chương]
TÀI LIỆU THAM KHẢO (15 đến 30 tài liệu tham khảo)

* Về trình bày

Khóa luận : được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), dày
từ 40 – 60 trang, được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không
được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Khóa luận
đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem phụ lục). Trang phụ lục bìa
(title page) xem phụ lục.
1. Các tiểu mục
Các tiểu mục của khóa luận được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số,
nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2 chỉ tiểu
mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất
hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1 mà không có tiểu mục 2.
tiếp theo.
2. Soạn thảo văn bản
Khóa luận sử dụng chữ Time NewRoman cỡ 13 hoặc 14; mật độ chữ bình
thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt
ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số
trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ
trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên
hạn chế trình bày theo cách này.
3. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn
Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của
riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong
danh mục Tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc
kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác
giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) mà không
chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì khóa luận không được duyệt để bảo vệ.
Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như
không làm khóa luận nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn,
tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp
người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

 • Đối với tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài báo trong một cuốn sách ,
  phải ghi đầy đủ những thông tin sau: Tên các tác giả (năm công bố), “tên bài,
  báo”, tên tạp chí hoặc tên sách, tập, số/năm, các số trang (gạch ngang giữa hai
  chữ số).
 • Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu được đăng tải trên các trang web ,
  cần phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm theo ngày
  truy cập.
MẪU BÌA CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN
TÊN TÁC GIẢ

TÊN KHÓA LUẬN

ĐÀ NẴNG – Năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *