te1baa3i-xue1bb91ng-300x113-7948830

nội dung

Khóa học Phân tích Tài chính Doanh nghiệp chuyên sâu

Tự xây dựng cách phân tích sâu hơn để Đánh giá chuyên sâu các góc cạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp, mổ xẻ ý nghĩa đằng sau các con số, thực hiện phân tích ngành và trở thành nhà phân tích tài chính thành công.

Khi phân tích tài chính một doanh nghiệp, thông thường các nhà phân tích sẽ nhìn vào lợi nhuận trước tiên. Nhưng rất tiếc rằng, con số này chỉ phản ánh được lợi nhuận ròng mà công ty đạt được một quý hoặc một năm, tức là ngắn hạn. Quan trọng hơn – còn một chỉ số nữa bên cạnh lợi nhuận ròng, một chỉ số đánh giá được khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp trong dài hạn – đó là KHẢ NĂNG SINH LỢI. Chỉ số này phản ánh sức bền, sản phẩm của doanh nghiệp có thể đi xa đến đâu để tạo ra được lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp trong dài hạn. Đây cũng chính là chỉ số tiên quyết khi muốn đánh giá một doanh nghiệp trên thị trường.

Có 3 KEY WORDS quan trọng cần quan tâm khi phân tích tình hình tài chính một doanh nghiệp, đó là:

 1. Khả năng sinh lợi.

 2. Dòng tiền .
 3. Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp đó .

Hiểu được tài chính là một phần cốt lõi nhưng chưa đủ, nó còn yên cầu phải biết cách phân tích hoạch định chúng .

Điều này yên cầu sự góp vốn đầu tư về thời hạn để khám phá thâm thúy những báo cáo tài chính, xem xét những tín hiệu khả nghi và có những đánh giá và nhận định đúng đắn, không hề chỉ đơn thuần mở BCTC ra và tìm kiếm nhìn nhận trên những chỉ tiêu lệch giá, doanh thu hay dòng tiền .
Không một số lượng thu nhập nào trên mỗi CP nằm riêng không liên quan gì đến nhau hoàn toàn có thể nhận diện công ty có lợi thế cạnh tranh đối đầu bền vững và kiên cố, mà cần phải xem xét dãy số thu nhập trên mỗi CP trong vòng tối thiểu 10 năm mới hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chúng cho tất cả chúng ta biết một bức tranh rõ ràng, liệu công ty đó đang có lợi thế cạnh tranh đối đầu dài hạn trong hiện tại, và 10 năm nữa trong tương lai hay không .
Hãy duy trì một cái nhìn toàn cảnh ! Tập trung vào hàng loạt thị trường và nhóm ngành, chứ không phải chỉ một CP riêng không liên quan gì đến nhau. Hãy quan tâm đến những yếu tố chất lượng chứ không chỉ tập trung chuyên sâu vào những thông tin định lượng có sẵn. Hãy dành nhiều thời hạn để chuyện trò với công ty bạn góp vốn đầu tư, nhà phân phối và đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu của họ .

Khoá học Phân tích Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu, không chỉ giúp bạn đọc – hiểu – phân tích BCTC ngành của một doanh nghiệp niêm yết để biết và đánh giá được khả năng sinh lời, sự tăng trưởng của doanh nghiệp, hay DN đó có đang khéo léo che mắt các nhà đầu tư bằng thủ thuật “làm sạch và gột rửa BCTC” khống. Khoá học còn giúp bạn thực hành tính toán các chỉ số tài chính trên Model Excel nâng cao với công cụ Power Query và Pivot Table, trực quan, khoa học, thông minh giúp bạn tạo lập được báo cáo phân tích tài chính hoàn chỉnh và cách trình bày các bảng tính chuyên nghiệp.

Khoá học không chỉ giúp bạn trở thành nhà phân tích tài chính thành công xuất sắc, mà còn mang đến rất nhiều câu vấn đáp cho những câu hỏi tương quan tới Quản lý tài chính, Xây dựng, Tổ chức và Thu xếp vốn cho doanh nghiệp ở mọi quy mô và mức độ phức tạp khác nhau .

Kiến Thức Nhận Được Trong Khóa Học: 

 1. Thấu hiểu doanh nghiệp bằng việc thực hiện phân tích báo cáo tài chính. Biết cách phân tích một doanh nghiệp. Hiểu điều gì thôi thúc giá trị của công ty .

 2. Thực hành tính toán những chỉ tiêu kinh doanh thương mại, chỉ tiêu tài chính trước sau, cơ cấu tổ chức vốn, cơ cấu tổ chức gia tài, tỷ suất Thanh khoản, Khả năng giao dịch thanh toán, chỉ số năng lực sinh lời và tăng trưởng … để phân tích hiệu suất cao hoạt động giải trí của một công tytrên Model File Excel nâng cao bằng Power Query và Pivot Table, sau đó là phân tích nhận định chúng.

 3. Tự tin sử dụng Power Query và Pivot Table để giám sát những chỉ số tài chính
 4. Thành thạo những thao tác tổng hợp, phân tích, trích lọc tài liệu. Tạo lập báo cáo phân tích tài chính hoàn hảo. Thiết lập và trình diễn những bảng tính chuyên nghiệp .
 5. Đánh giá xem một dự án Bất Động Sản có khả thi hay không trải qua kỹ thuật Giá trị hiện tại ròng
 6. Thực hiện phân tích ngành
 7. Quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Tránh thất bại trong việc lựa chọn CP do góp vốn đầu tư vào những doanh nghiệp bị thổi phồng .

  Đầu tư bảo đảm an toàn dài hạn từ một doanh nghiệp tốt kinh doanh thương mại hiệu suất cao, lành mạnh về tài chính, có giá trị nội tại cao hơn giá trị thị trường .

 8. Đa dạng hoá CP của những doanh nghiệp tốt để có một hạng mục góp vốn đầu tư hiệu suất cao .

Nội dung lộ trình học:

MODULE I: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHUYÊN SÂU TRÊN BCTC

Phần 1. Đọc hiểu báo cáo tài chính đã được kiểm toán

1.1 Các loại quan điểm truy thuế kiểm toán

1.1.1 Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần
–  Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần
–  Ý kiến kiểm toán có đoạn ‘Vấn đề cần nhấn mạnh”
–  Ý kiến kiểm toán có đoạn “Vấn đề khác”
1.1.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ
1.1.3. Từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán
1.1.4. Ý kiến trái ngược

1.2 Hệ thống báo cáo tài chính ( BCTC )

1.2.1 Bảng cân đối kế toán
1.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4 Các thuyết minh trong báo cáo tài chính
–  Thuyết minh về “Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu”
–  Các thuyết minh “nhạy cảm”
–  Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán
–  Thay đổi chính sách kế toán
–  Giao dịch với các bên liên quan
–  Giả định hoạt động liên tục
–  Các khoản nợ tiềm tàng
–  Thuyết minh về công cụ tài chính
–  Các số liệu so sánh: Phân loại/Trình bày lại/Điều chỉnh lại
–  Các khoản mục khác: thường chứa các giao dịch bất thường

1.3 Mối quan hệ giữa những báo cáo trong Hệ thống báo cáo tài chính

–  Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
–  Mối quan hệ giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phần 2. Phân tích tài chính tín dụng và dự báo tài chính

1. Phân tích tín dụng

–  Các chỉ số trong bảng cân đối kế toán
–  Các chỉ số trong báo cáo hoạt động kinh doanh
–  Các chỉ số trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ
–  Sự kết hợp các chỉ số
–  Các chỉ số liên quan đến rủi ro tín dụng

2. Phân tích vốn chủ sở hữu

–  Mô hình chiết khấu cổ tức
–  Chỉ số giá trên thu nhập
–  Hệ số P/E định giá chứng khoán
–  Công thức Dupont
–  Định giá qua tái cấu trúc doanh nghiệp

3. Xây dựng dự báo

–  Xây dựng dự báo cáo tài chính cho năm sau
–  Phân tích độ nhạy với dự toán báo cáo tài chính
–  Các dự toán báo cáo tài chính
–  Những báo cáo dự toán cho mục đích thâu tóm

Phần 3. Làm sạch và gột rửa báo cáo tài chính

1. Làm sạch và quản trị lợi nhuận

–  Lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kế toán
–  Xác định thu nhập hoạt động

2. Ghi nhận doanh thu và chi phí

–  Các phương pháp ghi nhận doanh thu
–  Điều chỉnh thu nhập
–  Các phương pháp ghi nhận chi phí
–  Kế hoạch trì hoãn lợi nhuận
–  Ghi nhận thu nhập
–  Làm dối các con số mang tính hệ thống

3. Ứng dụng và giới hạn của EBITDA

–  Cách xác định Ebit
–  Cách xác định Ebitda
–  Ebitda ảnh hưởng đến phân tích tín dụng
–  Lạm dụng Ebitda
–  Vốn lưu động trong phân tích sự lưu chuyển của dòng tiền

4. Nghiệp vụ mua bán và sáp nhập

– Tối đa hóa doanh thu sau sáp nhập

5. Gột rửa gian lận phù phép trên BCTC

–  Xác định các mô hình liên kết công ty mẹ con
–  Lợi nhuận nhỏ và chiến lược Big bath
–  Tối đa hóa kỳ vọng tăng trưởng
–  Giám các khoản nợ tiềm tàng

Phần 4. Ứng dụng Phân tích tài chính các nhóm ngành phổ biến trên thị trường chứng khoán

–  Bảo hiểm/Bán lẻ/Viễn thông
–  Ngành điện, ngành thép và dầu khí
–  và xây dựng
–  Dịch vụ tài chính
–  Dược phẩm và y tế
–  Hàng và dịch vụ công nghiệp
–  Hàng cá nhân và gia dụng
–  Thực phẩm và đồ uống
–  Ô tô và phụ tùng

Phần 5. Viết báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp

–  Kết thúc việc phân tích là giai đoạn cuối cùng của quá trình phân tích
–  Tiến hành lập báo cáo phân tích, báo cáo kết quả phân tích tài chính
–  Thuyết trình bảo vệ kết quả

MODULE II: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL

(sử dụng Power Query và Pivot Table)

Phần 1: Bản chất và Kỹ thuật xử lý dữ liệu trong Power Query     

– Khi nào sử dụng Power Query ? Cách hoạt động giải trí của Power Query
– Nguyên tắc làm sạch tài liệu của Power Query
– Kỹ thuật giải quyết và xử lý trong Power Query khi ( lỗi tài liệu, biến hóa tài liệu, hợp nhất và tự động hoá, thiết kế xây dựng data module ) .

Phần 2: Bản chất của Pivot Table và ứng dụng

– Pivot Table là gì ? Khi nào sử dụng Pivot Table ?
– Các ứng dụng của Pivot Table ( sắp xếp tài liệu, thiết kế xây dựng biểu đồ, lọc tài liệu, tạo Dashbroad, Design Pivot Table, đổi khác cấu trúc từ “ range ” sang “ table ”, nhóm tài liệu … ) .

Phần 3: Thực hành tính toán các nhóm chỉ số tài chính trên excel

1. Chỉ tiêu kinh doanh

2. Chỉ tiêu tài chính Trước Sau

– Chỉ số EPS ( Earning Per Share ) – Lợi nhuận sau thuế mà những nhà đầu tư thu được từ 1 CP
– Hệ số BV ( Book Value ) – Giá trị sổ sách
– Hệ số P / E ( Price to Earning ratio ) – Chỉ số nhìn nhận mối quan hệ giữa giá thị trường của CP và thu nhập trên một CP .

3. Chỉ số sinh lời

– ROA ( Return On Asset ) – Lợi nhuận trên tổng tài sản

– ROE (Return On Equity) – Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

– ROS ( Return On Sales ) – Tỷ suất lợi nhuận trên lệch giá
– GOS ( Gross on Sales ) – Lợi nhuận gộp

4. Cơ cấu vốn

– DAR – Tỷ số nợ trên tổng tài sản
– Nợ / VCSH ( Hệ số nợ phải trả trên thông số vốn chủ sở hữu )
– VAY / VCSH ( Hệ số vay trên thông số vốn chủ sở hữu )

5. Cơ cấu tài sản

– Vòng quay những khoản phải thu
– Vòng quay hàng tồn dư
– Tài sản thời gian ngắn / tổng tài sản
– Tài sản dài hạn / tổng tài sản

6. Khả năng thanh toán

– Hệ số thanh toán giao dịch hiện hành ( TSNH / Nợ Ngắn hạn )
– Hệ số thanh toán giao dịch nhanh ( Tiền + CN phải thu / Nợ thời gian ngắn )
– Hệ số thanh toán giao dịch tức thời ( Tiền + những khoản tương tự tiền / Nợ thời gian ngắn )

Phần 4: Thực hành xây dựng model và phân tích    

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:

 1. Chuyên gia san sẻ kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn đã truy thuế kiểm toán tại những doanh nghiệp niêm yết theo từng nội dung chi tiết cụ thể trong buổi học
 2. Thảo luận, phản biện những case Study trong thực tiễn tại thị trường Nước Ta
 3. Tiến hành phân tích hoàn hảo một báo cáo tài chính theo ngành đã niêm yết và thuyết trình theo nhóm dưới sự hướng dẫn của chuyên viên
 4. Chuyên gia hướng dẫn thực hành thực tế tính những chỉ số tài chính Mã Sản Phẩm Excel ngay tại lớp học phối hợp phân tích và đánh giá và nhận định chúng .

HỖ TRỢ HỌC VIÊN TRONG VÀ SAU KHÓA HỌC:

 1. Gửi tài liệu học tập trước ngày khai giảng để học viên đọc trước
 2. Gửi bài test để kiểm tra năng lượng của từng học viên, để có giải pháp huấn luyện và đào tạo tương thích
 3. Gửi tài liệu và bài tập trong từng nội dung của buổi học
 4. Gửi video quay lại buổi học cho học viên xem lại nhiều lần
 5. Đồng hành tư vấn trong và sau khóa học không thu phí trọn đời

GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC:

Chuyên gia 1: Trịnh Mạnh Cường

– Trưởng phòng phân tích góp vốn đầu tư – IPA Asset Management
– Trưởng bộ phận góp vốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp – ABBank
– Chuyên viên tài chính – Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel

Chuyên gia 2: Phan Đức Hân

– Giám đốc điều hành tại Flexfit
– Giám đốc điều hành tại tập đoàn lớn NIG
– Giám đốc dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống báo cáo trên Power BI của thương hiệu thời trang Canifa
– Thư kí hội đồng quản trị của tập đoàn lớn Hoàng Dương Group
– Giám đốc quỹ góp vốn đầu tư hơn 1000 tỷ
– Trực tiếp tiếp đón vị trí Trainer, hướng dẫn kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống báo cáo phân tích của những phòng ban tập đoàn lớn Panasonic việt nam bằng công cụ Power Bi, Power Query, Pivot Table .

Chuyên gia 3: Senior Manager, Big 4

• Tốt nghiệp Đại học London, Vương quốc Anh
• Thành viên hiệp hội kế toán công chứng ACCA
• Thành viên hội truy thuế kiểm toán công chứng VCPA
• Danh mục quản trị hiện tại gần 300 người mua lớn :

+ Toàn bộ khối ngành ngân hàng

+ Toàn bộ khối ngành chứng khoán, quỹ đầu tư, quản lý quỹ

+ Ngành bảo hiểm

+ Nhóm ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ
Chị là một trong những nhân sự cấp cao tại Big 4 chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chất lượng truy thuế kiểm toán và phong cách thiết kế những giải pháp truy thuế kiểm toán, đã có 15 năm kinh nghiệm tay nghề phân tích tài chính tại những doanh nghiệp niêm yết .

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

–  Nhà đầu tư tài chính
–  Chuyên viên phân tích tài chính, chứng khoán
–  Chuyên viên ngân hàng, tín dụng
–  Chuyên viên quản trị rủi ro
–  Các kiểm soát viên, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ
–  Các quản lý kế toán, kế toán trưởng

Đăng ký Khóa học Phân tích Tài chính:

te1baa3i-xue1bb91ng-300x113-4556973

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC:

Lịch học:

 • Chiều thứ 7 ( 14 h – 17 h )
 • Ngày chủ nhật ( 8 h30 – 11 h30, 13 h30 – 16 h30 )

Địa điểm: Online Trực Tuyến – Phần mềm Zoom Meeting Pro

Tổng số buổi: 10 buổi

Học phí: 7.500.000 VNĐ

Ưu đãi: Vui lòng đăng ký để nhận ưu đãi

Hotline: 0985 611 911 – 0962 511 911 giải đáp và tư vấn hoàn toàn miễn phí Khóa học Phân tích Tài chính.

TACA để nhanh chóng thành thạo Phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu dựa trên BCTC của doanh nghiệp.Hãy liên hệ vớiđể nhanh gọn thành thạochuyên sâu dựa trên BCTC của doanh nghiệp .

Quý công ty có nhu cầu đào tạo in-house vui lòng tham khảo thông tin riêng tại đây!

Hẹn gặp lại Anh / Chị tại lớp học !

TACA – KIẾN TẠO SỰ VƯỢT TRỘI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *