1. Yêu cầu, nhiệm vụ của học viên

– Với toàn bộ bài giảng: Học viên cần phải lựa chọn lần lượt vào từng mục của bài  và hoàn thiện các phần cụ thể của bài để đạt được các mục tiêu đã nêu ở trên.

– Với từng phần của bài giảng: Học viên cần hoàn thành các nhiệm vụ sau:

+ Phần Pre-test ( Kiểm tra bài cũ ) : Bài Pretest nhằm mục đích kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả tự học, tự điều tra và nghiên cứu của người học. Qua đó giảng viên nghiên cứu và phân tích, xác lập lỗ hổng kiến thức và kỹ năng, kiến thiết xây dựng kế hoạch cho buổi lên lớp tập trung chuyên sâu. Trả lời đúng tối thiểu 5/10 câu hỏi kiểm tra trong 10 phút ( tối đa 3 lần / 1 học viên ) .+ Bài giảng định dạng VIDEO : Nghe và ghi chép bài giảng đã được giảng viên thu âm trước khi học kim chỉ nan. Các chiến sỹ cần nghe và ghi chép bài giảng mà giảng viên đã thu âm. ( trước khi nghe bài giảng thu âm dạng SCROM của giảng viên, những chiến sỹ cần tải và mở nội dung bài giảng dạng file.pdf và nội dung bài giảng trình chiếu dạng file.ppt ) .+ Tài liệu tìm hiểu thêm : Tải về 2 tài liệu tìm hiểu thêm ( bài giảng toàn văn và bài giảng trình chiếu ). Đọc kỹ bài giảng toàn văn để bổ trợ những kiến thức và kỹ năng còn thiếu trên bài giảng trình chiếu, xem kỹ và lưu lại hình ảnh thiết yếu nếu có trên bài trình chiếu .+ Phần forum : Các chiến sỹ chuẩn bị sẵn sàng câu hỏi chưa hiểu, quan điểm để giảng viên giải đáp, gửi những quan điểm câu hỏi về cho giảng viên và xem thông tin về thời hạn buổi giảng trên lớp tại giảng đường hoặc giảng trực tuyến bằng google meet để nghe bài giảng trên lớp của giảng viên về bài giảng đó bằng chiêu thức dạy học tích cực ( Sau khi nghe xong bài giảng thu âm dạng SCROM ) .

+ Phần câu hỏi Post test (Kiểm tra sau khi học bài mới): Bài Posttest nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức của người học thu được sau buổi lên lớp, kết quả sẽ được sử dụng để tính điểm kiểm tra thường xuyên. Qua đó giảng viên phân tích xác định những nội dung cần củng cố cho người học. Sau khi học xong bài mới, các đồng chí tiến hành trả lời 10 câu hỏi kiểm tra, chọn đáp án đúng, điểm để đạt từ 5 điểm trở lên (thời gian 10 phút). Điểm thi sẽ tính vào điểm chuyên cần của học viên.

2. Bố cục thời gian

– Phần Pre test : trước khi có lịch học kim chỉ nan 15 ngày .

– Học viên nghe bài giảng này trong vòng 2 tuần trước khi học lý thuyết trên giảng đường    

– Thời gian hoàn thành phần đàm đạo : trong vòng 2 ngày ngay sau khi học kim chỉ nan trên giảng đường .- Thời gian giảng viên hoặc trợ giảng giải đáp vướng mắc : 20-22 h cuối mỗi 2 ngày ( trong vòng 2 tuần sau khi học triết lý trên giảng đường )

– Thời hạn hoàn thành bài đánh giá sau buổi học: 1 tuần kể từ khi học lý thuyết tại giảng đường.

3. Thông tin liên lạc

TS. PHẠM THÁI DŨNG (SĐT: 0903414499 – Mail: dzungdoctor@gmail.com) hoặc tầng 3 (Khoa Hồi sức nội), tòa nhà trung tâm, BV Quân y 103 để được hỗ trợ học tập trong khóa học.
( SĐT : 0903414499 – Mail : dzungdoctor@gmail.com ) hoặc tầng 3 ( Khoa Hồi sức nội ), tòa nhà TT, BV Quân y 103 để được tương hỗ học tập trong khóa học .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *