Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng
A. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. B. tỉ lệ với bình phương chu kì daođộng.

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viê?
  • Video liên quan

C. tỉ lệ với bình phương biên độ giao động. D. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. Một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng là k, lò xo treo thẳng đứng, bên dưới treo vật nặng có khối lượng m. Ta thấy ở vị trí cân đối lò xo giãn ra một đoạn 16 cm. kích thích cho vật xê dịch điều hòa. Xác định tần số của con lắc lò xo. Chog = π2 ( m / s2 ) .
A. 2,5 Hz
B. 5H z
C. 3 Hz
D. 1,25 Hz

Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng

A.Tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. B.Tỉ lệ với bình phương biên độ giao động. C.Tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. D.Tỉ lệ với bình phương chu kì xê dịch.

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng công thức tính cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hoà

W = kA22 Cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ xê dịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ khối lượng m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định và thắt chặt. Con lắc xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì giao động của con lắc là :
A. B. C. D. Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và thắt chặt và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang giao động điều hòa có cơ năng
A.tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. B.tỉ lệ với bình phương biên độ giao động. C.tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. D.tỉ lệ với bình phương chu kì giao động.

Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viê?

Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và thắt chặt và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này xê dịch điều hòa có cơ năng

A. tỉ lệ thuận với bình phương biên độ dao động.

B. tỉ lệ thuận với khối lượng m của viên bi.

C. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

D. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.