phu-dinh-dieu-hinh-la-gi-vi-du-ve-phu-dinh-sieu-hinh-5585422

Bên trong sự vật đều tồn tại nhân tố khẳng định và nhân tố phủ định. Nhân tố khẳng định là nhân tố duy trì sự tồn tại của sự vật hiện đang tồn tại. Nhân tố phủ định là nhân tố thúc đẩy sự vật hiện đang tồn tại diệt vong. Vậy phủ định là gì? Nhằm giúp Khách hàng có cái nhìn rõ hơn về nội dung này chúng tôi sẽ mang đến chủ đề bài viết về Phủ định siêu hình là gì? Ví dụ về phủ định siêu hình?

Phủ định siêu hình và phủ định biện chứng

Phủ định là sự thay thế sửa chữa bằng sự vật khác trong quy trình hoạt động và tăng trưởng .
Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự sống sót và tăng trưởng tự nhiên của sự vật .

Đặc trưng của phương pháp siêu hình là chỉ thấy sự vật hiện tượng trong sự cô lập, tách rời, không thấy sự liên hệ tác động qua lại và chỉ thấy sự tĩnh tại mà không thấy sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng.

Phương pháp siêu hình là chiêu thức chỉ có giá trị khi nghiên cứu và điều tra sự vật, hiện tượng kỳ lạ ở trạng thái tĩnh tại. Nhưng nhìn chung, quan điểm siêu hình có tính phiến diện, máy móc không hề giúp con người phản ánh đúng thực chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
Ý nghĩa của phủ định siêu hình góp thêm phần tạo nên một sự vật hiện tượng kỳ lạ mới và không có tính thừa kế hay phát huy sự vật và hiện tượng kỳ lạ cũ .
Ví dụ : Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn ; Con người dùng hóa chất ô nhiễm hủy hoại sinh vật .

Từ việc tìm hiểu khái niệm Phủ định siêu hình là gì? Ví dụ về phủ định siêu hình? Chúng ta có thể dễ dàng trong việc tìm hiểu phân biệt giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng.

Sự giống nhau: giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình là đều xóa bỏ, phủ nhận sự tồn tại cua một sự vật hiện tượng nào đó .

Sự khác nhau:

– Phủ định siêu hình :
+ Diễn ra do sự can thiệp, ảnh hưởng tác động từ bên ngoài
+ Xóa bỏ sự sống sót và tăng trưởng tự nhiên của sự vật
+ Sự vật và hiện tượng kỳ lạ sẽ bị xóa bỏ trọn vẹn, không tạo ra và không tương quan đến sự vật mới
– Phủ định biện chứng :
+ Diễn ra do sự tăng trưởng bên trong bản thân sự vật, hiện tượng kỳ lạ
+ Không xóa bỏ sự sống sót và tăng trưởng tự nhiên của sự vật
+ Sự vật sẽ không bị xóa bỏ trọn vẹn, là cơ sở cho sự Open sự vật mới và sẽ liên tục sống sót và tăng trưởng trong sự vật mới .

phu-dinh-dieu-hinh-la-gi-vi-du-ve-phu-dinh-sieu-hinh-5405124

Ví dụ về phủ định siêu hình và phủ định biện chứng

– Ví dụ về phủ định siêu hình:

– Gió bão làm đổ cây cối .
– Động đất làm sập nhà .
– Nước chảy đá mòn .
– Không có lửa làm thế nào có khói .

– Gạo đem cán thành mì để ăn

– Người tối cửa tiến hoá thành người tinh ranh

– Ví dụ về phủ định biện chứng:

Cái cây sinh trưởng từ mầm cây

– Gà con được sinh ra từ gà mẹ
– Tre già măng mọc
– Cây lúa trổ bông
– Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh

Phủ định của phủ định là gì?

Bên cạnh giúp Khách hàng tìm hiểu về Phủ định siêu hình là gì? Ví dụ về phủ định siêu hình? Thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan đến phủ định của phủ định.

Khái niệm phủ định của phủ định hay phủ định cái phủ định hoặc phủ định sự phủ định có 2 nghĩa cơ bản :
+ Dùng để chỉ quy trình phủ định lặp đi lặp lại trong quy trình hoạt động, tăng trưởng của sự vật. ( A – B – C.., trong đó : A bị B phủ định, nhưng đến lượt nó lại bị C phủ định, … ) .
Ví dụ : Quá trình hoạt động, tăng trưởng của xã hội loài người : xã hội chiếm hữu nô lệ sinh ra là sự phủ định so với xã hội nguyên thuỷ, đến lượt nó lại bị xã hội phong kiến phủ định, …
+ Dùng để chỉ quy trình hoạt động, tăng trưởng diễn ra dưới hình thức có tính chu kỳ luân hồi “ xoáy ốc ” : sự tái diễn hình thái khởi đầu của mỗi chu kỳ luân hồi tăng trưởng nhưng trên một cơ sở cao hơn qua hai lần phủ định cơ bản .
Ví dụ : tính chu kỳ luân hồi của quy trình hoạt động tăng trưởng, tăng trưởng của một giống loài thực vật : … hạt – cây – những hạt mới …

Nội dung của quy luật quy luật phủ định của phủ định

– Quy luật phủ định của phủ định bộc lộ sự tăng trưởng của sự vật là do xích míc bên trong của sự vật, hiện tượng kỳ lạ pháp luật. Mỗi lần phủ định là tác dụng của sự đấu tranh và chuyển hoá giữa những mặt trái chiều trong một sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
Phủ định lần thứ nhất làm cho sự vật, hiện tượng kỳ lạ cũ chuyển thành sự vật, hiện tượng kỳ lạ trái chiều với nó. Phủ định lần thứ hai dẫn đến sự sinh ra của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới mang nhiều nội dung tích cực của sự vật, hiện tượng kỳ lạ bị phủ định, nhưng cũng mang nhiều nội dung trái chiều với sự vật, hiện tượng kỳ lạ đó .
Kết quả là, về hình thức, sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới ( sinh ra do hiệu quả của sự phủ định lần thứ hai ) sẽ lại trở thành sự vật, hiện tượng kỳ lạ xuất phát ( chưa bị phủ định lần nào ) ; nhưng về nội dung, không phải trở lại sự vật, hiện tượng kỳ lạ xuất phát nguyên như cũ, mà chỉ là có vẻ như tái diễn sự vật, hiện tượng kỳ lạ cũ nhưng trên cơ sở cao hơn .
– Phủ định biện chứng chỉ là một quy trình tiến độ trong quy trình tăng trưởng bởi chỉ trải qua phủ định của phủ định mới dẫn đến sự sinh ra của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới, và như vậy, phủ định của phủ định mới hoàn thành xong được một chu kỳ luân hồi tăng trưởng, đồng thời lại là điểm xuất phát của chu kỳ luân hồi tăng trưởng tiếp theo .
– Số lượng những lần phủ định trong một chu kỳ luân hồi tuỳ theo đặc thù của quy trình tăng trưởng đơn cử ; nhưng tối thiểu cũng phải qua hai lần mới dẫn đến sự sinh ra của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới, mới triển khai xong được một chu kỳ luân hồi tăng trưởng .
Sau một số ít lần phủ định, sự vật, hiện tượng kỳ lạ tăng trưởng theo đường xoáy ốc. Thực chất của sự tăng trưởng đó là sự đổi khác, mà quá trình sau còn bảo tồn những gì tích cực đã được tạo ra ở tiến trình trước. Đó là nội dung cơ bản của phủ định biện chứng .

Với đặc điểm như vậy, phủ định biện chứng không chỉ là yếu tố khắc phục sự vật, hiện tượng cũ, mà còn gắn sự vật, hiện tượng cũ với sự vật, hiện tượng mới; sự vật, hiện tượng khẳng định với sự vật, hiện tượng phủ định. Vì vậy, phủ định biện chứng là vòng khâu tất yếu của sự liên hệ và sự phát triển.

Như vậy hoàn toàn có thể thấy rõ về Quy luật phủ định của phủ định là khái quát đặc thù tiến lên của sự tăng trưởng. Phủ định biện chứng là sự thống nhất của yếu tố bị vô hiệu với yếu tố được thừa kế và tăng trưởng .
Mỗi lần phủ định biện chứng được thực thi xong sẽ mang lại những yếu tố tích cực mới. Do vậy, sự tăng trưởng trải qua những lần phủ định biện chứng sẽ tạo ra khuynh hướng tăng trưởng không ngừng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
Đồng thời Quy luật phủ định của phủ định nói lên mối liên hệ, sự thừa kế giữa sự vật, hiện tượng kỳ lạ bị phủ định với sự vật, hiện tượng kỳ lạ phủ định ; do sự thừa kế đó, phủ định biện chứng không phủ định sạch trơn, vô hiệu toàn bộ những yếu tố của sự vật, hiện tượng kỳ lạ cũ, mà là điều kiện kèm theo cho sự tăng trưởng, duy trì và gìn giữ, lặp lại 1 số ít yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới sau khi đã được tinh lọc, tái tạo cho tương thích và do vậy, sự tăng trưởng của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ có tính tiến lên theo đường xoáy ốc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.