1661370431_557_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-7593022

Mẫu thời khóa biểu cho học sinh năm 2022 – 2023 gồm 23 mẫu, được thiết kế rất đẹp mắt, giúp thầy cô tham khảo để lập thời khóa biểu cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em dễ dàng lập kế hoạch học tập cho riêng mình.

Việc lập thời khóa biểu sẽ giúp những em dữ thế chủ động sắp xếp thời hạn học tập, chuẩn bị sẵn sàng sách vở lên lớp không thiếu hơn. Với 23 mẫu thời khóa biểu này, chỉ cần tải về, chỉnh sửa, rồi in ra vô cùng tiện nghi. Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu thời khóa biểu cho giáo viên, thời khóa biểu học trực tuyến. Chi tiết mời thầy cô cùng những em theo dõi bài viết dưới đây của Tip. edu.vn :

nội dung

Mẫu thời khóa biểu đẹp file Word

mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-9580983

1661370394_32_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-9564349

Thời khóa biểu khối 3 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD – ĐT……..

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 NĂM HỌC: 2022 – 2023

Trường: Tiểu học & THCS…….

(Áp dụng từ ngày 15/08/2022 )

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Môn học

GV

Môn học

GV

Môn học

GV

Môn học

GV

Môn học

GV

Sáng

HĐTN

T.VIỆT

TNXH TNXH T.VIỆT

TOÁN

TOÁN

TOÁN TOÁN TOÁN
T.VIỆT

TIN

T.ANH

MĨ THUẬT

THỂ DỤC

T.VIỆT

HĐTN

T.VIỆT

T.VIỆT

T.ANH

Chiều

T.VIỆT

TOÁN

T.VIỆT

C.NGHỆ

HÁT

T.VIỆT ĐẠO ĐỨC

TOÁN

THỂ DỤC

T.ANH

T.ANH

HĐTN

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 1

1661370402_880_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-3172258

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 2

1661370409_15_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-3297632

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 3

1661370419_708_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-8132871

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 4

1661370431_557_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-1127538

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 5

1661370438_80_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-8532469

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 6

1661370445_643_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-3724859

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 7

1661370453_287_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-4213955

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 8

1661370462_469_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-1604588

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 9

1661370471_713_mau-thoi-khoa-bieu-cho-hoc-sinh-23-mau-5500292

Thời khóa biểu dành cho học sinh – Mẫu 10

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng
Chiều

Thời khóa biểu học trực tuyến

Trường THCS…………..

Năm học 2021 – 2022 Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Lớp…….

( Thực hiện từ ngày … … / 2021 )
GVCN : … … … … … … .
TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
BUỔI SÁNG
1 07:45 – 08:25 Chào cờ Anh Sử Văn Văn
2 08:35 – 09:15 Sinh hoạt Tin Anh Toán Địa
3 09:25 – 10:05 Toán Văn Anh Toán Thể dục
4 10:15 – 10:55 Anh Thể dục Toán Địa Toán
5 11:05 – 11:45 Văn GDCD Sử CG Anh Toán
BUỔI CHIỀU
6 14:00 – 14:40 Toán Văn Toán Sinh Văn
7 14:50 – 15:30 Công nghệ Văn Tin Nhạc
8 15:40 – 16:20 Sinh Mỹ thuật Văn Anh KNS
STT Môn Mã lớp STT Môn Mã lớp
1 Toán ….………… 9 GDCD ….…………
2 Văn ….………… 10 Thể dục ….…………
3 Anh ….………… 11 Nhạc ….…………
4 Vật lý ….………… 12 Mỹ thuật ….…………
5 Sinh ….………… 13 CG Anh ….…………
6 Tin học ….………… 14 C Nghệ ….…………
7 Lịch sử ….…………
8 Địa lý ….…………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *