chat-nao-sau-day-chinh-la-muoi-axit

Câu hỏi:

Chất nào sau đây là muối axit?

A. NaHSO4 .
B. KNO3 .

C. Na2SO4.

D. NaCl .

Đáp án A.

Chất là muối axit là NaHSO4, muối axit là muối mà hidro trong gốc axit vẫn còn năng lực phân ly ra H +, hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được sửa chữa thay thế .

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án A:

Muối axit có đặc thù sau đây :
– Tính chất hóa học của muối axit gần như vừa đủ đặc thù của muối và axit. Muối axit vừa tính năng được với axit mạnh hơn nó, vừa có tính năng với bazơ tạo muối trung hòa và công dụng với muối. Bên cạnh đó, có 1 số ít muối axit đặc biệt quan trọng như muối photphat, có tính năng với axit photphoric và tạo muối photphat mới. Muối có tính axit sẽ làm quỳ tím hóa đỏ .
– Phản ứng với muối :
+ Thể hiện đặc thù của một muối, muối axit phản ứng với muối tạo ra muối mới ( muối của axit mạnh ) và axit mới, loại sản phẩm phải có một chất ít tan, không bền, một chất bay hơi hoặc tạo thành một chất axit mới mà gốc axit ít phân ly ( Axit yếu ) .
+ Cụ thể :
NaHSO4 + Na2CO3 -> Na2SO4 + NaHCO3 .
NahCO3 có gốc axit HCO3 phân ly yếu trong dung dịch, trường hợp Na2CO3 dư .

NaHSO4 hết, Na2CO3 vẫn dư chỉ có một nguyên tử kim loại trong muối của axit yếu ban đầu Na2CO3 bị thay thế.

– Phản ứng trung hòa :
+ Thể hiện đặc thù của một axit, muối axit tham gia phản ứng trung hòa với bazơ tạo thành muối và nước .
+ Khi muối axit cho vào môi trường tự nhiên kiềm, lập tức nó bị trung hòa. Do đó, tạo thành muối trung hòa ứng với axit khởi đầu .
NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O .
– Phản ứng với muối axit :
+ Khi hai muối axit phản ứng với nhau một chất sẽ đóng vai trog axit, một chất đóng vai trò muối khi đó muối axit của axits mạnh đóng vai trò axit .
+ NaHSO4 đóng vai trò là axit còn NaHCO3 là muối của axit yếu. Vì thế, loại sản phẩm là muối của axit mạnh và axit yếu cacbaonic không bền, bị phân hủy thành CO2 .
NaHSO4 + NaCO3 -> Na2SO4 + H2O + CO2 .
– Những loại muối axit thường gặp :

+ Muối photphat: Gồm có ba loại PO4, HPO4, H2PO4 các muối này có tính chất tương tự nhau.

+ Muối hidro cacbonat : Phân ly ra HCO3 – ion này lưỡng tính, dễ bị nhiệt phân tạo muối trung hòa .
+ Muối hidro sunfat : Phân ly trọn vẹn trong nước tạo H + và SO4 và cation sắt kẽm kim loại có đặc thù gần giống với H2SO4 loãng .

Như vậy, Đối với câu hỏi Chất nào sau đây là muối axit? Là câu hỏi đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng với những nội dung trong bào viết sẽ giúp được quý bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *