Đây là quy trình toàn diện bắt đầu từ việc nhận yêu cầu công việc (Brief) để thấu hiểu những thách thức trong kinh doanh và tìm ra giải pháp thông qua sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa nội dung và kênh truyền thông. Sau hết, mọi kế hoạch đều cần được đánh giá, đối chiếu với các chỉ tiêu đề ra và lên phương án tối ưu hoá.

nội dung

Buổi 1: Bước 1 – Phân tích những thách thức kinh doanh
 • Tổng quan về digital

       ・ Nắm bao quát về quy trình digital và những đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực   

・ Làm quen với những khái niệm như vai trò của media, 5D s trong digital marketing, paid – owned – earned …・ Nắm bắt bức tranh toàn cảnh về digital

 • Xác lập tiềm năng tên thương hiệu ( Brand objectives ) và tiềm năng digital ( Digital objectives )
 • Đảm bảo thông tin quan trọng được truyền tải khá đầy đủ trong bản nhu yếu việc làm
 • Giao đề tốt nghiệp
Buổi 2: Bước 2 – Nghiên cứu và định hình chiến lược
 • Khám phá những thời cơ, thực sự ngầm hiểu ( Insight ) và ý tưởng sáng tạo ( Idea )
 • Vận dụng những công cụ digital để tò mò insight và tìm kiếm thông tin
 • Nắm bắt cách lựa chọn những kênh tiếp thị quảng cáo
 • Biết rõ những định dạng mẫu của bản nhu yếu việc làm ( Digital brief template )
 • Nắm bắt những tiêu chuẩn nhìn nhận sáng tạo độc đáo
 • Thực hành trên đề được đặt ra ở học phần trước
Buổi 3: Thực hành bước 1 và bước 2 – Thách thức kinh doanh, nghiên cứu, và định hình chiến lược
 • Các nhóm thực hành thực tế tại lớp và thuyết trình
Buổi 4: Bước 3 – Chiến lược truyền thông tích hợp trên môi trường digital
 • Làm quen với kế hoạch kênh ( Channel strategy )
 • Thông hiểu về paid – owned – earned
 • Thấu hiểu hành trình dài thưởng thức của người tiêu dùng ( Consumer journey )
 • Nắm bắt mô hình truyền thông tích hợp kỹ thuật số (Digital integrated communication framework)

Buổi 5: Bước 4 – Chiến lược tiếp thị nội dung
 • Thấu hiểu quy trình tiến độ hoạch định kế hoạch nội dung
 • Làm quen với khung kế hoạch nội dung : Sáng tạo, phát hành, quản trị
 • Thấu hiểu về cấu trúc kế hoạch nội dung
 • Phân tích những loại định dạng nội dung
 • Phân tích những bài kế hoạch nội dung mẫu
Buổi 6: Thực hành bước 3 và bước 4 – Chiến lược truyền thông tích hợp trên môi trường digital và chiến lược tiếp thị nội dung
 • Các nhóm thực hành thực tế tại lớp và thuyết trình
Buổi 7: Bước 5 – Hoạch định kênh truyền thông (Media planning) (1)
 • Tóm lược những nền tảng, kênh digital chủ yếu : Search, social, display, video ..
 • Thấu hiểu vai trò của từng kênh
 • Nắm bắt những mô thức mua quảng cáo trên từng kênh
 • Hiểu về nhắm chọn tiềm năng trong digital ( Digital targeting )
Buổi 8: Bước 5 – Hoạch định kênh truyền thông (Media planning) (2)
 • Hiểu cách phân chia ngân sách
 • Biết cách xác lập chỉ số thống kê giám sát ( KPI )
 • Phân biệt đủ ( Sufficient ) và hiệu suất cao ( Efficient )
 • Nắm bắt những yếu tố chính của bản kế hoạch kênh truyền thông online : Đối tượng người theo dõi, kênh, nhà sản xuất, thời hạn, ngân sách, metrics, chỉ số thống kê giám sát …
Buổi 9: Bước 6 – Đo lường và tối ưu hoá
 • Thực hành hoạch định kênh tiếp thị quảng cáo ( Media planning )
 • Thấu hiểu về đo lường hiệu quả (Performance tracking) và tối ưu hoá 

 • Làm quen với những công cụ và phương pháp thống kê giám sát : Nghiên cứu thôi thúc tên thương hiệu ( Brand lift study ), điều tra và nghiên cứu đa kênh ( Cross media study ), lắng nghe mạng xã hội ( Buzzmetrics listening tool ), Google Analytics, Sizmek …
 • Thực hành bước 5 và bước 6 – Hoạch định kênh truyền thông online, thống kê giám sát và tối ưu hoá

・ Các nhóm thực hành thực tế tại lớp và thuyết trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *