Phiếu đánh giá chất lượng khóa đào tạo và giảng dạy là gì ? Mẫu phiếu đánh giá chất lượng khóa giảng dạy ? Hướng dẫn mẫu phiếu đánh giá chất lượng đào tạo và giảng dạy cụ thể nhất ?

Trước toàn cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ) nói riêng đang đóng vai trò quan trọng trên toàn bộ mọi nghành nghề dịch vụ. Do đó, hầu hết những vương quốc hoặc những địa phương trong một vương quốc đều nhận định và đánh giá tăng trưởng nguồn nhân lực là kế hoạch, chủ trương quan trọng trong sự cạnh tranh đối đầu và tăng trưởng của mình.

Điều này cũng được khẳng định trong đường lối, quan điểm phát triển của Đảng ta ngay từ đầu của thời kỳ đổi mới “con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển”. Xuất phát từ tính chất đặc trưng và nhận thấy được những hạn chế trong nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta đã có các chính sách hỗ trợ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật, đặc biệt là thực hiện thông qua các khóa đào tạo. Khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên phải đánh giá chất lượng khóa đào tạo theo mẫu đã được Bộ kế hoạch đầu tư ban hành.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 Thông tư 05/2019 / TT-BKHĐT hướng dẫn tương hỗ tăng trưởng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

nội dung

1. Phiếu đánh giá chất lượng khóa đào tạo là gì?

Khái niệm “ tăng trưởng nguồn nhân lực ” ( “ tăng trưởng nguồn lực con người ” hay “ tăng trưởng tài nguyên con người ” ) được hình thành và tăng trưởng như một khái niệm khoa học từ thập niên 70 của thế kỷ XX. Cho đến nay, tùy theo mục tiêu nghiên cứu và phân tích mà người ta có những những định nghĩa khác nhau về tăng trưởng nguồn nhân lực. Tổ chức lao động quốc tế ( ILO ) cho rằng, phải hiểu tăng trưởng nguồn nhân lực theo nghĩa rộng hơn, không riêng gì là sự tay nghề cao của dân cơ hoặc gồm có cả yếu tố giảng dạy nói chung mà còn là tăng trưởng năng lượng đó của con người để tiến tới có được việc làm hiệu suất cao cũng như thỏa mãn nhu cầu nghề nghiệp. Tác giả Bùi Văn Nhơn ( 2006 ) cho rằng tăng trưởng nguồn nhân lực là tổng thể và toàn diện những hình thức, chiêu thức, chủ trương và giải pháp nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực ( trí tuệ, sức khỏe thể chất, và phẩm chất tâm ý xã hội ) nhằm mục đích phân phối yên cầu về nguồn nhân lực cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội trong từng quá trình tăng trưởng. Nội dung của tương hỗ tăng trưởng nguồn nhân lực được ghi nhận tại Điều 15 Luật tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm ngân sách tham gia những khóa giảng dạy có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh thương mại và quản trị doanh nghiệp, giảng dạy nghề cho lao động thao tác trong những doanh nghiệp nhỏ và vừa .
Các khóa giảng dạy được nhắc đến ở trên gồm có : – Khóa đào tạo và giảng dạy khởi sự kinh doanh thương mại cung ứng kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề cơ bản về khởi sự kinh doanh thương mại, xây dựng doanh nghiệp. – Khóa huấn luyện và đào tạo quản trị kinh doanh thương mại và quản trị kinh doanh thương mại sâu xa cung ứng kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh thương mại nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý và vận hành, quản trị doanh nghiệp, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh thương mại. – Khóa huấn luyện và đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến cung ứng kiến thức và kỹ năng quản trị sản xuất sâu xa, đào tạo và giảng dạy thực tiễn tại hiện trường doanh nghiệp. Đối với những đào tạo và giảng dạy sẽ được phân loại thành những chuyên đề nhỏ nhằm mục đích giúp người học thuận tiện chớp lấy và tiếp cận nội dung huấn luyện và đào tạo. Trên cơ sở những nội dung khóa đào tạo và giảng dạy, phương pháp huấn luyện và đào tạo được thực thi trực tiếp, trực tuyến hoặc huấn luyện và đào tạo qua những phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, xu thế đang là đào tạo và giảng dạy trực tuyến, huấn luyện và đào tạo qua những phương tiện thông tin đại chúng. Chương trình huấn luyện và đào tạo trực tuyến, huấn luyện và đào tạo qua phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục đích cung ứng kiến thức và kỹ năng khởi sự kinh doanh thương mại và quản trị kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Người lao động, cán bộ quản trị của doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp thông tin tài khoản để tham gia học tập tại mạng lưới hệ thống huấn luyện và đào tạo trực tuyến trên nền tảng web hoặc trên thiết bị di động mưu trí.

Phiếu đánh giá chất lượng khóa đào tạo là văn bản do học viên được đào tạo lập dựa trên mẫu được Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành, gửi tới đơn vị đào tạo với các nội dung đánh giá bao gồm: Nội dung đào tạo; Tài liệu giảng dạy; Chất lượng giảng viên; Công tác tổ chức khóa đào tạo; Mức độ tiếp thu của học viên; Thời lượng của khóa đào tạo.

Phiếu đánh giá chất lượng khóa huấn luyện và đào tạo chỉ được vận dụng đối vói học viên tham gia khóa đào tạo và giảng dạy khởi sự kinh doanh thương mại .
Phiếu đánh giá chất lượng khóa huấn luyện và đào tạo là nghĩa vụ và trách nhiệm mà học viên phải thực thi khi tham gia khóa đào tạo và giảng dạy khởi sự kinh doanh thương mại, nhằm mục đích nâng cao chất lượng khóa huấn luyện và đào tạo, phân phối nhu yếu của doanh nghiệp. Phiếu đánh giá là địa thế căn cứ để đơn vị chức năng đào tạo và giảng dạy tổng hợp và lập báo cáo giải trình đánh giá kết thúc khóa giảng dạy, những yêu cầu của học viên là cơ sở để đơn vị chức năng giảng dạy thay đổi cách dạy, tài liệu giảng giảng dạy, cải tổ, tu dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giảng dạy. Mỗi khóa huấn luyện và đào tạo có những đặc thù, thời lượng đào tạo và giảng dạy riêng :

Đối với khóa đào tạo khởi sự kinh doanh:

– Thời lượng giảng dạy : Tối đa 02 ngày, không gồm có đi trong thực tiễn tại doanh nghiệp – Đối tượng học viên : Người lao động của doanh nghiệp mới quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại, doanh nghiệp mới xây dựng trong 2 năm. – Số học viên tối thiểu : 30

Đối với khóa đào tạo quản trị kinh doanh:

– Thời lượng đào tạo và giảng dạy : Tối đa 03 ngày trong đó có 50% ngày trong thực tiễn tại doanh nghiệp
– Đối tượng học viên : Người lao động của doanh nghiệp – Số học viên tối thiểu : 30

Đối với khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu và đạo tào trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến:

– Thời lượng đào tạo và giảng dạy : Từ 07 đến 28 ngày ( hoàn toàn có thể không liên tục ), trong đó có 1/3 thời hạn điều tra và nghiên cứu trường hợp hoặc đi trong thực tiễn tại doanh nghiệp – Đối tượng học viên : Cán bộ quản trị của doanh nghiệp và Người lao động và cán bộ quản trị của doanh nghiệp – Số học viên tối thiểu : 20 và 10

Tuy nhiên, phiếu đánh giá chất lượng khóa đào tạo chỉ dành cho học viên tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, khóa đào tạo này được tổ chức như sau:

Đối với đơn vị đào tạo:

– Chiêu sinh : gọi điện thoại thông minh, gửi thư mời, đăng thông tin trên những phương tiện thông tin đại chúng.

– Mời giảng viên, báo cáo viên: đưa đón và bố trí nơi ăn, nghỉ cho giảng viên.

– Chuẩn bị tài liệu học tập ; văn phòng phẩm. – Chuẩn bị hội trường, trang thiết bị, dụng cụ Giao hàng giảng dạy ; sắp xếp dịch vụ điện, nước, vệ sinh, trông giữ xe. – Chuẩn bị khai giảng ; – Chuẩn bị nước uống, giải khát giữa giờ ; – Kiểm soát thời lượng tham gia khóa đào tạo và giảng dạy của học viên. – Lưu trữ tư liệu hình ảnh dẫn chứng việc tổ chức triển khai khóa huấn luyện và đào tạo .

Đối với giảng viên: chuẩn bị bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung giảng dạy.

Đối với học viên:

– Tham dự không thiếu thời lượng giảng dạy. – Điền đủ thông tin Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo và giảng dạy gửi về đơn vị chức năng huấn luyện và đào tạo để tổng hợp chung. Quy định về tổ chức triển khai khóa đào đạo là cơ sở để bảo vệ hoạt động giải trí giảng dạy được diễn ra thông suốt, hiệu suất cao.

2. Mẫu phiếu đánh giá chất lượng khóa đào tạo:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÓA ĐÀO TẠO

( Dành cho học viên ) 1. Họ và tên : … …. ( 1 ) … … .
2. Doanh nghiệp / đơn vị chức năng cử tham gia khóa giảng dạy : … …. ( 2 ) … … … 3. Khóa huấn luyện và đào tạo mà học viên đã tham gia : – Tên khóa đào tạo và giảng dạy : … … ( 3 ) … …. – Thời gian tham gia : …. ( 4 ) …. – Địa điểm tổ chức triển khai : … .. ( 5 ) … … – Giảng viên : … … ( 6 ) … …. Nhằm nâng cao chất lượng khóa huấn luyện và đào tạo, phân phối nhu yếu của doanh nghiệp, ý kiến đề nghị học viên sung sướng đánh giá về chất lượng khóa đào tạo và giảng dạy theo những nội dung sau : ( 7 )

Diễn giải Tốt Khá Trung bình Kém
1. Nội dung đào tạo
2. Tài liệu giảng dạy
3. Chất lượng giảng viên
4. Công tác tổ chức khóa đào tạo
5. Mức độ tiếp thu của học viên
6. Thời lượng của khóa đào tạo  Dài Vừa Ngắn

Kiến nghị của học viên (nếu có):

… … ( 8 ) … … …, ngày … .. tháng … .. năm … .. ( 9 )

Người đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên) 

3. Hướng dẫn mẫu phiếu đánh giá chất lượng đào tạo chi tiết nhất:

( 1 ) Ghi vừa đủ họ tên theo Giấy chứng minh nhân dân. Người đánh giá ở đây là đối tượng người dùng học viên tương thích với những khóa huấn luyện và đào tạo. ( 2 ) Ghi tên doanh nghiệp vừa và nhỏ cử người lao động, cán bộ quản trị đi giảng dạy. Tên doanh nghiệp phải là tên chính thức được ghi trong giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp và được doanh nghiệp sử dụng làm tên thanh toán giao dịch. ( 3 ) Tên khóa giảng dạy gồm có 4 khóa chính : Khởi sự kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh thương mại sâu xa và đào tạo và giảng dạy trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến. ( 4 ) Ghi ngày tháng năm mở màn và ngày tháng năm kết thúc .
( 5 ) Ghi tên khu vực, địa chỉ ( số nhà, tên đường, phường, Q., thành phố ) ( 6 ) Ghi tên không thiếu của cán bộ, công chức, viên chức giảng dạy trong suốt thời lượng đào đạo

(7) Đánh dấu tích vào các ô trống theo sự đánh giá của cá nhân tương ứng với nội dung được diễn giải trong bảng

( 8 ) Học viên nêu yêu cầu về một trong những nội dung được diễn giải, nếu thấy có những khó khăn vất vả, vướng mắc cần được giải đáp ( mục không bắt buộc ) ( 9 ) Ghi địa điểm ( tỉnh, thành phố ), ngày tháng năm lập phiếu Cuối phiếu đánh giá, cá thể ký và ghi rõ họ tên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *