NH4Cl → NH3 + HCl được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn bạn viết phương trình điều chế NH3 từ NH4Cl. Cũng chính là phản ứng NH4Cl nhiệt phân. Mời những bạn tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể nội dung phương trình điều chế amoniac từ muối amoni dưới đây .

1. Phương trình phản ứng Nhiệt phân NH4Cl

NH4Cl → NH3 + HCl

2. Điều kiện để phản ứng NH4Cl ra NH3

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: > 337,8

3. Cách triển khai phản ứng điều chế amoniac từ muối amoni

Cách triển khai phản ứng : nhiệt phân muối amoni clorua, tinh thể NH4Cl khi được đun nóng trong ống nghiệm sẽ phân huỷ thành khí NH3 và khí HCl .
Bạn đang xem : NH4Cl → NH3 + HCl

4. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

A. NH4Cl → HCl + NH3 .
B. 2NH4 Cl + Ca ( OH ) 2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2 O .
C. N2 + 3H2 ⇋ 2NH3 .
D. NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O .
Đáp án B

Câu 2. NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

A. HCl, NaOH, FeCl3, Cl2 .
B. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3 .
C. KOH, HNO3, CuO, CuCl2 .
D. H2SO4, PbO, FeO, KOH
Đáp án B

Câu 3. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được:

A. N2, HCl
B. N2, HCl, NH4Cl
C. HCl, NH4Cl
D. NH4Cl, N2
Đáp án D

Câu 4. Nhiệt phân muối NH4NO3 ta thu được khí A và H2O. Vậy khí A là:

A. N2
B. N2O
C. NO2
D. N2O5
Đáp án B
… … … … … … … … … … … … …
Trên đây THPT Sóc Trăng vừa ra mắt tới những bạn bài viết NH4Cl → NH3 + HCl, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kỹ năng và kiến thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …
Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, THPT Sóc Trăng mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.