NH4NO2 → N2 + H2O là phản ứng phân hủy. Bài viết này phân phối rất đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân đối, điều kiện kèm theo những chất tham gia phản ứng, hiện tượng kỳ lạ ( nếu có ), … Mời những bạn đón xem :

Phản ứng NH4NO2 → N2 + H2O

1. Phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

NH4NO2 overset{t^{circ } }{rightarrow} N2 + 2H2O

2. Điều kiện điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

Nhiệt độ

3. Điều chế nito tinh khiết trong phòng thí nghiệm

Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit

4. Phương pháp điều chế nito 

Điều chế N2 trong phòng thí nghiệm ra sao

Điều chế N2 trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng giải pháp đun nóng dung dịch bão hòa muối amoni nitrit
NH4NO2 → N2 + 2H2 O
Hoặc trong phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể điều chế N2 bằng cách thu khí Nitơ sau phản ứng dưới đây xảy ra .
Sau đây là phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm
NH4Cl + NaCl → N2 + NaCl + 2H2 O

Phương pháp điều chế N2 trong công nghiệp

Trong công nghiệp người ta thường điều chế N2 từ không khí. Để điều chế nito trong công nghiệp, người ta sử dụng chiêu thức chưng cất phân đoạn không khí lỏng .
Đầu tiên, cần vô hiệu hơi nước H2O ra khỏi không khí .
Bước tiếp theo trong giải pháp điều chế N2 trong công nghiệp là vô hiệu khí CO2. Hợp chất sau khi thu được sau khi vô hiệu hơi nước và CO2 sẽ được hóa lỏng dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp .
Sau đó lại tăng dần nhiệt độ của khối khí đã hóa lỏng ở nhiệt độ thấp lên đến – 196 độ C thì lúc này xảy ra hiện tượng kỳ lạ khí nitơ bị sôi và tách hẳn ra khỏi oxi .
Sau cùng qua những bước sẽ thu được khí N2 – nito tinh khiết

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm nitơ được điều chế từ

A. NH4NO2 .
B. NH3 .
C. không khí
D. NH4NO3 .

Lời giải:

A
Đáp án :Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí N2 từ NH4NO2
NH4NO2 N2 + 2H2 O

Câu 2. Điều chế N2 tinh khiết trong phòng thí nghiệm bằng cách

A. nhiệt phân NaNO2
B. Đun hỗn hợp NaCl và NH4Cl
C. Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit
D. phân hủy khí NH3

Lời giải:

B
Đáp án :Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể điều chế N2 bằng cách thu khí Nitơ sau phản ứng dưới đây xảy ra. Sau đây là phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm
NH4Cl + NaCl → N2 + NaCl + 2H2 O

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được lần lượt các sản phẩm là

A. KNO2, NO2, O2 .
B. KNO2, O2 .
C. KNO2, NO2 .
D. K2O, NO2, O2 .

Lời giải:

B
Đáp án :

2KNO3 ⟶overset{t^{o} }{rightarrow} 2KNO2 + O2↑

=> Nhiệt phân KNO3 loại sản phẩm thu được là KNO2 và O2

Câu 4. Dung dịch NH3 có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:

A. Zn ( OH ) 2 là một bazo ít tan
B. Zn ( OH ) 2 có năng lực tạo thành phức chất tan
C. Zn ( OH ) 2 là một bazo lưỡng tính
D. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazo yếu

Lời giải:

Đáp án: B

sau phản ứng tạo phức tan

Câu 5. Hỗn hợp X gồm NH4Cl và (NH4)2SO4. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nhẹ thu được 18,6 gam kết tủa và 4,48 lít khí thoát ra. Hỗn hợp X có khối lượng là:

A. 10,56

B. 12,7

C. 5,35
D. 6,35

Lời giải:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.