naoh-h2so4-na2so4-h2o-1613119
Viết Phương trình Phản Ứng Hóa Học: NAOH H2SO4.

NaOH H2SO4 = na2so4 h2o

Phương trình: NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Đây là một phản ứng trung hòa giữa một bazơ mạnh và một axit mạnh do vậy phản ứng trên thường là phản ứng 1 chiều thuận. Sau khi kết thúc phản ứng chúng ta thu được một dung dịch đồng nhất không màu, không mùi. . .

nội dung

naoh h2so4 = na2so4 h2o | NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

NaOH là gì ?

NaOH là một bazơ mạnh thu được khi cho kim loại hoặc oxit kim loại Natri tác dụng với nước ở điều kiện bình thường.

NaOH có tên gọi là Natri hiđroxit hay đôi khi chúng ta cũng gặp một vài tên gọi khác như xút hay xút ăn da do chúng có tính nhờn, làm mục vải và ăn mòn da tay khi trực tiếp tiếp xúc phải.
NaOH được hòa tan nhiều trong nước và khi tan tạo thành dung dịch đồng nhất, không màu, không mùi.

1. Phương trình phản ứng

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Phản ứng giữa naoh h2so4 xảy ra ở nhiều điều kiện như h2so4 loãng, h2so4 đặc nóng, h2so4 đặc nguội nhưng đều tạo thành muối trung hòa là na2so4 và nước.

– Xúc tác: Phản ứng trên xảy ra cũng không cần chất xúc tác nào can thiệp bởi NaOH là một bazơ mạnh và H2SO4 cũng là một axit mạnh. Chúng có thể phản ứng với nhau mà không cần bất kì chất nào cổ vũ hoặc mô kích.
– Loại phương trình: Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trung hòa tức là sau khi phản ứng kết thúc [ở điều kiện đủ] thì chúng ta sẽ thu được một dung dịch không còn tính axit hay bazơ nữa.
naoh-h2so4-na2so4-h2o-1842930– Điều kiện : Phản ứng trên xảy ra ở điều kiện kèm theo thông thường. Học sinh hoàn toàn có thể viết phản ứng mà không cần phải quan tâm đến điều kiện kèm theo.

– Xúc tác : Phản ứng trên xảy ra cũng không cần chất xúc tác nào can thiệp bởi NaOH là một bazơ mạnh và H2SO4 cũng là một axit mạnh. Chúng hoàn toàn có thể phản ứng với nhau mà không cần bất kể chất nào cổ vũ hoặc mô kích.

– Loại phương trình : Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trung hòa tức là sau khi phản ứng kết thúc [ ở điều kiện kèm theo đủ ] thì tất cả chúng ta sẽ thu được một dung dịch không còn tính axit hay bazơ nữa .

2. Các dạng bài tập

Với phương trình phản ứng trên chúng ta có thể gặp ở nhiều dạng bài tập khác nhau. Tuy nhiên, những dạng bài tập tính theo phương trình hóa học mà học sinh học ở lớp 8 dường như gặp nhiều nhất.

Ở các cấp học cao hơn thường phản ứng trên sẽ chỉ là một phần nhỏ trong một bài toán phức tạp nào đấy hoặc đơn thuần chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm hóa học thuộc phân khúc nhận biết mà thôi.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên ghi nhớ để tránh tình trạng quên mà trong đề thi nào đó lại xuất hiện bài tập liên quan tới phương trình hóa học này.
Ví dụ:
– Cho 4 gam NaOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4. Không lượng muối thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?
– Cho 4 gam NaOH phản ứng với 100 gam dung dịch H2SO4 2M.
Sau khi phản ứng kết thúc dung dịch thu được có tính axit hay bazơ. Tại sao ? Tính khối lượng muối thu được.

NaOH là một bazo mạnh, thu được khi cho sắt kẽm kim loại hoặc oxit sắt kẽm kim loại Natri công dụng với nước ở điều kiện kèm theo thông thường.

NaOH có tên gọi là hay đôi lúc tất cả chúng ta cũng gặp một vài tên gọi khác như xút hay xút ăn da do chúng có tính nhờn, làm mục vải và ăn mòn da tay khi trực tiếp tiếp xúc phải.

NaOH được hòa tan nhiều trong nước và khi tan tạo thành dung dịch giống hệt, không màu, không mùi. Phản ứng giữavàxảy ra ở nhiều điều kiện kèm theo như h2so4 loãng, h2so4 đặc nóng, h2so4 đặc nguội nhưng đều tạo thànhlà na2so4 và nước .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *