Cập nhật vào: Thứ ba – 18/08/2020 00:01
Cỡ chữ
font_small-3587017 
font_large-6709053

Khi nghiên cứu và điều tra về chủ đề bán phá giá, có rất nhiều cách hiểu và lý giải khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của những học giả khi định nghĩa về bán phá giá là đều nói đến “ sự phân biệt giá giữa những thị trường khác nhau ” .

5-2673074

Trong các cuộc đàm phán Hiến chương Havana và sau đó được quy định tại điều VI của Hiệp định GATT 1947, bán phá giá được định nghĩa là việc “các nhà xuất khẩu bán hàng hóa ra nước ngoài với giá thấp hơn giá tại thị trường trong nước và điều này có thể gây thiệt hại cho ngành công nghiệp ở nước nhập khẩu sản xuất sản phẩm tương tự”. Hiện nay, định nghĩa về bán phá giá được các quốc gia thống nhất tại Hiệp định thực thi điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994 (Hiệp định chống bán phá giá – ADA) của WTO như sau: Một sản phẩm bị coi là bán phá giá (tức là được đưa vào lưu thông thương mại trên thị trường một nước khác với giá thấp hơn giá trị thông thường của sản phẩm đó) nếu như giá xuất khẩu của sản phẩm được xuất từ một nước này sang một nước khác thấp hơn mức giá có thể so sánh được của sản phẩm tương tự được tiêu dùng tại nước xuất khẩu trong điều kiện thương mại thông thường.

Trước hết, để đo lường và thống kê biên độ bán phá giá cần xác lập được giá trị thường thì tương thích với khái niệm đã nêu ở phần 1.2 kể trên. Theo hiệp định ADA, giá trị thường thì sẽ được đo lường và thống kê trên cơ sở “ giá hoàn toàn có thể so sánh được, trong điều kiện kèm theo thương mại thường thì, của loại sản phẩm tựa như được đưa vào tiêu dùng tại nước xuất khẩu ”. Nói cách khác, đó là giá bán hàng tại thị trường trong nước của nước xuất khẩu .Sau đó, cần phải xác lập giá tốt xuất khẩu sang nước đang thực thi tìm hiểu hành vi bán phá giá. Giá xuất khẩu của sản phẩm & hàng hóa bị tìm hiểu bán phá giá là giá của sản phẩm & hàng hóa đưa vào lưu thông ở nước nhập khẩu. Đây chính là mức giá mà những đơn vị sản xuất cùng loại sản phẩm của nước nhập khẩu thường coi là “ quá thấp ” và do đó, gây thiệt hại cho việc sản xuất của những nhà phân phối tại nước nhập khẩu .Theo pháp luật của WTO, biên độ bán phá giá là khoảng chừng chênh lệch khi so sánh giữa hai mức giá trị thường thì và giá xuất khẩu của sản phẩm & hàng hóa bị tìm hiểu bán phá giá. Đây được coi là cơ sở về mặt định lượng để trực tiếp xác lập có hành vi bán phá giá hay không và nếu có thì mức thuế chống bán phá giá được xác lập đơn cử. Tuy nhiên, do câu chữ trong Hiệp định còn nhiều điểm chưa rõ ràng nên những nước trong quy trình thực thi đã đưa ra nhiều biến thể khác nhau. Trong đó, biến thể nhiều nhất được biểu lộ trong việc xác lập hai thành tố chính của công thức là “ giá trị thường thì ” ( normal value ) và “ giá xuất khẩu ” ( export price ) .Xác định giá trị thường thì

Trong một số trường hợp, Cơ quan điều tra các nước không chấp nhận giá trị thông thường do các nhà sản xuất bị điều tra đã khai báo. Điển hình trong số này là trường hợp nhà sản xuất sản xuất hàng hóa chủ yếu phục vụ mục đích xuất khẩu (tức là không có hàng hóa tương tự được bán trong nước). Trường hợp điển hình tiếp theo là khi Cơ quan điều tra cho rằng giá bán hàng hóa trong nước không thể coi là giá trị thông thường do có sự can thiệp của Chính phủ (thường áp dụng với các nước bị coi là “nền kinh tế phi thị trường”). Trường hợp không xác định được giá trị thông thường theo số liệu doanh nghiệp khai báo thì giá trị thông thường sẽ là một trong hai loại giá: (i) Giá bán có thể so sánh được của sản phẩm tương tự khi xuất khẩu sang một nước thứ ba trong điều kiện thương mại thông thường; hoặc (ii) Giá tính toán dựa trên chi phí sản xuất của sản phẩm ở nước xuất khẩu cộng thêm một mức hợp lý chi phí bán hàng và lãi.

Giá xuất khẩuTrên thực tiễn, mặc dầu đã được sử dụng từ khá lâu trong pháp lý của WTO tuy nhiên trong những văn bản của WTO không có một khái niệm mang tính chính thức nào về “ giá xuất khẩu ”. Điều 2.3 Hiệp định ADA chỉ pháp luật một cách gián tiếp rằng “ Trong trường hợp không có giá xuất khẩu hoặc cơ quan có thẩm quyền tương quan thấy rằng giá xuất khẩu không đáng an toàn và đáng tin cậy do có tín hiệu link hay thỏa thuận hợp tác bù trừ giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu hay một bên thứ ba, thì hoàn toàn có thể tự tính giá xuất khẩu trên cơ sở của giá mà sản phẩm & hàng hóa được bán lại lần tiên phong cho một người mua độc lập, hoặc không bán lại trong cùng điều kiện kèm theo như khi nhập khẩu, thì trên cơ sở hợp lý do cơ quan có thẩm quyền đó quyết định hành động ” .Đề tài điều tra và nghiên cứu này đề xuất kiến nghị giải pháp đo lường và thống kê biên độ bán phá giá cho cơ quan tìm hiểu Nước Ta trong vấn đề tìm hiểu và vận dụng những giải pháp chống bán phá giá tương thích với lao lý của WTO, tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội của Nước Ta trong toàn cảnh mới. Kết quả điều tra và nghiên cứu đề tài góp thêm phần giúp những cơ quan quản trị và hoạch định chủ trương của nhà nước trong quy trình kiểm soát và điều chỉnh, hoàn thành xong pháp lý về chống bán phá giá trong thời hạn tới. Đề tài hoàn toàn có thể là tài liệu tìm hiểu thêm cho những đối tượng người tiêu dùng chăm sóc trong những Viện điều tra và nghiên cứu, trường ĐH. Kết quả nghiên cứu và điều tra đã tổng hợp được những chiêu thức đo lường và thống kê theo pháp luật WTO, 1 số ít nước tìm hiểu trên quốc tế và của Nước Ta, từ đó đề xuất kiến nghị được chiêu thức tính biên độ bán phá giá cho Cơ quan tìm hiểu Nước Ta trong vấn đề chống bán phá giá .Bên cạnh đó, quy trình nghiên cứu và điều tra đề tài cũng góp thêm phần rèn luyện và nâng cao trình độ, kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng điều tra và nghiên cứu cho những cán bộ tham gia điều tra và nghiên cứu đề tài. Kết quả nghiên cứu và điều tra đề tài góp thêm phần bảo vệ tính hiệu suất cao thực thi của giải pháp chống bán phá giá trong toàn cảnh mới nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi kinh tế tài chính hợp pháp của ngành sản xuất trong nước khi bị thiệt hại bởi hàng nhập khẩu bán với giá rẻ và cạnh tranh đối đầu không lành mạnh .

Đề tài đưa ra những nhận định khoa học giúp Bộ Công Thương xây dựng phương pháp tính toán biên độ bán phá giá dựa trên thực tiễn điều tra của một số nước trên thế giới nhằm hoàn thiện phương pháp tính toán biên độ bán phá giá phù hợp với quy định quốc tế và bối cảnh điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, bảo vệ hàng hóa Việt Nam trước sự cạnh tranh không công bằng của hàng hóa nhập khẩu bán phá giá vào Việt Nam.

Đây là lần tiên phong Cục Phòng vệ thương mại triển khai điều tra và nghiên cứu tổng lực về chiêu thức giám sát biên độ trong vấn đề tìm hiểu chống bán phá giá so với hàng xuất khẩu của Nước Ta. Do đó, trong nghiên cứu và điều tra không tránh khỏi sai sót, Cục Phòng vệ thương mại rất mong nhận được những quan điểm góp phần, phản hồi nhằm mục đích giúp Cục hoàn thành xong điều tra và nghiên cứu này cũng như nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tìm hiểu những vụ kiện chống bán phá giá trong thời hạn tới, góp thêm phần bảo vệ sản xuất trong nước và công ăn việc làm của người lao động .Có thể tìm đọc báo cáo giải trình hiệu quả nghiên cứu và điều tra ( mã số 15357 / 2019 ) tại Cục tin tức KHCNQG .Đ.T.V ( NASATI )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *