Câu hỏi:

Nội dung nào dưới đây thuộc kiến thức triết học?

A. Hiện tượng oxi hóa của sắt kẽm kim loại .
B. Mọi sự vật hiện tượng kỳ lạ luôn luôn hoạt động .

C. Sự hình thành và phát triển của xã hội.

D. Hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành mưa .

Đáp án đúng B.

Nội dung trong những đáp án thuộc kiến thức triết học là Mọi sự vật hiện tương luôn luôn hoạt động, theo Triết học Mác – Lê-nin hoạt động là mọi sự biến hóa ( biến hóa ) nói chung của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội .

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Triết học là mạng lưới hệ thống những quan điểm lí luận chung nhất về quốc tế và vị trí con người trong quốc tế đó .
Đối tượng điều tra và nghiên cứu : Là những quy luật chung nhất, thông dụng nhất của tự nhiên, đời sống xã hội và nghành nghề dịch vụ tư duy .

Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, hoạt động không chỉ là sự đổi khác vị trí trong khoảng trống ( hình thức hoạt động thấp, giản đơn của vật chất ) mà theo nghĩa chung nhất, hoạt động là mọi sự biến hóa. Theo Triết học Mác – Lê-nin hoạt động là mọi sự đổi khác ( biến hóa ) nói chung của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội .
Bất kỳ sự vật hiện tượng kỳ lạ nào cũng luôn luôn hoạt động. Bằng hoạt động và trải qua hoạt động mà sự vật hiện tượng kỳ lạ sống sót và bộc lộ đặc tính của mình. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương pháp sống sót của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ .
Dựa trên những thành tựu khoa học của thời đại mình, Ph. Ăngghen đã phân loại hoạt động thành 5 hình thức cơ bản. Các hình thức của hoạt động là :
+ Vận động cơ học là sự vận động và di chuyển vị trí của những vật thể trong khoảng trống .

+ Vận động vật lý là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, vận động điện tử, các quá trình nhiệt điện, v.v..

+ Vận động hóa học là hoạt động của những nguyên tử, những quy trình hóa hợp và phân giải những chất .
+ Vận động sinh học là sự trao đổi chất giữa khung hình sống và thiên nhiên và môi trường .
+ Vận động xã hội là sự biến hóa, sửa chữa thay thế những quy trình xã hội của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.