24/05/2022 1,996

nội dung

D. w=εE29.109.8π

Đáp án chính xác

Đáp án : D

Công thức xác định mật độ năng lượng điện trường là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng trọn vẹn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó điện tích của tụ điện Xem đáp án » 24/05/2022 19,694

Phát biểu nào sau đây là đúng Xem đáp án » 24/05/2022 14,921

Công thức nào sau đây không phải là công thức xác lập nguồn năng lượng của tụ điện ? Xem đáp án » 24/05/2022 10,988

Trường hợp nào dưới đây tạo thành một tụ điện ? Xem đáp án » 24/05/2022 7,970

Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 200 [ V ]. Hai bản tụ cách nhau 4 [ mm ]. Mật độ nguồn năng lượng điện trường trong tụ điện là : Xem đáp án » 24/05/2022 7,239

Tìm phát biểu sai Xem đáp án » 24/05/2022 3,921

Một tụ điện phẳng có điện dung 4,8 nF được tích điện ở hiệu điện thế 200V thì số electron đã chuyển dời đến bản tích điện âm của tụ điện là : Xem đáp án » 24/05/2022 3,422

Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 [ V ]. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị là : Xem đáp án » 24/05/2022 3,046

Trên vỏ một tụ điện có ghi 50 μF – 100V. Điện tích lớn nhất mà tụ điện tích được là : Xem đáp án » 24/05/2022 2,829

Một tụ điện phẳng có điện dung 4 μF, khoảng cách giữa hai bản tụ là 1 mm. Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện có giá trị lớn nhất là 0,045 J. Cường độ điện trường lớn nhất mà điện môi giữa hai bản tụ còn chịu được là : Xem đáp án » 24/05/2022 1,855

Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 [ V ]. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì Xem đáp án » 24/05/2022 1,750

Một tụ điện có điện dung C = 5 μF được tích điện, điện tích của tụ điện bằng 10-3 C. Nối tụ điện đó vào bộ acquy suất điện động 80 [ V ], bản điện tích dương nối với cực dương, bản điện tích âm nối với cực âm của bộ acquy. Sau khi đã cân đối điện thì Xem đáp án » 24/05/2022 564

Tụ điện có điện dung C1 = 2 μF được tích điện ở hiệu điện thế 12V. Tụ điện có điện dung C2 = 1 μF được tích điện ở hiệu điện thế 15V. Sau đó ngắt hai tụ điện ra khỏi nguồn điện và mắc những bản cùng dấu của hai tụ với nhau. Điện tích của mỗi tụ sau khi nối là : Xem đáp án » 24/05/2022 533

Một tụ điện có điện dung 2 μF được tích điện ở hiệu điện thế 12V. Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là : Xem đáp án » 24/05/2022 515

Bộ tụ điện gồm ba tụ điện : C1 = 10 [ μF ], C2 = 15 [ μF ], C3 = 30 [ μF ] mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là : Xem đáp án » 24/05/2022 511

Một tụ điện có điện dung C được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộ?

Một tụ điện có điện dung C được tích điện đến một hiệu điện thế xác lập. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 µH. Bỏ qua điện trở của những dây nối. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc nối, đến khi điện tích trên tụ có giá trị bằng nửa giá trị cực lớn là 5.10 – 5 s. Lấy π2 = 10. Giá trị của điện dung C bằng

A. 11,25.10-4 F.

B. 4,5.10-3 F

C. 112,5.10-3 F.

D. 2.10-3 F.

Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì :

Biểu thức nào sau đây là đúng?

Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện?

A.W = [ frac { 1 } { 2 } frac { { { Q ^ 2 } } } { C } ] B.W = [ frac { 1 } { 2 } frac { { { U ^ 2 } } } { C } ] C. D. VietJack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *