Bạn có muốn doanh nghiệp của bạn thành công thông qua việc xây dựng và quản trị theo mục tiêu hiệu quả không? Bạn có muốn hiểu sâu sắc hơn về các chiến lược thiết lập mục tiêu và quản lí thời gian đã giúp các ông lớn như Google, Intel đem về hàng triệu đô la lợi nhuận trong những năm qua không? Nếu có, khoá học này là dành cho bạn.
Môi trường kinh doanh hiện nay luôn thay đổi và biến động không ngừng là một thách thức lớn cho tổ chức, cá nhân tự chuẩn bị một nền tảng vững chắc để đáp ứng sự thay đổi của thị trường, đồng thời luôn hoạt động tập trung, đồng bộ để tạo được sự thay đổi, sức phát triển chủ động. Sức thay đổi của môi trường kinh doanh trong thời đại 4.0 càng nhanh, doanh nghiệp càng cần phải có một hệ thống quản trị mục tiêu phát triển linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính lượng hoá để có thể đo lường, đánh giá. Để làm được điều đó, một mục tiêu, một tầm nhìn từ doanh nghiệp đề ra cần phải được thực hiện, đo lường, am hiểu đồng bộ từ trên xuống dưới để giúp doanh nghiệp hoạt động được minh bạch, rõ ràng, hiệu quả.
Hiểu được thách thức khó khăn đó của các doanh nghiệp, Học viện Agile đã nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, huấn luyện triển khai Quản trị theo mục tiêu (Objectives and Key Results) nhằm đảm bảo việc quản lí mục tiêu, đảm bảo việc phối hợp giữa các cá nhân trong tổ chức được diễn ra xuyên suốt, tập trung vào các nỗ lực đóng góp của cá nhân, nhóm, tổ chức, đồng thời đo lường các đóng góp ấy để giúp tổ chức phát triển.
Trong khoá học này, chúng tôi sẽ khiến bạn trở thành một chuyên gia về thiết lập mục tiêu và quản lí thời gian. Mục tiêu cơ bản của khoá học là thông qua sự kết hợp hài hoà giữa tư duy Agile, Tư duy tinh gọn, các phương pháp, công cụ quản lí hiện đại,.. và OKR, giúp từng cá nhân hiểu rõ OKR là gì để từ đó tham gia một cách chủ động vào việc xây dựng có hiệu quả hệ thống OKR của công ty, giúp các nhà quản lí rèn luyện được tư duy mới trong quản lí và dẫn dắt đội, nhóm, xây dựng một hệ thống mục tiêu linh hoạt hơn, hướng sự tập trung và cam kết của doanh nghiệp với các mục tiêu đã được thảo luận kĩ càng, đồng thời đồng bộ, kết nối các hoạt động cộng tác nội bộ, theo dõi triệt để để đảm bảo trách nhiệm giải trình bên cạnh việc đạt được hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *