Câu hỏi:

Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân sinh thái xanh
A. vô sinh và hữu sinh tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

B. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật

C. hữu sinh tác động ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đén đời sống của sinh vật
D. hữu sinh tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

Đáp án đúng là B.

Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân sinh thái xanh vô sinh và hữu sinh tác động ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật, tác nhân sinh thái xanh là tổng thể những yếu tố của môi trường có tác động ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật .

Giải thích vì sao chọn B là đáp án đúng:

– Nhân tố sinh thái là tất cả những yếu tố của môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật.

– Các nhóm tác nhân sinh thái xanh :

Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là tất cả các nhân tố vật lý và hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.

Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh là thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) này với một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, nhân tố con người được nhấn mạnh là nhân tố có ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều sinh vật.

– Trong vạn vật thiên nhiên, những tác nhân sinh thái xanh luôn ảnh hưởng tác động và chi phối lẫn nhau, tác động ảnh hưởng cùng 1 lúc lên khung hình sinh vật. Do đó, khung hình phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động của những tác nhân .
– Các loài khác nhau phản ứng khác nhau với tác động ảnh hưởng như nhau của 1 tác nhân sinh thái xanh .

– Trong các giai đoạn phát triển hay trạng thái sinh lí khác nhau… cơ thể phản ứng khác nhau với tác động như nhau của 1 nhân tố.

– Các tác nhân sinh thái xanh khi ảnh hưởng tác động lên khung hình hoàn toàn có thể thôi thúc lẫn nhau hoặc gây tác động ảnh hưởng trái ngược nhau .
→ Tác động của những tác nhân sinh thái xanh lên khung hình sinh vật nhờ vào vào : thực chất của tác nhân ( nhiệt, ẩm … ) ; cường độ ( mạnh, yếu ) hay liều lượng ( ít, nhiều ) tác động ảnh hưởng ; cách ảnh hưởng tác động ( liên tục, gián đoạn, không thay đổi, xê dịch ) và thời hạn ảnh hưởng tác động ( dài, ngắn ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *