nội dung

bullet-7816453

Giới thiệu chương trình

Một người lãnh đạo giỏi ngày nay là người có những kỹ năng khám phá và phát triển năng lực tiềm ẩn ở những người xung quanh. Đó cũng là người gắn kết mọi người trong tổ chức lại với nhau để đạt được kết quả lớn.
Có thể bạn đang tìm kiếm các phương pháp để cải thiện năng lực làm việc của đội ngũ quản lý hay ban lãnh đạo. Hoặc bạn muốn khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo như một phần nội dung giới thiệu về người quản lý và giám sát bộ phận.

Chương trình “Kỹ Năng Lãnh Đạo Cho Nhà Quản Lý“ được viện kinh doanh Forbes thiết kế giúp cho học viên biết cách phân biệt vai trò trách nhiệm giữa nhà lãnh đạo và người quản lý; Biết được tư duy khác nhau của người quản lý và lãnh đạo; Áp dụng kỹ năng kế hoạch; tổ chức quản lý công việc của nhân viên cấp dưới, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả, động viên, khuyến khích tạo động lực cho nhân viên cấp dưới.

Mục tiêu đào tạo

– Hiểu được các khái niệm lãnh đạo
– Xác định tố chất cần có của người lãnh đạo, những tố chất vốn có và những tố chất có thể rèn luyện để có mục tiêu phấn đấu
– Tìm hiểu về những kiến thức và kỹ năng cần có của một người lãnh đạo và cách thức hình thành các kỹ năng
– Tiếp cận các mô hình và các tình huống lãnh đạo và quản lý tiến tiến từ đó tự tạo ra các bài học cho chính mình
– Phát triển kỹ năng trong giao tiếp, ảnh hưởng và đàm phán với các đồng nghiệp, cấp dưới và quản lý cấp cao.
– Xác định những gì là cần thiết để lãnh đạo nhóm và các tổ chức, và làm thế nào để tích hợp với quản lý kinh doanh.

Đối tượng học viên

i. Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO.
ii. Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận… trong doanh nghiệp.
iii. Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp.
iv. Những người có mong muốn trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

Nội dung chương trình

Phần 1. Các nguyên tắc của Quản lý và Lãnh đạo
– Vị trí, vai trò, chức năng của nhà quản lý
– Công việc của nhà quản lý (P.O.L.C)
– Công tác chuyên môn – Quản trị chức năng
– Quản trị bộ phận (Quy tắc 80/20)
– Khái niệm lãnh đạo
– Phân biệt lãnh đạo và quản lý
– Vai trò, trách nhiệm và công việc của một người lãnh đạo
– Nhận biết phong cách lãnh đạo hiệu quả

Phần 2. Lãnh đạo Nhóm – Đội ngũ cấp dưới
– Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân sự của đội ngũ: Hiểu nhân viên, Tuyển dụng, Bổ nhiệm, Điều chuyển, Sa thải.
– Đánh giá nhân viên: Đánh giá năng lực, Đánh giá thành tích & Đánh giá thái độ
– Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận
– Phân công phân nhiệm (Hoạt động của bộ phận, Mô tả công việc cho từng nhân viên)
– Phối hợp (giữa các nhân viên trong bộ phận và giữa các bộ phận trong công ty, giữa công ty với bên ngoài).
– Huấn luyện, Cố vấn và Lãnh đạo nhân viên

Phần 3. Lãnh đạo với vai trò huấn luyện và đào tạo
– Chu kỳ huấn luyện, đào tạo
– Các yêu cầu trước khi huấn luyện và cố vấn
– Huấn luyện cách thức thực hiện
– Vai trò của người lãnh đạo trong huấn luyện, đào tạo
– Quản lý vấn đề con người

Phần 4. Lãnh đạo Tạo động lực và Ảnh hưởng
– Kỹ năng giao tiếp và phản hồi trong bộ phận.
– Xây dựng mối quan hệ nội bộ
– Các kỹ năng tạo động lực cho nhân viên cấp dưới
– Kỹ năng giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn nội bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *