untitled-2

nội dung

phương trình propan-2-ol cuo

Chương 8 : Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 40 : Ancol – Bài 41 : Phenol – Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bạn đang đọc: phương trình propan-2-ol cuo

Mục lục

Bài 1 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Viết công thức cấu trúc và gọi tên những ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O ?

Bài 2 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau : Bài 3 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Trình bày giải pháp hoá học để phân biệt những chất lỏng đựng trong những lọ không dán nhãn : etanol, glixerol, nước và benzen.

Bài 4 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Từ propen và những chất vô cơ thiết yếu hoàn toàn có thể điều chế được những chất nào sau đây : propan-2-ol ( 1 ) ; propan-1, 2 – điol ( 2 ). Viết những phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Bài 5 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Cho 12,20 gam hỗ hợp X gồm etanol và propan-1-ol công dụng với Na ( dư ) thu được 2,80 lit khí đktc.

Bài 6 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Oxi hoá trọn vẹn 0,60 ( g ) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn mẫu sản phẩm qua bình 91 đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình ( 2 ) đựng KOH. Khối lượng bình ( 1 ) tăng 0,72 g ; bình ( 2 ) tăng 1,32 g.

Bài 7 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0 % chất xơ ( Không bị biến hóa ) hoàn toàn có thể sản xuất đưuọc bao nhiêu lit etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quy trình là 80,0 % và khối lượng riêng của etanol là D = 0,789 g / ml.

Bài 8 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Cho ancol

Bài 9 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Cho 3,70 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở công dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra ( ở đktc ). Công thức phân tử của X là : Bài giải này có hữu dụng với bạn không ?
Xem thêm những sách tìm hiểu thêm tương quan :

Sách giáo khoa hóa học lớp 11 Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11 Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11 Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 40 : Ancol giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :
Bài 1 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Viết công thức cấu trúc và gọi tên những ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O ?
Lời giải :
– Công thức cấu trúc và gọi tên :

*
*

Bài 2 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau :
a. Natri sắt kẽm kim loại .
Đang xem : Phương trình propan-2-ol cuo
b. CuO, đun nóng
c. Axit HBr, có xúc tác
Trong mỗi phản ứng trên ancol giữ vai trò gì : chất khử, chất oxi hoá, axit, bazơ ? Giải thích .
Lời giải :
a ) 2CH3 – CH2-CH2OH + 2N a → 2CH3 – CH2-CH2ONa + H2 ↑
Ancol đóng vai trò chất oxi hóa
b ) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O
Ancol đóng vai trò chất khử
c ) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O
Ancol đóng vai trò bazơ
Bài 3 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Trình bày giải pháp hoá học để phân biệt những chất lỏng đựng trong những lọ không dán nhãn : etanol, glixerol, nước và benzen .
Lời giải :

*

Bài 4 ( trang 186 SGK Hóa 11 ) : Từ propen và những chất vô cơ thiết yếu hoàn toàn có thể điều chế được những chất nào sau đây : propan-2-ol ( 1 ) ; propan-1, 2 – điol ( 2 ). Viết những phương trình hoá học của phản ứng xảy ra .
Lời giải :

*

Bài 5 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Cho 12,20 gam hỗ hợp X gồm etanol và propan-1-ol tính năng với Na ( dư ) thu được 2,80 lit khí đktc .
a. Tính thành phần Xác Suất khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X ?
b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết những phương trình hoá học của phản ứng xảy ra .
Xem thêm : Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Y = Ax B Ài 3 : Đồ Thị Hàm Số Y = Ax + B
Lời giải :
a ) Gọi số mol của etanol và propan-1-ol lần lượt là x và y ( mol )
Phương trình phản ứng :

*

b ) Phương trình phản ứng :
CH3-CH2OH + CuO
*
CH3-CHO + Cu + H2O
CH3-CH2-CH2OH + CuO
CH3-CH2-CHO + Cu + H2O
Bài 6 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Oxi hoá trọn vẹn 0,60 ( g ) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn mẫu sản phẩm qua bình 91 đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình ( 2 ) đựng KOH. Khối lượng bình ( 1 ) tăng 0,72 g ; bình ( 2 ) tăng 1,32 g .

a. Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng phương trình hoá học.

b. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của A .
Xem thêm : Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 7 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Tập 2
c. Khi cho ancol trên tính năng với CuO, đun nóng thu được một anđehit tương ứng. Gọi tên của A ?
Lời giải :
a .

*

⇒ nH2O > nCO2
⇒ A là ancol no và theo đầu bài là đơn chức
Gọi công thức phân tử của A là CnH2n + 2O ( n ≥ 1 )

*

b. CTCT hoàn toàn có thể có của A là :
CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH ( OH ) – CH3
c. Khi cho A công dụng với CuO, đun nóng được một anđehit ⇒ A là Ancol bậc 1
⇒ CTCT của A là : CH3-CH2-CH2-OH ( propan-1-ol )
Bài 7 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0 % chất xơ ( Không bị đổi khác ) hoàn toàn có thể sản xuất đưuọc bao nhiêu lit etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quy trình là 80,0 % và khối lượng riêng của etanol là D = 0,789 g / ml .
Lời giải :
( C6H10O5 ) n + nH2O → nC6H12O6 ( 1 )
C6H12O6 → 2C2 H5OH + 2CO2 ( 2 )
mxơ = 0,05. 106 ( g )
⇒ Khối lượng tinh bột = 1.106 – 0,05. 106 = 0,95. 106 ( g )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có :

bai-4-tr-186-sgk-hoa-11-0-4770833
*

Mà hiệu suất chung của cả quy trình sản xuất là 80 % nân thể tích etanol trong thực tiễn thu được là :

*

Bài 8 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Cho ancol

*

Tên gọi nào dưới đấy ứng với ancol trên ?
A. 2 – metylpentan-1-ol ; B. 4 – metylpentan-1-ol
C. 4 – metylpentan-2-ol ; D. 3 – metylpentan-2-ol
Lời giải :

Đáp án B

Bài 9 ( trang 187 SGK Hóa 11 ) : Cho 3,70 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở công dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra ( ở đktc ). Công thức phân tử của X là :
A. C2H6O ; B. C3H10O
C. C4H10O ; D. C4H8O
Hãy chọn đáp án đúng
Lời giải :

– Đáp án C

*

2R – OH + 2N a → 2R – ONa + H2 ↑
0,05 ← 0,025 ( mol )
Theo pt nR-OH = 2. nH2 = 2. 0,025 = 0,05 mol

Ancol no đơn chức có công thức CnH2n + 1OH → 14n + 18 = 74 → n = 4

Vậy công thức phân tử của X là : C4H10O

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình

Điều hướng bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *