Cách viết phương trình đã cân bằng

Hãy click nút “Youtube” để theo dõi kênh của Ad

để nhận nhiều phần quà học bổng hấp dẫn

và nghe về hành trình định cứ Úc của giảng viên RMIT nhé

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH3COONa ( natri acetat ) phản ứng với NaOH ( natri hidroxit ) để tạo ra CH4 ( metan ), Na2CO3 ( natri cacbonat ) dười điều kiện kèm theo phản ứng là Nhiệt độ : nhiệt độ Xúc tác : CaO

Điều kiện phản ứng để CH3COONa (natri acetat) tác dụng NaOH (natri hidroxit) là gì ?

Nhiệt độ : nhiệt độ Xúc tác : CaO

Làm cách nào để CH3COONa (natri acetat) tác dụng NaOH (natri hidroxit)?

Metan được điều chế bằng cách đun nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút .
Nếu đang làm bài tập những bạn hoàn toàn có thể viết đơn thuần là CH3COONa ( natri acetat ) tính năng NaOH ( natri hidroxit ) và tạo ra chất CH4 ( metan ), Na2CO3 ( natri cacbonat )

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng kỳ lạ phân biệt đặc biệt quan trọng .

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
CH4 (metan) (trạng thái: khí), Na2CO3 (natri cacbonat), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
CH3COONa (natri acetat), NaOH (natri hidroxit), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kể thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn hoàn toàn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / góp phần để đưa thêm thông tin
Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COONa Ra CH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3COONa (natri acetat) ra
CH4 (metan)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COONa (natri acetat) ra CH4 (metan)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COONa Ra Na2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3COONa (natri acetat) ra
Na2CO3 (natri cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COONa (natri acetat) ra Na2CO3 (natri cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
CH4 (metan)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH4 (metan)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Na2CO3 (natri cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2CO3 (natri cacbonat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Advertisement

Câu 1. Ứng dụng

Ta tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl.

(2) Nhiệt phân KClO3.

Nung hỗn hợp:

(3) CH3COONa + NaOH/CaO.

(4) Nhiệt phân NaNO3.

Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi rường là:

A. (1) và (3)
B. (1) và (2)
C. (2) và (3)
D. (2) và (4)

Xem đáp án câu 1
A. ( 1 ) và ( 3 ) B. ( 1 ) và ( 2 ) C. ( 2 ) và ( 3 ) D. ( 2 ) và ( 4 )

Câu 2. Thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường

Ta tiến hành các thí nghiệm sau:

MnO2 tác dụng với dung dịch HCl (1).
Nhiệt phân KClO3 (2).

Nung hỗn hợp: CH3COONa + NaOH/CaO (3).
Nhiệt phân NaNO3(4).

Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là:

A. (1) và (3).
B. (1) và (2).
C. (2) và (3).
D. (1) và (4).

Xem đáp án câu 2
A. ( 1 ) và ( 3 ). B. ( 1 ) và ( 2 ). C. ( 2 ) và ( 3 ). D. ( 1 ) và ( 4 ) .

Câu 3. Kết tủa

Cho các phương trình hóa học sau, phản ứng nào tạo hiện tượng kết tủa đen?

a). H2SO4 + KBr —> ;

b). Al2(SO4)3 + H2O + Ba —> ;

c). H2S + Pb(NO3)2 —> ;

d). CH3OH + CH2=C(CH3)COOH —-> ;

e). AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOC2H5 —–> ;

f). Br2 + CH2=CHCH3 —> ;

g). CH3COONa + NaOH —–> ;

h). C + O2 —->

A. (c), (d)
B. (g), (h), (a), (c)
C. (a), (b), (g), (c)
D. (c)

Xem đáp án câu 3
A. ( c ), ( d ) B. ( g ), ( h ), ( a ), ( c ) C. ( a ), ( b ), ( g ), ( c ) D. ( c )

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân đối đúng chuẩn. Hãy click vào nút bên dưới để thông tin cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.