ch4-ra-c2h2-5728789

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Phương thức điều chế axetilen từ metan bằng phương trình phản ứng CH4 ra C2H2, đây quy trình không thể thiếu khi điều chế ra metan.Chính vì thế bạn cần phải hiểu rõ bản chất của phản ứng này trước khi học thuộc nhé. Việc điều chế ra axetilen từ metan là một phản ứng vô cùng phổ biến trong chương trình hóa học ở cấp 3.

Axetilen là gì?

Axetilen ( C2H2 ) là một nguyên tố hóa học ở dạng khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí ( d = 26/29 ), ít tan trong nước. C2H2 là một hydrocarbon và là alkin đơn thuần nhất .
Axetilen có công thức cấu trúc : H-C ≡ C-H, hay viết gọn là HC ≡ CH

Ứng dụng của Axetilen 

Ứng dụng của axetilen được sử dụng thoáng đãng làm nguyên vật liệu và tổng hợp những hợp chất khác. Ngoài ra Axetilen dùng để hàn cắt sắt kẽm kim loại trong đèn xì oxi-axetilen. Axetilen là nguyên vật liệu để sản xuất poli ( vinyl clorua ) dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa chất khác .

Phương pháp điều chế Axetilen từ CH4 ra C2H2

Về giải pháp thì không có gì mới mẻ và lạ mắt cả tất cả chúng ta triển khai điều chế từ CH4 ra C2H2 nhờ quy trình phối hợp với oxi .

ch4-ra-c2h2-7986899

Phương trình hóa học thực thi phân hủy Metal ở nhiệt độ cao :

2CH4  →        C2H2  +          3H2

( khí ) ( dạng khí ) ( khí )
Điều kiện của phản ứng : Ở môi trường tự nhiên nhiệt độ từ 1500 độ C và sau đó làm lạnh nhanh

Phương trình này đều là dạng khí không màu cho nên chúng ta khó có thể nhìn thấy được .

Phương trình phản ứng chuẩn từ CH4 ra C2H2 :

4CH4  +          3O2     →        2C2H2            +          6H2O

Phản ứng cho CH4 ( metan ) tính năng vói O2 ( oxi ) tạo thành C2H2 ( Axetilen )

Tham khảo thêm : FE2O3 + H2SO4 đặc nóng có ra SO2 không?

Một số phương trình điều chế ra C2H2 khác 

C4H8 ⟶ C2H2 + C2H6
2C + H2 ⟶ C2H2
CaC2 + H2SO4 ⟶ C2H2 + CaSO4
CaC2 + H2 ⟶ C2H2 + Ca
2HC l + C2Ag2 ⟶ 2A gCl + C2H2
2H2 O + Li2C2 ⟶ C2H2 + 2L iOH
4C + 2L iH ⟶ C2H2 + Li2C2
2H2 O + MgCO3 ⟶ C2H2 + Mg ( OH ) 2
C2H4Br2 + 2KOH ⟶ C2H2 + 2H2 O + 2KB r
4C + 2N aH ⟶ C2H2 + Na2C2
2H2 O + BaC2 ⟶ C2H2 + Ba ( OH ) 2
2HC l + Ag2C2 ⟶ 2A gCl + C2H2
CaC2 + 2H2 O ⟶ C2H2 + Ca ( OH ) 2

4CH4 + 3O2 ⟶ 2C2H2 + 6H2O

CaC2 + 2HC l ⟶ C2H2 + CaCl2

Tổng kết :

Với phương trình tạo ra Axetilen từ phương trình phản ứng CH4 ra C2H2 được Legoland tổng hợp ở trên hy vọng sẽ giúp những bạn hoàn toàn có thể vận dụng ngay trong bài học kinh nghiệm hay trong phòng thí nghiệm nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.