Nội dung chính

  • Ta có, số electron chuyển qua dây dẫn trong 1p=60s là:
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan
  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua một dây dẫn có điện trở 50 ( Omega ) thì tỏa ra một nhiệt lượng là 180 kj hỏi thời hạn dòng điện chạy qua vật ẫn đó là bao nhiêu ?

Ta có, số electron chuyển qua dây dẫn trong 1p=60s là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Công của lực lạ làm vận động và di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là : Xem đáp án » 31/07/2021 2,525

Trong thời hạn 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Số electron chuyển qua tiết điện trong thời hạn 2 giây là : Xem đáp án » 30/07/2021 1,908

Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng chừng thời hạn có một điện lượng 4C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời hạn đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là : Xem đáp án » 30/07/2021 1,276

Một bộ acquy có suất điện động 12V, phân phối một dòng điện 2A liên tục trong 8 h thì phải nạp lại. Tính công mà acquy sản sinh ra trong khoảng chừng thời hạn trên. Xem đáp án » 31/07/2021 1,199

Suất điện động của một acquy là 3V. Lực là di dời một điện lượng đã triển khai công là 6 mJ. Điện lượng di dời qua acquy đó là : Xem đáp án » 31/07/2021 975

Suất điện động của một nguồn điện là 12V. Tính công của lực lạ khi di dời một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó ? Xem đáp án » 31/07/2021 680

Trong mỗi giây có 109 hạt electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi hạt có độ lớn bằng 1,6. 10-19 C. Tính cường độ dòng điện qua ống ? Xem đáp án » 31/07/2021 547

Một bộ acquy có suất điện động 6V, sản ra một công là 360J khi acquy này phát điện. Lượng điện tích di dời trong acquy. Xem đáp án » 31/07/2021 507

Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn sắt kẽm kim loại trong 1 giây là 1,25. 10-19. Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là ? Xem đáp án » 30/07/2021 316

Điện tích của electron là – 1,6. 10-19 C, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 s là 15C. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời hạn một giây là : Xem đáp án » 30/07/2021 248

Một bộ acquy hoàn toàn có thể phân phối dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Cường độ dòng điện mà acquy này hoàn toàn có thể cung ứng liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại. Xem đáp án » 31/07/2021 236

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60 μA. Số electron tới đập vào màn hình hiển thị của tivi trong mỗi giây là : Xem đáp án » 31/07/2021 229

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là. Điện lượng 0,64 A và số electron di dời qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời hạn 1 phút Xem đáp án » 30/07/2021 128

Một bộ acquy hoàn toàn có thể phân phối dòng điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Suất điện động của acquy này nếu trong thời hạn hoạt động giải trí trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8 kJ là ?

Xem đáp án » 31/07/2021 73

Cho dòng điện không đổi có cường độ 2A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây dẫn 0,01 m là
A. B. C. D.

Dòng diện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 2s là

A. B. C. D. Dòng điện có cường độ 2A chạy qua 1 dây dẫn điện có điện trở 150 r trong thời hạn 15 phút nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn là Hạt tải điện trong sắt kẽm kim loại làBiểu thức xác lập điện trở suất của sắt kẽm kim loại theo nhiệt độ là ?Sự phụ thuộc vào của điện trở sắt kẽm kim loại vào nhiệt độ được xác lập bởi :

Chọn câu đúng ? Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ:

Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạHiện tượng nhiệt điện là :Biểu thức nào sau đây xác lập suất điện động nhiệt điện :Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào vào

Để mắc đường dây tải điện từ khu vực A đến khu vực B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn bảo vệ chất lượng truyền điện, tối thiểu phải dùng bao nhiêu kg dây nhôm ? Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg / m3, của nhôm là 2700 kg / m3 ; điện trở suất của đồng và nhôm lần lượt là ( 1, { 69.10 ^ { – 8 } } , , Omega m ; , , 2, { 75.10 ^ { – 8 } } , , Omega m. )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.