1. Ý nghĩa tự nhiên: 

– Vị trí địa lí lao lý đặc thù cơ bản của vạn vật thiên nhiên nước ta mang đặc thù nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa với nền nhiệt ẩm cao .

– Nước ta còn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á, nên khí hậu  nước ta có 2 mùa rõ rệt:  

– Nước ta giáp biển Đông là nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm, chịu ảnh hưởng tác động thâm thúy của biển Đông .
– Nước ta nằm trên vành đai sinh khoáng châu Á – Thái Bình Dương nên có tài nguyên tài nguyên đa dạng và phong phú .
– Nước ta nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật nên tài nguyên sinh vật đa dạng và phong phú và phong phú .
– Vị trí và hình thể tạo nên sự phân hóa phong phú về tự nhiên giữa những vùng miền .

>> Xem thêm:

2. Ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng: 

– Về kinh tế tài chính :
+ Tạo thuận tiện trong tăng trưởng kinh tế tài chính và vùng chủ quyền lãnh thổ, triển khai chủ trương Open, lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

+ Điều kiện phát triển các loại hình giao thông, thuận lợi trong việc phát triển quan  hệ ngoại thương với các nước trong và ngoài khu vực. 

– Về văn hoá – xã hội :
+ Tạo thuận tiện nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và cùng tăng trưởng với những nước láng giềng và những nước trong khu vực Khu vực Đông Nam Á .
+ Góp phần làm giàu truyền thống văn hóa truyền thống, kể cả kinh nghiệm tay nghề sản xuất …
– Về chính trị và quốc phòng :
+ Là khu vực quân sự chiến lược đặc biệt quan trọng quan trọng của vùng Khu vực Đông Nam Á. Một khu vực kinh tế tài chính năng động và nhạy cảm với những dịch chuyển chính trị trên quốc tế .
+ Biển Đông của nước ta là một hướng kế hoạch có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc thiết kế xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ quốc gia .

>> Xem thêm:

3. Khó khăn: 

– Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa gió mùa thiếu không thay đổi, tính thất thường của thời tiết, những tai biến vạn vật thiên nhiên ( bão, lụt, hạn hán, sâu bệnh … ) liên tục xảy ra gây tổn thất lớn đến sản xuất và đời sống .
– Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ gắn với vị trí kế hoạch quan trọng ở nước ta. – Đặt nước ta vào thế vừa hợp tác vừa cạnh tranh đối đầu kinh khủng trên thị trường quốc tế .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.