nội dung

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

Giống cây trồng có vai trò rất quan trọng trong trồng trọt. Giống tốt sẽ giúp tăng hiệu suất cây trồng, chất lượng mẫu sản phẩm tốt hơn. Cây cối xanh tươi chắc như đinh mùa màng sẽ bội thu đúng không nào ?Nội dung chính

  • Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?
  • Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Tạo Giống Cây Trồng
  • Video liên quan

Không những thế, đối với những giống cây trồng cho năng suất cao, tăng thu nhập cho người dân thì sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ cấu cây trồng. Ví dụ như: giảm cây lương thực, tăng diện tích trồng cây công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Tạo Giống Cây Trồng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 2.01 MB, 37 trang )

Trường THCS Dị Nậu

GV : Nguyễn Thị Dung

Mt s quy nh

*/ Phần cần phải ghi vào vở:
– Các đề mục.
– Khi nào xuất hiện biểu tợng.

KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Ưu điểm của bón vãi là gì?

1. Thế nào là bón lót?
Bón lót: Bón phân vào đất trước khi gieo trồng, nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây
con khi mới mọc, mới bén rễ.

a. Tốn công lao động
b. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp
c. Cần có dụng cụ đơn giản, dễ thực hiện, ít
tốn công.
d. Tiết kiệm phân bón

KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Thế nào là bón thúc?

2. Loại phân bón nào thường dùng bón thúc?

Bón thúc: Bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây,nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng cho cây trong từng thời kì
=> Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

a. Phân Ure, phân chuồng, phân kali
b. Phân Ure, phân xanh, phân kali
c. Phân Ure, phân đạm, phân kali
d. Phân xanh, phân bắc, phân chuồng

Tục ngữ Việt Nam:
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Tiết
Tiết 9:
9: VAI
VAI TRÒ
TRÒ CỦA
CỦA GIỐNG
GIỐNG VÀ
VÀ PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP
PHÁP
CHỌN
CHỌN TẠO
TẠO GIỐNG
GIỐNG CÂY
CÂY TRỒNG
TRỒNG
I- Vai

Vai trò
trò của
củagiống
giống cây
cây trồng
trồng
III- Tiêu
Tiêu chí
chí của
của giống
giống cây
cây trồng
trồng tốt
tốt
IIIII- Phương
Phương pháp
pháp chọn
chọn tạo
tạo giống
giống cây
cây trồng
trồng
III-

Tiết 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG
I/ Vai trò của giống cây trồng

 Trước đây, cấy lúa cho gạo ăn không thơm,

không dẻo.
 Nhưng
 Ngày nay, cấy giống lúa mới cho gạo ăn
thơm và dẻo.
Giống lúa mới đã có vai trò như thế nào trong
trồng trọt?
Tăng chất lượng sản phẩm.

Trước đây, trồng lúa chỉ cho năng suất
10 tấn/ha/vụ. Ngày nay, trồng giống lúa
mới cho năng suất 12 tấn/ha/vụ.
Giống mới có vai trò gì trong trồng trọt?
Tăng năng suất / vụ

Giống Bắp cải mới
năng suất cao

Giống Bí đỏ mới
(to, ngọt,dẻo)

b) Đối với các vụ gieo trồng

Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì
đến các vụ gieo trồng trong năm ?
Tăng số vụ gieo trồng/ 1năm

c) Đối với cơ cấu cây trồng

Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng
như thế nào đến cơ cấu cây trồng ?
Thay đổi cơ cấu cây trồng

Tiết 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

I/ Vai trò của giống cây trồng
– Giống
Tăng chất
sảnvai
phẩm.
cây lượng
trồng có
trò như thế nào trong
– trồng
Tăng năng
trọt? suất cây trồng.
– Tăng vụ gieo trồng / 1 năm.
– Thay đổi cơ cấu cây trồng.

Tiết 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

I/ Vai trò của giống cây trồng
II/ Tiêu chí của giống cây trồng tốt

Có nhiều tiêu chí để đánh giá một giống tốt. Theo
em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào sau đây:
1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và
trình độ canh tác của địa phương.
2. Có năng suất cao.
3. Có chất lượng tốt.
4. Có năng suất cao và ổn định.
5. Chống, chịu được sâu, bệnh.

Tại sao tiêu chí 2 (có năng
suất cao) không phải là tiêu
chí của giống cây trồng tốt?

Đáp án
Vì: Giống có năng suất cao chưa hẳn là giống
tốt. Mà giống cho năng suất cao – ổn định mới
là giống tốt.
16

Tại sao lại chọn tiêu chí là
giống phải chống chịu được
sâu bệnh?

Đáp án

Nếu giống không chịu được sâu bệnh thì sẽ tốn
nhiều công chăm sóc mà năng suất – chất
lượng sản phẩm cũng thấp.
17

Tiết 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

I/ Vai trò của giống cây trồng
II/ Tiêu chí của giống cây trồng tốt
– Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và
trình độ canh tác của địa phương.
– Có chất lượng tốt.
– Có năng suất cao và ổn định.
– Chống, chịu được sâu, bệnh.

Nếu như thiếu 1 trong 4
tiêu chí trên có được đánh
giá là giống cây trồng tốt
không? Vì sao?

Đáp án
Không.
Vì nếu thiếu 1 trong 4 tiêu chí đó sẽ không đảm
bảo được năng suất – chất lượng của giống.
19

Tiết 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

I/ Vai trò của giống cây trồng
II/ Tiêu chí của giống cây trồng tốt
III/ Phương pháp chọn tạo giống cây trồng

Kể tên các phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

Các em hãy sắp xếp theo thứ tự Quy trình thực
hiện phương pháp chọn lọc giống ?
A. Gieo hạt các cây được chọn và
so sánh với giống khởi đầu và
giống địa phương.
B. Từ nguồn giống khởi đầu chọn
các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt.
C. Nếu tốt hơn thì nhân giống cho
sản xuất đại trà

Phương pháp chọn lọc

B
1…

A
2…

C
3…

Thế nào là phương pháp chọn lọc?

Tiết 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

I/ Vai trò của giống cây trồng
II/ Tiêu chí của giống cây trồng tốt
III/ Phương pháp chọn tạo giống cây trồng
1. Phương pháp chọn lọc
– Từ nguồn giống khởi đầu chọn các cây có đặc tính tốt,
thu lấy hat.
– Gieo hạt của các cây được chọn. So sánh với giống khởi
đầu và giống địa phương.
-Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà.

Các em hãy sắp xếp theo thứ tự Quy trình thực hiện
phương pháp lai tạo giống ?
A.Thụ phấn vào nhụy hoa
của cây dùng làm mẹ.
B.Lấy phấn hoa của cây
dùng làm bố.
C.Chọn các cây lai có đặc
tính tốt để làm giống.
D. Lấy hạt cây mẹ đi
trồng được cây lai.
B

1…

A
2…

D
3…

C
4…

Thế nào là phương pháp lai tạo giống ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *