nahco3-caoh2-%e2%86%92-caco3-naoh-h2o

nội dung

NaHCO3 công dụng Ca ( OH ) 2

NaHCO3 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + NaOH + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn học viên viết và cân đối phương trình phản ứng NaHCO3 tính năng Ca ( OH ) 2 mẫu sản phẩm thu được là kết tủa. Nội dung cụ thể tài liệu được update dưới đây.

1. Phương trình Cl2 ra nước Gia ven

NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH + H2O kết tủa trắng

2. Điều kiện phản ứng NaHCO3 ra CaCO3

Dung dịch điện phân không có màng ngăn xốp sẽ xảy ra phản ứng tạo nước GiaVen

3. NaHCO3 tính năng Ca ( OH ) 2 có hiện tượng kỳ lạ gì

Khi cho NaHCO3 vào canxi hidroxit sinh ra kết tủa trắng canxi cacbonat

4. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1: Cho dung dịch NaHCO3 tác dụng với Ca(OH)2 có hiện tượng gì xảy ra

A. Xuất hiện kết tủa trắng xanh
B. Xuất hiện kết tủa trắng
C. Có có bọt khí
D. Không có hiện tượng kỳ lạ gì
Đáp án B

Câu 2: Cho 10,6 gam Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 10 gam
B. 30 gam
C. 20 gam
D. 40 gam
Đáp án A

Câu 3.  Khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3 phát biểu nào sau đây sai?

A. Cả 2 muối đều dễ bị nhiệt phân .
B. Cả 2 muối đều tính năng với axit mạnh giải phóng khí CO2 .
C. Cả 2 muối đều bị thủy phân tạo mỗi trường kiềm yếu .
D. Cả 2 muối đều hoàn toàn có thể công dụng với dung dịch nước vôi trong tạo kết tủa .
Đáp án A

Câu 4. Cho các chất sau: Na, Na2O, NaCl, NaHCO3, Na2CO3. Số chất có thể tạo ra NaOH trực tiếp từ một phản ứng là:

A. 2
B. 3
C. 4 .
D. 5 .
Đáp án D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *