Tối thứ ba là về bạo lực học đường.

Tuesday night it’s school violence and bullying.

QED

Môi trường gia đình được cho là có đóng góp vào bạo lực học đường.

The home environment is thought to contribute to school violence.

WikiMatrix

Nạn bạo lực học đường và quấy rối tình dục

Bullies or sexual harassers

jw2019

Mục tiêu của các chiến lược ngăn chặn và can thiệp là không để bạo lực học đường xảy ra.

The goal of prevention and intervention strategies is to stop school violence from occurring.

WikiMatrix

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra sự liên quan giữa môi trường trường học với bạo lực học đường.

Recent research has linked the school environment to school violence.

WikiMatrix

Tình trạng nhà cửa tồi tạn bên cạnh trường học đã được phát hiện gắn liền với bạo lực học đường.

Dilapidated housing in the neighbourhood of the school has been found to be associated with school violence.

WikiMatrix

Năm 2000 Bộ Giáo dục Pháp tuyên bố rằng 39 trong 75.000 vụ bạo lực học đường là “bạo lực nghiêm trọng” và 300 là “có bạo lực ở một số mức độ”.

The French Education Minister reported in 2000 that 39 out of 75,000 state schools were “seriously violent” and 300 were “somewhat violent”.

WikiMatrix

Một số trường hợp bạo lực học đường không thu hút được sự quan tâm của chính quyền bởi các giáo viên trong trường không muốn trường mình bị coi là “không an toàn” theo Đạo luật No Child Left Behind (NCLB).

Some cases of school violence have not been brought to the attention of the authorities because school administrators have not wanted their schools labeled unsafe under the No Child Left Behind (NCLB) Act.

WikiMatrix

Những lời nhắn của Cheon-ji trong quá khứ cho thấy cô đã là nạn nhân của bạo lực học đường ở trường trung học của cô, dẫn đầu bởi Hwa-yeon (Kim Yoo-jung), cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong lớp, phim có tính chất trinh thám.

Flashbacks of Cheon-ji’s past show that she had been the victim of cruel acts of bullying at her middle school, led by Hwa-yeon (Kim Yoo-jung), the prettiest and most popular girl in class whose true callous and manipulative nature hides a tortured soul.

WikiMatrix

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy ý tưởng tạo ra hệ thống cảnh báo sớm ở mức độ trường học, hệ thống tương tự như chiến dịch giám sát Đường dây Cảnh báo Sớm Từ xa được thiết kế để “ngăn chặn những trường hợp bạo lực học đường nghiêm trọng nhất,” không chắc chắn.

The implementation of school-wide early-warning systems, the school equivalent of a DEW Line-like surveillance operation designed to “prevent the worst cases of school violence,” has been problematic.

WikiMatrix

Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia của Hoa Kỳ cho biết tuy các báo cáo về nạn bạo lực học đường tại nước này đã giảm, nhưng “các học sinh ở độ tuổi từ 12 đến 18 vẫn là nạn nhân của khoảng 2 triệu vụ trộm cắp hoặc hành hung không gây chết người ở trường trong năm 2001”.

The U.S. National Center for Education Statistics notes that while there has been some decline in reported school violence in that country, “students ages 12-18 were victims of about 2 million nonfatal crimes of violence or theft at school in 2001.”

jw2019

Trong khi một vài nhà bình luận cho rằng cuốn sách đi ngược với những câu chuyện về trường nội trú thời Victoria và Edward, một số khác lại đánh giá truyện được đặt vào đúng bối cảnh thế giới hiện đại với việc đan xen các yếu tố đạo đức và xã hội đương đại như bạo lực học đường.

While some commentators thought the book looked backwards to Victorian and Edwardian boarding school stories, others thought it placed the genre firmly in the modern world by featuring contemporary ethical and social issues, as well as overcoming obstacles like bullies.

WikiMatrix

Bạo lực học đường bao gồm các hành vi bạo lực về thể chất, gồm đánh nhau giữa các học sinh hoặc các hình phạt thể chất của nhà trường; bạo lực tinh thần, bao gồm cả việc tấn công bằng lời nói; bạo lực tình dục, bao gồm hiếp dâm và quấy rối tình dục; các dạng bắt nạt bạn học; và mang vũ khí đến trường.

School violence encompasses physical violence, including student-on-student fighting and corporal punishment; psychological violence, including verbal abuse; sexual violence, including rape and sexual harassment; many forms of bullying, including cyberbullying; and carrying weapons in school.

WikiMatrix

Tuy nhiên, Karin Westerman lại tạo một sự so sánh ngang bằng với hình ảnh nước Anh những năm 1990: một hệ thống lớp học đã bị phá vỡ nhưng lại được bảo vệ bởi những kẻ có quyền lực và địa vị; tính đa sắc tộc của những học sinh trường Hogwarts; sức ép đồng loại giữa những giống loài có cùng mức độ hiểu biết; và vấn đề bạo lực học đường thường xảy ra trong các trường học.

However Karin Westerman drew parallels with 1990s Britain: a class system that was breaking down but defended by those whose power and status it upheld; the multi-ethnic composition of Hogwarts’ students; the racial tensions between the various intelligent species; and school bullying.

WikiMatrix

Bộ phim thanh thiếu niên mô tả các cuộc đấu tranh và những tình huống khó xử của các thanh niên Hàn Quốc thời nay, chẳng hạn như bị bắt nạt, sinh viên tự tử, bạo lực học đường, làm cho mối quan hệ thầy-trò ngày càng tệ đi, vấn đề gia sư và một số vấn đề thực tế khác ở trường học, tất cả đã được thu nhỏ trong lớp học của trường trung học Seung Ri.

The teen drama depicts the struggles and dilemmas that modern-day Korean youth face, such as bullying, student suicides, school violence, deteriorating teacher-student relations, private tutoring and other real-life high school issues, all within the confines of one small classroom at Victory High School.

WikiMatrix

Thế là bên cạnh tôn giáo, nhà nước lại phải ca ngợi công cụ bạo lực độc ác của mình trước giới trẻ trong học đường!

Along with this religion it has to hold up its instrument, brute force, to the admiration of the youth in its schools.

Literature

Trong khi các trường đại học ra sức đề xuất các khóa học giải quyết xung đột, và chính phủ đang cố gắng ngăn chặn các cuộc giao tranh ở biên giới, xung quanh chúng ta là bạo lực, dù là các bạo loạn đường phố, hay là bạo lực gia đình, dù là việc một nhà giáo đánh và giết một học sinh bởi vì em không làm bài tập về nhà, điều này diễn ra khắp nơi.

While universities are trying to devise courses in conflict resolution, and governments are trying to stop skirmishes at borders, we are surrounded by violence, whether it’s road rage, or whether it’s domestic violence, whether it’s a teacher beating up a student and killing her because she hasn’t done her homework, it’s everywhere.

ted2019

Một con đường để nghiên cứu tâm lý là giảm bớt bạo lực và sự vô lễ, đặc biệt sự phát triển những biện pháp can thiệp ở mức độ trường học.

An avenue of psychological research is the reduction of violence and incivility, particularly the development of interventions at the level of the school.

WikiMatrix

Bởi vì bố mẹ cô lo ngại về vấn nạn đánh nhau và bạo lực trên đường phố, khi Rafaela 7 tuổi, bố mẹ cô, Luiz Carlos và Zenilda Silva đã đăng ký cho cô và em gái học các lớp Judo tự vệ vừa được thành lập tại Cidade de Deus bởi cựu vận động viên Flávio Canto.

Because they were concerned with fights and violence in the streets, when Rafaela was 7 years old her parents Luiz Carlos and Zenilda Silva signed her up, together with her sister, Raquel, for judo classes at the Institute Reaction, newly fitted at Cidade de Deus the former athlete Flávio Canto.

WikiMatrix

Dojo kun là danh sách năm quy tắc triết học đào tạo trong võ đường, mục đích nhắc nhở các môn sinh luôn hoàn thiện nhân cách, trung thành, tôn trọng người khác, không ngừng nỗ lực và không dùng bạo lực.

The dōjō kun lists five philosophical rules for training in the dojo: seek perfection of character, be faithful, endeavor to excel, respect others, and refrain from violent behaviour.

WikiMatrix

Nay, chúng ta đang yêu cầu các đứa trẻ sống tại những khu bất lợi nhất, những người có ít sự hỗ trợ từ gia đình nhất, những người đang nhập học những trường tệ nhất quốc gia, những người phải đối mặt với khó khăn trên thị trường lao động, những người sống ở khu vực mà bạo lực là vấn đề hàng ngày, Chúng ta đang yêu cầu những đứa trẻ này phải đi trên những đường kẻ nhỏ nhất mà không bao giờ được làm gì sai.

Right now, we’re asking kids who live in the most disadvantaged neighborhoods, who have the least amount of family resources, who are attending the country’s worst schools, who are facing the toughest time in the labor market, who are living in neighborhoods where violence is an everyday problem, we’re asking these kids to walk the thinnest possible line — to basically never do anything wrong.

ted2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *