pic01-4371789

Khi làm việc với Excel, chúng ta thường gặp phải yêu cầu “Đếm những giá trị xuất hiện trong bảng tính mà thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện”. Học Excel Online sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này qua một ví dụ cụ thể. 

Ví dụ như sau :
1- Cách sử dụng hàm Countifs đếm theo nhiều điều kiện
Xét 1 vài nhu yếu :

 1. Đếm số nhân viên ở bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán và bộ phận kỹ thuật
 2. Đếm tổng số nhân viên có giới tính Nam, số nhân viên có giới tính Nữ ở bộ phận kinh doanh
 3. Đếm số nhân viên Nam, ở bộ phận kinh doanh, vào làm từ năm 2017

Những yêu cầu này rất hay gặp trong thực tế, tuy nhiên khi sử dụng hàm đếm theo điều kiện thông thường (Countif) chỉ có thể đếm được với 01 điều kiện. Nhưng ở đây chúng ta gặp phải yêu cầu đếm với nhiều điều kiện cùng lúc. Vì vậy trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng hàm COUNTIFS

nội dung

Cấu trúc hàm COUNTIFS Excel:

COUNTIFS ( Criteria_range1, Criteria1, [ Criteria_range2 ], [ Criteria2 ] … )

 • Criteria_range1 là vùng điều kiện thứ nhất. Vùng này có chứa Criteria1. Hàm bắt buộc có tối thiểu là 1 vùng điều kiện
 • Criteria1 là điều kiện đếm thứ nhất, điều kiện này nằm trong vùng điều kiện thứ 1. Hàm bắt buộc có tối thiểu là 1 điều kiện
 • Criteria_range2 là vùng điều kiện thứ hai. Vùng này có chứa Criteria2. Nội dung này có thể có hoặc không
 • Criteria2 là điều kiện đếm thứ hai, điều kiện này nằm trong vùng điều kiện thứ 2. Nội dung này có thể có hoặc không
 • Các điều kiện tiếp theo hiểu tương tự như điều kiện thứ 2.

Xem ngay : Địa chỉ học Excel tại TP.HN

Cách ứng dụng hàm COUNTIFS excel:

Trường hợp 1: Đếm số nhân viên ở bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán và bộ phận kỹ thuật

Criteria_range1 là Bộ phậnCriteria1 là Nhân viên bộ phận kinh doanh thương mại
Vì những điều kiện kèm theo độc lập nhau nên những bộ phận khác làm tương tự như .

Hàm COUNTIFS ở đây sử dụng với 1 điều kiện, vì vậy nó tương tự với hàm COUNTIF.

= COUNTIFS ( USD C USD 2 : USD C USD 11, ” Kinh doanh ” )
= COUNTIFS ( USD C USD 2 : USD C USD 11, ” Kế toán ” )
= COUNTIFS ( USD C USD 2 : USD C USD 11, ” Kỹ thuật ” )

Trường hợp 2: Đếm tổng số nhân viên có giới tính Nam, số nhân viên có giới tính Nữ ở bộ phận kinh doanh

Trong trường hợp này cần làm rõ các điều kiện:

Giới tính nam + bộ phận kinh doanh thương mại
Giới tính nữ + bộ phận kinh doanh thương mại
Ở đây có 2 điều kiện kèm theo, vì thế sử dụng hàm COUNTIFS Excel với 2 điều kiện kèm theo
pic03-4466690

Trường hợp 3: Đếm số nhân viên Nam, ở bộ phận kinh doanh, vào làm từ năm 2017

Ở đây là trường hợp sử dụng hàm đếm với 3 điều kiện kèm theo :

 • Giới tính là Nam
 • Bộ phận là Kinh doanh
 • Ngày vào làm là >= 01/01/2017

pic04-3352469

Kết luận:

Hàm COUNTIFS là một hàm rất hiệu suất cao và thường sử dụng trong trong thực tiễn .
Hàm này hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế trọn vẹn cho hàm COUNTIF, và cách viết cũng dễ hiểu
Khi thiết kế xây dựng những điều kiện kèm theo, hoàn toàn có thể phối hợp những điều kiện kèm theo toán tử như “ > = ”, “ < = ”, “ > ”, “ < “, … để hoàn toàn có thể ghép nối với điều kiện kèm theo, giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể có những cách đếm hiệu suất cao . Trước khi viết hàm cần xác lập rõ hàm cần bao nhiêu điều kiện kèm theo, vùng điều kiện kèm theo của mỗi điều kiện kèm theo là vùng nào. Khi đã xác lập đúng những nội dung thì việc thiết kế xây dựng hàm sẽ dễ hơn .

Xem thêm:

Hướng dẫn cách đếm theo nhiều điều kiện kèm theo trong Excel bằng hàm COUNTIFS

So sánh hàm COUNTIFS với SUMPRODUCT trong việc đếm theo nhiều điều kiện

– – – – –
Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kỹ năng và kiến thức này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản đến chuyên viên dành cho người đi làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *