phat-bieu-nao-sau-day-chac-chan-sai-4-7962595

Trắc nghiệm: Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

A. Để giải bài toán bằng máy tính phải viết chương trình miêu tả thuật toán giải bài toán đó
B. Mọi người sử dụng máy tính đều phải biết lập chương trình

C. Máy tính điện tử có thể chạy các chương trình

D. Một bài toán hoàn toàn có thể có nhiều thuật toán để giải

Lời giải:

Đáp án đúng: B. Mọi người sử dụng máy tính đều phải biết lập chương trình

Lập chương trình là phải biết một hoặc một vài ngôn từ lập trình như : Pascal, C. C + + … để viết trình. Việc học này thường rất khó và phức tạp vì thế người sử dụng máy tính đơn thuần không nhất thiết phải biết lập trình mà chỉ việc biết thao tác đơn thuần trên máy tính .

Tìm hiểu thêm về Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình cùng Top Tài Liệu nhé!

1. Khái niệm lập trình, ngôn ngữ lập trình

– Lập trình là sử dụng cấu trúc tài liệu và những câu lệnh của một ngôn từ lập trình đơn cử để mô phỏng tài liệu và diễn đạt những thao tác của thuật toán .
– Ngôn ngữ lập trình là ngôn từ dùng để viết chương trình .

phat-bieu-nao-sau-day-chac-chan-sai-4742624

2. Phân loại ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình được chia thành ba loại :
– Ngôn ngữ máy : Ngôn ngữ duy nhất máy hoàn toàn có thể trực tiếp hiểu và triển khai
– Hợp ngữ : Rất gần với ngôn ngữ máy, nhưng mã lệnh được thay bằng tên viết tắt của thao tác ( thường là tiếng Anh )
– Ngôn ngữ bậc cao : Gần với ngôn từ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào vào loại máy và chương trình phải dịch sang ngôn ngữ máy mới triển khai được

3. Chương trình dịch

– Chương trình dịch : Là chương trình đặc biệt quan trọng nhằm mục đích quy đổi chương trình viết bằng ngôn từ lập trình bậc cao ( chương trình nguồn ) sang ngôn ngữ máy ( chương trình đích ) .

phat-bieu-nao-sau-day-chac-chan-sai-2-3135292

Chương trình dịch có 2 loại :
+ Thông dịch : Chương trình thông dịch lần lượt dịch và triển khai từng câu lệnh. Thích hợp cho thiên nhiên và môi trường đối thoại giữa người và mạng lưới hệ thống. Tuy nhiên nếu một câu lệnh nào đó phải triển khai bao nhiêu lần thì nó phải được dịch bấy nhiêu lần .
phat-bieu-nao-sau-day-chac-chan-sai-3-8776409
Cụ thể thông dịch được triển khai bằng lặp lại những bước sau :
B1 : Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn .
B2 : Chuyển đổi câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh tương ứng trong ngôn ngữ máy .

B3: Thực hiện câu lệnh vừa chuyển đổi được.

– Biên dịch : Được triển khai qua hai bước
B1 : Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của những câu lệnh trong chương trình nguồn
B2 : Dịch hàng loạt chương trình nguồn thành một chương trình đích hoàn toàn có thể triển khai trên máy và hoàn toàn có thể tàng trữ để sử dụng lại khi thiết yếu .
Thông thường, trong môi trường tự nhiên thao tác trên một ngôn từ lập trình đơn cử, ngoài chương trình biên dịch còn có 1 số ít thành phần công dụng như biên soạn, tàng trữ, tìm kiếm .
Ví dụ trên Free Pascal :

phat-bieu-nao-sau-day-chac-chan-sai-4-4458343

4. Bài tập luyện tập 

Câu 1: Hãy nêu sự khác biệt giữa 2 loại của chương trình dịch là biên dịch và thông dịch?

Gợi ý vấn đáp :
– Biên dịch :
+ Đọc và dịch hàng loạt mã nguồn trong một lần
+ Thực thi chương trình vừa biên dịch được
+ Chương trình hoàn toàn có thể được tàng trữ để dùng về sau
– Thông dịch :
+ Đọc và dịch từng câu lệnh trong mã nguồn
+ Thực thi từng câu lệnh sau khi câu lệnh đó được dịch xong
+ Không được tàng trữ để dùng về sau

Câu 2: Trong chế độ biên dịch, một chương trình đã được dịch thông suốt, hệ thống không báo lỗi. Có thể khẳng định rằng ta đã có một chương trình đúng hay chưa? Tại sao?

Gợi ý vấn đáp :
Không thể khẳng định chắc chắn chương trình đúng vì chương trình hoàn toàn có thể vẫn còn chứa lỗi ngữ nghĩa .

Câu 3: Trong chế độ thông dịch, giả sử hai phần ba số câu lệnh trong chương trình đã được thự hiện. Có thể khẳng định rằng chương trình không còn chứa lỗi cú pháp nữa hay không? Tại sao?

Gợi ý vấn đáp :

Không thể khẳng định. Cú pháp của các câu lệnh chưa thực hiện chưa được kiểm tra.

Câu 4: Sau khi chương trình đã được dịch thông suốt, không còn lỗi cú pháp, có cần tiếp tục hiệu chỉnh, tức là tìm và sửa lỗi trong chương trình nguồn nữa hay không?

Gợi ý vấn đáp :
Có. Cần kiểm tra ngữ nghĩa .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.