GIÚP TỚ VỚI!!
1. Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào sau đây ?

A. Quỹ đạo thẳngB. Vận tốc trung bình luôn bằng tốc độ tức thời

C. Toạ độ chất điểm luôn bằng quãng đường đi được

D.Trong mỗi giây bất kỳ véctơ dộ dời đều bằng nhau

2.Đặc điểm nào sau đây đủ để một chuyển động là thẳng đều

A. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời hạn chuyển độngB. Véctơ tốc độ như nhau ở mọi điểmC. Tốc độ chuyển động như nhau ở mọi điểmD.Quỹ đạo thẳng

3. Chọn công thức đúng của tọa độ một chất điểm chuyển động thẳng đều

A. x + x0 = vt B. x = v + x0 tC.x – x0 = vt D.x = ( x0 + v ) t

4.Một ôtô chuyển động thẳng đều trong nửa thời gian đầu với tốc độ 50km/h .Nửa thời gian sau đi với tốc độ 50/3 km/h cho đến khi tới đích .Tốc độ trung bình của xe trong cả chặng đường bằng bao nhiêu ?

A. 35 km / h B. 33 km / h C. 36 km / h D. 38 km / h

5.Một xe máy chuyển động thẳng .Trên phần ba đoạn đường đầu tiên xe đi đều với vận tốc 36km/h Trên hai phần ba đoạn đường còn lại ,xe đi đều với vận tốc v2 .Biết rằng tốc độ trung bình trên cả đoạn đường là 27 km/h .Tìm tốc độ v2

A. 21 km / h B. 24 km / h C. 18 km / h D. 25 km / h

6. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể là chuyển động thẳng đều?

A. Một hòn bi lăn trên một máng nghiêng

B. Một hòn đá được ném thẳng đứng lên cao

C. Một xe đạp điện đang đi trên một đoạn đường thẳng nằm ngangD. Một cái pittông chạy đi chạy lại trong xilanh

7. Vận tốc của một vật chuyển động thẳng đều có (các) tính chất nào kể sau?

A. Cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động .B. Có giá trị được tính bởi thương số giữa quảng đường và thời hạn đi : s / tC. Có đơn vị chức năng là m / sD. Các đặc thù A, B, C

8. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình tọa độ – thời gian là: x = 15 +10t (m). Hãy cho biết chiều chuyển động, tọa độ ban đầu và vận tốc của vật?

A.Vật chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ với tốc độ v = 10 m / s, và có tọa độ bắt đầu x0 = 15 mB.Vật chuyển động cùng chiều dương của trục tọa độ với tốc độ v = 10 m / s, và có tọa độ khởi đầu x0 = 15 mC. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ với tốc độ v = – 10 m / s, có tọa độ bắt đầu x0 = 15 mD. Vật chuyển động cùng chiều dương của trục tọa độ với tốc độ v = 10 m / s, và có tọa độ khởi đầu x0 = 0

9. Vào lúc 9h, có hai xe cùng khởi hành từ 2 điểm A, B cách nhau 108km, chuyển động hướng vào nhau với các vận tốc lần lượt là 36km/h và 54km/h. Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) là chiều AB. Gốc thời gian là 9h. Phương trình tọa độ của xe (1) là:

A. x1 = 36 t ( km ; h ) B. x1 = 36 t + 108 ( km ; h )

C. x1 = 36t -108 (km;h) D. Khác A,B,C

10. Vào lúc 9h, có hai xe cùng khởi hành từ 2 điểm A, B cách nhau 108km, chuyển động hướng vào nhau với các vận tốc lần lượt là 36km/h và 54km/h. Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) là chiều AB. Gốc thời gian là 9h. Phương trình tọa độ của xe (2) là:

A. x2 = – 54 t ( km ; h ) B. x2 = – 54 t + 108 ( km ; h )C. x2 = – 54 t – 108 ( km ; h ) D. Khác A, B, C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *