e1baa3nh20de1bb8bch20ve1bba520khc3a1ch20hc3a0ng-4353859

1. Chính sách học bù
– Đối tượng áp dụng: Học viên đã đăng ký và đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ The Bee.
– Điều kiện áp dụng: Thông báo trước với giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc nhân viên của The Bee English trước tối thiểu 6h trước khi buổi học bắt đầu.
– Mô tả: Học viên đang theo học khóa học tại trung tâm Anh ngữ The Bee, tuy nhiên trong quá trình học vì một số lí do khách quan như: Ốm, bận công việc quan trọng đột xuất, …
– Ghi chú: Miễn phí.

2. Chính sách Cam kết chất lượng
– Đối tượng áp dụng: Học viên đã đăng ký và đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ The Bee.
– Điều kiện áp dụng: Học viên đang theo học và tuân thủ tốt nội quy nề nếp của lớp, việc đánh giá sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá trong quá trình học, ví dụ như: chăm chỉ làm bài tập về nhà, đảm bảo số buổi học quy định không dưới 90%, …
– Mô tả: Hệ thống The Bee English cam kết đầu ra cho học sinh theo lộ trình khóa học, trong trường hợp học viên tham gia học và làm bài tập đầy đủ không dưới 90% mà không đạt chuẩn đầu ra, học viên sẽ được học bổ trợ đến khi đạt chuẩn đầu ra hoàn toàn miễn phí.
– Ghi chú: Miễn phí.

3. Chính sách chuyển nhượng
– Đối tượng áp dụng: Học viên đã đăng ký và đã đóng học phí tại Trung tâm Anh ngữ The Bee.
– Điều kiện áp dụng: Học viên có nhu cầu chuyển nhượng phần học phí khóa học chưa học cho học viên khác. Trong trường hợp này, Học viên có nhu cầu chuyển nhượng cần tự tìm học viên để chuyển nhượng.
– Mô tả: Trong trường hợp Học viên có nhu cầu chuyển nhượng phần học phí khóa học chưa học cho học viên khác, Trung tâm Anh ngữ The Bee sẽ thực hiện hỗ trợ chuyển nhượng với điều kiện có lớp học phù hợp với học viên được chuyển nhượng. Tiêu chí phù hợp do The Bee English đánh giá thông qua bài kiểm tra năng lực đầu vào và đánh giá khách quan về học viên. Học viên nhận chuyển nhượng không được áp dụng chuyển nhượng, bảo lưu, học lại, chuyển lớp.
– Ghi chú: Chi phí làm thủ tục chuyển nhượng là 500.000vnđ.

4. Chính sách đổi lớp
– Đối tượng áp dụng: Học viên đã đăng ký và đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ The Bee
– Điều kiện áp dụng: Học viên có lý do chính đáng cho sự không tiếp tục theo học được lớp hiện tại và thông báo cho The Bee English, có lớp học phù hợp với nguyện vọng đổi lớp.
– Mô tả: Trong quá trình theo học, vì một số vấn đề, nếu học viên có nhu cầu được đổi lớp và thông báo với The Bee Engish, The Bee English sẽ hỗ trợ đổi lớp cho học viên, tuy nhiên còn phụ thuộc vào tiêu chí của lớp học phù hợp với nguyện vọng muốn đổi của học viên như thời gian, trình độ, …
– Ghi chú: Miễn phí.

5. Quy định học lại
– Đối tượng áp dụng: Học viên không đạt đầu ra, Học viên đạt đầu ra nhưng có nhu cầu học lại.
– Điều kiện áp dụng: Học viên đi học và làm bài tập đầy đủ tối thiểu 90%, đồng thời có thái độ học hợp tác (do giáo viên đánh giá)
– Mô tả: Học viên được học lại miễn phí đến khi đạt chuẩn đầu ra. Thời gian đăng ký học lại là tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc lộ trình học.
– Ghi chú: Miễn phí.

6. Quy định chờ lớp
– Đối tượng áp dụng: Học viên đã đăng ký học tại Trung tâm Anh ngữ The Bee.
– Điều kiện áp dụng: Học viên đã đăng ký và đóng học phí đợi xếp lớp.
– Mô tả: Học viên chờ lớp tối đa 90 ngày kể từ ngày đăng ký. Nếu quá hạn mà chưa chọn lớp, khóa học của học viên sẽ bị hủy và học phí sẽ không được hoàn lại cho phía học viên.
– Ghi chú: Miễn phí.

7. Chính sách học phí
– Đối tượng áp dụng: Học viên chưa đăng ký hoặc đã đăng ký tại Trung tâm Anh ngữ The Bee.
– Điều kiện áp dụng: Không.
– Mô tả: Học phí các khóa học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ The Bee English phụ thuộc vào chương trình ưu đãi học phí từng thời điểm. Mức học phí của học viên sẽ khác nhau hoặc giống nhau tùy thuộc vào thời điểm đăng ký và chương trình ưu đãi học phí thời điểm đó.
– Ghi chú: Không.

8. Quy định bảo lưu
– Đối tượng áp dụng: Học viên đã đăng ký và đã đóng học phí tại Trung tâm Anh ngữ The Bee.
– Điều kiện áp dụng: Học viên hoàn thiện 100% học phí khóa học đã đăng ký.
– Mô tả: Học viên được bảo lưu tối đa 90 ngày kể từ ngày làm thủ tục bảo lưu. Nếu quá hạn nhưng học viên không quay lại học, khóa học sẽ tự động hủy và học phí sẽ không được hoàn lại.
– Ghi chú: 
        + Đăng ký và bảo lưu ngay: Miễn phí
        + Đăng ký bảo lưu trong vòng 02 tuần đầu từ ngày khai giảng: 500.000vnđ
        + Đăng ký bảo lưu sau 02 tuần kể từ ngày khai giảng: 1.000.000vnđ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *