NH3 phản ứng được với nhóm chất nào sau ( những điều kiện kèm theo coi như có đủ ) ?

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch
  • Dung dịch NH3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây
  • Tính chất hóa học của NH3
  • 1. Amoniac có tính bazơ yếu
  • 2. Amoniac có tính khử mạnh
  • 3. Khả năng tạo phức
  • Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan
  • Video liên quan

A. B. C. D.

Đề bài:

A. HCl, O2, Cl2, CuO, dd AlCl3. B. H2SO4, PbO, FeO, NaOH. C. HCl, KOH, FeCl3, Cl2. D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2. A 07/04/2021 20,770

B. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3

Đáp án chính xác

A. Loại KOH không có pưB. Thỏa mãnNH3 + HCl → NH4ClNH3 + O2 → t0N2 + H2ONH3 + Cl2 → NH4Cl + N2NH3 + CuO → t0Cu + N2 + H2ONH3 + AlCl3 + H2O → Al ( OH ) 3 + NH4ClC. Loại KOHD. Loại NaOHĐáp án cần chọn là : B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch

Dung dịch NH3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp những câu hỏi trắc nghiệm tương quan đến đặc thù hóa học của NH3, từ đó bạn đọc có nắm được nội dung đặc thù hóa học NH3 cũng như vận dụng giải những dạng câu hỏi bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm nội dung chi tiết cụ thể dưới đây .

Dung dịch NH3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây

A. CaCl2B. KNO3C. ZnCl2D. NaCl

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án CZnCl2 + 6NH3 → ( Zn ( NH3 ) 6 ) Cl2

Tính chất hóa học của NH3

1. Amoniac có tính bazơ yếu

Nguyên nhân : do cặp e chưa tham gia link ở nguyên tử NBa ( OH ) 2 > NaOH > NH3 > Mg ( OH ) 2 > Al ( OH ) 3

a) Amoniac phản ứng với nước (NH3 + H2O)

NH3 + H2O ⇔ NH4 + + OH -⇒ Dung dịch NH3 làm cho quỳ tím chuyển màu xanh, phenolphtalein không màu chuyển màu hồng .b ) Amoniac phản ứng với Axit → Muối AmoniNH3 ( khí ) + HCl ( khí ) → NH4Cl ( khói trắng )NH3 + H2SO4 → NH4HSO4c ) Amoniac tính năng với dung dịch muối của những sắt kẽm kim loại mà hidroxit không tan → bazơ và muốiNH3 + Muối → Bazơ + Muối2NH3 + MgCl2 + 2H2 O → Mg ( OH ) 2 + 2NH4 Cl

2. Amoniac có tính khử mạnh

Nguyên nhân : do N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất – 3a ) Amoniac công dụng với O24NH3 + 3O2 → 2N2 ↑ + 6H2 Ob ) Amoniac công dụng với Cl22NH3 + 3C l2 → N2 ↑ + 6HC lc ) Amoniac công dụng với oxit của sắt kẽm kim loại3C uO + 2NH3 → Cu + 3H2 O + N2 ↑

3. Khả năng tạo phức

Dung dịch amoniac có năng lực hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của 1 số ít sắt kẽm kim loại, tạo thành những dung dịch phức chất .Cu ( OH ) 2 + 4NH3 → [ Cu ( NH3 ) 4 ] ( OH ) 2 ( màu xanh thẫm )Sự tạo thành những ion phức là do sự phối hợp những phân tử NH3 bằng những electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion sắt kẽm kim loại .

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa?

A. CuCl2 .B. NaCl .C. Ba ( NO3 ) 3 .D. Al ( NO3 ) 3 .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2.Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa

A. CuCl2 .B. KNO3 .C. NaCl .D. AlCl3 .

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3.Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch

A. HCl, CaCl2B. KNO3, H2SO4C. ZnCl2, AlCl3D. Ba ( NO3 ) 2, HNO3

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4.Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường

A. MgB. O2C. NaD. Li

Xem đáp án

Đáp án D……………………………………Trên đây VnDoc. com vừa trình làng tới những bạn bài viết Dung dịch NH3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kiến thức và kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.