share-khoa-hoc-c-c-trong-5-tuan-itsmeit-net-3-3059388
10. Làm việc với những thuật toán cơ bản9. Làm việc với file trong lập trình c + +8. Làm việc với Kế thừa, đa hình trong c + +

6. Làm việc với kiểu dữ liệu nâng cao c/c++

2. Làm việc với những khái niệm cơ bản trongShare khóa học lập trình C / C + +, giáo trình C / C + + được phong cách thiết kế bởi những chuyên viên lập trình. Nội dung chương trình được tối ưu, lược bỏ những kiến thức và kỹ năng không thiết yếu, chỉ tập trung chuyên sâu những kiến thức và kỹ năng quan trọng để giúp người mới học lập trình chớp lấy nhanh gọn nền tảng lập trình .

nội dung

Lộ trình khóa học lập trình C/C++

 • Sử dụng thành thạo công cụ quản lý mã nguồn C++ và làm việc nhóm khi làm dự án phần mềm.
 • Làm việc với lập trình Windows form trong Visual để giúp những người mới tiếp cận được vấn đề tốt hơn cũng như hình dùng được cách thức phát triển phần mềm thực tế.
 • Tham gia bài kiểm tra thực hành tổng hợp kết thúc khóa học tổng hợp tất cả kiến thức đã được học.

1. Giới thiệu khóa học lập trình C++, phương pháp đào tạo

 • Giới thiệu về các nội dung chính khóa học
 • Hướng dẫn cài đặt công cụ lập trình c
 • Chia sẻ phương pháp học lập trình hiệu quả
 • Kết quả đạt được sau khóa học
 • Làm việc với SVN để quản lý mã nguồn

2. Làm việc với các khái niệm cơ bản trong

 • Các khái niệm cơ bản trong máy tính
 • Giới thiệu về khóa học lập trình C/C++
 • Tạo dự án, tổng quan về các thành phần trong Visual Studio, Visual Code
 • Khai báo biến, quy tắc khai báo biến trong c/c++
 • Làm việc với kiểu dữ liệu, toán tử trong c/c++
 • Làm việc với input, output trong c/c++
 • Thực hành lập trình C/C++ khóa học share free

3. Làm việc với cấu trúc lập trình

 • Cấu trúc điều kiện if else
 • Cấu trúc switch case
 • Cấu trúc vòng lặp while, do while, for
 • Ứng dụng các cấu trúc trong thực tế
 • Thực hành làm bài tập

4. Thực hành làm bài tập cấu trúc lập trình

 • Hướng dẫn làm bài tập áp dụng các cấu trúc lập trình đã học
 • Ứng dụng các cấu trúc lập trình trong thực tế
 • Thực hành làm bài tập

5. Mảng và chuỗi trong khóa học lập trình C/C++

 • Làm việc với mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều, template,…
 • Các hàm xử lý với kí tự trong c/c++
 • Làm việc với chuỗi trong c++
 • Thực hành làm bài tập

share-khoa-hoc-c-c-trong-5-tuan-itsmeit-net-3-9966774Share khóa học lập trình C / C + + ( ảnh minh họa )

6. Làm việc với kiểu dữ liệu nâng cao c/c++

 • Làm việc với kiểu con trỏ (pointer), tham chiếu (references), struct,…
 • Khai báo, định nghĩa và sử dụng hàm trong c/c++
 • Ứng dụng của kiểu con trỏ, tham chiếu, hàm trong thực tế
 • Thực hành làm bài tập

7. Lớp và đối tượng trong c++

 • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
 • Xây dựng lớp (class), tạo đối tượng (object), các thành phần trong lớp
 • Làm việc với hàm, thuộc tính, hằng số,…trong khóa học lập trình C/C++
 • Làm việc với phạm vi truy cập, this trong lớp c++
 • Xây dựng project quản lý thông tin áp dụng lớp, đối tượng
 • Thực hành làm bài tập

8. Làm việc với Kế thừa, đa hình trong c++

 • Làm việc với kế thừa, đa hình
 • Xây dựng ứng dụng áp dụng kỹ thuật kế thừa, đa hình
 • Thực hành làm bài tập lập trình C/C++ khóa học share free

9. Làm việc với file trong lập trình c++

 • Giới thiệu về file, thư viện sử dụng
 • Đọc và ghi thông tin ra file trong c++ với dạng text, csv,…
 • Thực hành làm bài tập

10. Làm việc với các thuật toán cơ bản

 • Làm việc với các thuật toán sắp xếp Bubble sort, Selection sort, Insertion sort
 • Danh sách liên kết trong c/c++
 • Ngăn xếp và hàng đợi
 • Thực hành làm bài tập

Link những khóa học khác : Khóa học trực tuyến không tính tiền 1 | Khóa học trực tuyến không lấy phí 2

Xem thêm: REVIT – VN

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *