dom-tham-du-khoa-hoc-8109806

Tôi đang là hướng dẫn viên du lịch cho một công ty dịch vụ lữ hành. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tham gia các lớp học để cập nhật, bồi dưỡng thêm kiến thức nghiệp vụ để có thể nâng cao mức lương của mình. Cho tôi hỏi pháp luật có quy định gì về trường hợp hướng dẫn viên du lịch tham gia học cập nhật kiến thức hay không? Cảm ơn!

nội dung

Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch gồm những nội dung gì?

Theo Điều 14 Thông tư 06/2017 / TT-BVHTTDL lao lý về nội dung tu dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch du lịch như sau :- Nội dung tu dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn du lịch trong nước gồm :+ Kiến thức cơ sở ngành : địa lý Nước Ta ; lịch sử vẻ vang Nước Ta ; văn hóa truyền thống Nước Ta ; mạng lưới hệ thống chính trị Nước Ta và những văn bản pháp lý tương quan đến du lịch ;

+ Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ: tổng quan du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; tâm lý khách du lịch; nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch; kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn; y tế du lịch;

+ Thực hành kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ hướng dẫn ;+ Thực tế nghề nghiệp cuối khóa .- Nội dung tu dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn du lịch quốc tế gồm :+ Kiến thức cơ sở : địa lý Nước Ta ; lịch sử dân tộc Nước Ta ; văn hóa truyền thống Nước Ta ; lịch sử dân tộc văn minh quốc tế ; mạng lưới hệ thống chính trị Nước Ta và những văn bản pháp lý tương quan đến du lịch ;+ Kiến thức chuyên ngành và nhiệm vụ : tổng quan du lịch ; khu du lịch, điểm du lịch Nước Ta ; tâm ý khách du lịch ; giao lưu văn hóa truyền thống quốc tế ; nghệ thuật và thẩm mỹ tiếp xúc và ứng xử trong hướng dẫn du lịch quốc tế ; kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ hướng dẫn ; y tế du lịch ; xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú ; lễ tân ngoại giao ;+ Thực hành kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ hướng dẫn ;+ Thực tế nghề nghiệp cuối khóa .Theo đó, nội dung tu dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch du lịch sẽ được chia thành 02 nội dung gồm có nội dung tu dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước và hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế .

dom-tham-du-khoa-hoc-4243859

Mẫu đơn ĐK tham gia khóa học update kiến thức và kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch du lịch năm 2022 ? Bồi dưỡng nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch du lịch gồm những nội dung nào ?

Nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm được quy định như thế nào?

Theo Điều 16 Thông tư 06/2017 / TT-BVHTTDL pháp luật về nội dung kiểm tra nhiệm vụ hướng dẫn du lịch tại điểm như sau :- Lý thuyết về nhiệm vụ hướng dẫn du lịch tại điểm :+ Đặc điểm tâm ý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi ;+ Kỹ năng tiếp xúc bằng lời nói, bằng ngôn từ khung hình ;+ Kỹ năng xử lý trường hợp ;+ Quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm, những kỹ năng và kiến thức hướng dẫn du lịch chuyên biệt .- Kiến thức về khu du lịch, điểm du lịch :

+ Khái quát chung về địa phương;

+ Khái quát chung về lịch sử dân tộc tăng trưởng của khu du lịch, điểm du lịch ;+ Các đặc thù cơ bản của khu du lịch, điểm du lịch ;+ So sánh giá trị của khu du lịch, điểm du lịch của địa phương với một vài khu du lịch, điểm du lịch tương đương .- Thực hành bài trình làng về khu du lịch, điểm du lịch .

Nội dung của khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch được quy định như thế nào?

Theo Điều 17 Thông tư 06/2017 / TT-BVHTTDL ( được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Thông tư 13/2019 / TT-BVHTTDL và được thay thế sửa chữa bởi điểm a khoản 5 Điều 2 Thông tư 13/2019 / TT-BVHTTDL pháp luật về khóa update kiến thức và kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước và hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế như sau :- Nội dung khóa update kỹ năng và kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước và hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế có thời lượng 30 tiết, gồm có :+ Tình hình du lịch quốc tế, khuynh hướng và triển vọng ;+ Tình hình kinh tế tài chính, chính trị, xã hội của quốc gia ;+ Hệ thống những văn bản pháp lý mới tương quan đến du lịch ;+ Hệ thống tổ chức triển khai quản trị nhà nước về du lịch ;+ Tình hình tăng trưởng du lịch Nước Ta, thông tin về mẫu sản phẩm du lịch mới, loại sản phẩm du lịch chủ yếu ;+ Các giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn cho khách du lịch .- Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, tin tức, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức triển khai những khóa update kiến thức và kỹ năng và cấp Giấy chứng nhận khóa update kiến thức và kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước và hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế. Giấy ghi nhận khóa update kiến thức và kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch du lịch có giá trị trên toàn nước .- Căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai những khóa update kỹ năng và kiến thức do Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, tin tức, Thể thao và Du lịch công bố, hướng dẫn viên du lịch gửi ĐK đến Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, tin tức, Thể thao và Du lịch .Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa update kỹ năng và kiến thức, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận khóa update kỹ năng và kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước và hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế. Giấy ghi nhận khóa update kỹ năng và kiến thức có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp .Như vây, chỉ có hướng dẫn viên du lịch du lịch trong nước và hướng dẫn viên du lịch du lịch quốc tế mới là đối tượng người tiêu dùng tham gia khóa update kỹ năng và kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch. Trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc khóa học thì cơ quan nhà nước phải cấp giấy ghi nhận khóa update kiến thức và kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch du lịch và giấy ghi nhận này có hiệu lực hiện hành trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp .

Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch được quy định như thế nào?

Mẫu đơn đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch được thực hiện theo Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL (thay thế cụm từ bởi điểm b khoản 5 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL) như sau:

Tải mẫu đơn đề nghị tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch: Tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *