2. Thế năng của một điện tích trong điện trường .Trắc nghiệm : Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tính năng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V / m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

Cùng Học bài 247 trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm” kết hợp với những kiến thức mở rộng về công của lực điện là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Trắc nghiệm : Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tính năng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V / m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

A. – 1,6. 10-16 J

B. + 1,6.10-16­J

C. – 1,6. 10-18 J
D. + 1,6. 10-18 J

Trả lời:

 Đáp án đúng: D. + 1,6.10-18 J

Giải thích:

Ta có
A = qEdcosα = − 1,6. 10 − 19.1000.0,01. cos180 ° = 1,6. 10 − 18J
Chú ý : Do e bay từ bản âm đến bản dương ( ngược chiều điện trường ) nên α = 180 °

Kiến thức tìm hiểu thêm về công của lực điện

1. Công của lực điện:

Đặc điểm của lực điện công dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều

mot-electron-di-chuyen-duoc-doan-duong-1-cm-300x135-9025888mot-electron-di-chuyen-duoc-doan-duong-1-cm-300x135-9025888

Đặt điện tích dương q trong điện trường đều, nó sẽ chịu công dụng của lực điện : F → = q. E →
– Độ lớn : F = q. E
– Phương : song song với những đường sức điện
– Chiều : từ bản dương sang âm .
⇒ Lực F → là lực không đổi
Công của lực điện trong điện trường đều

mot-electron-di-chuyen-duoc-doan-duong-1-cm-2-300x150-7675649mot-electron-di-chuyen-duoc-doan-duong-1-cm-2-300x150-7675649

Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đề từ M đến N là : A = q. E.d
trong đó : d = MH − là độ dài đại số, M là hình chiếu của điểm đầu đường đi, H là hình chiếu của điểm cuối đường đi. Chiều dương của MH − cùng với chiều của điện trường .
⇒ Công của lực điện không phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi .
⇒ Lực tĩnh điện là lực thế .
⇒ Trường tĩnh điện là trường thế .

2. Thế năng của một điện tích trong điện trường.

a)Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường

Tương tự như thế năng của một vật trong trọng trường, thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho năng lực sinh công của lực điện khi đặt điện tích q tại điểm mà ta xét trong điện trường .
Đối với một điện tích q ( dương ) đặt tại điểm M trong điện trường đều thì công này bằng :
A = qEd = WM
Trong đó d là khoảng cách từ điểm M đến bản âm ; WM là thế năng của điện tích q tại điểm M .
Trong trường hợp điện tích q nằm tại điểm M trong một điện trường bất kể do nhiều điện tích gây ra thì hoàn toàn có thể lấy thế năng bằng công của lực điện khi di chuyển q từ M ra vô cực ( AM ∞ ). Đó là vì ở vô cực, từ là ở rất xa những điện tích gây ra điện trường, thì điện trường bằng không và lực điện coi như hết năng lực sinh công. Do vậy :
WM = AM ∞

b)Sự phụ thuộc của thế năng WMvào điện tích q.

Vì độ lớn của lực điện luôn tỉ lệ thuận với điện tích thử q, do đó thế năng của điện tích tại M cũng tỉ lệ thuận với q :
AM ­ = WM ­ = VMq
VM ­ là một thông số tỉ lệ, không nhờ vào q mà chỉ phụ thuộc vào vào vị trí điểm M trong điện trường .

c)Công của lực điện và độ giảm thế năng.

Khi một điện tích q di chuyển từ một điểm M đến một điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện công dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q đặt trong điện trường .
AAN = WM – W ­ N

3. Kỹ năng giải bài tập về công của lực điện

– Áp dụng công thức tính công : A = q. E.d
– Chú ý trong việc xác lập d .

+ Nếu vật chuyển động cùng chiều vecto cường độ điện trường thì d > 0.

+ Nếu vật hoạt động ngược chiều vecto cường độ điện trường thì d < 0 .

4. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là:

A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối .
B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức .
C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện .
D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức .

Lời giải

Chọn C .
Công thức xác lập công của lực điện trường làm di dời điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd trong đó d là độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện .

Câu 2: Chọn phương án đúng. Một điện tích q chuyển động trong điện trường theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

A. A > 0 nếu q > 0
B. A > 0 nếu q < 0 C. A ≠ 0 nếu điện trường không đổi D. A = 0

Lời giải

Chọn D .
Công của lực điện trường không phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi mà chỉ nhờ vào vào hình chiếu điểm đầu và điểm cuối lên một đường sức điện. Do đó với một đường cong kín thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau ⇒ A = 0 .

Câu 3: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi nó di chuyển từ M đến N trong điện trường

A. tỉ lệ thuận với chiều dài đường đi MN .
B. tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích q .
C. tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động
D. tỉ lệ nghịch với chiều dài đường đi .

Lời giải

Chọn B .
Ta có A = qEd ⇒ A tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích q .
Chú ý : d là khoảng cách giữa hai điểm M, N ; nó chỉ là chiều dài đường đi MN khi điện tích di chuyển dọc theo đường sức .

Câu 4: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích -2μC ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 2000 J .
B. – 2000 J .
C. 2 mJ .
D. – 2 mJ .

Lời giải

Chọn C .
Áp dụng công thức tính công ta có : A = qEd = – 2.10 − 6.1000. ( – 1 ) = 2.10 − 3J

Câu 5: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào

A. vị trí của những điểm M, N .
B. hình dạng của đường đi .
C. độ lớn của điện tích q .

D. độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi

Lời giải

Chọn B .
A = qEd ⇒ A không nhờ vào hình dạng đường đi của điện tích điểm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.