propyl-fomat-6-2164552

Propyl fomat được điều chế từ đâu? Đây là câu hỏi trắc nghiệm về este thường gặp trong các đề thi lớp 12. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về este propyl fomat công thức là gì? Tính chất và cách điều chế như thế nào. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn học sinh ứng dụng vào làm bài tập hiệu quả.

1. Propyl fomat là gì ?

Propyl fomat là một hóa chất hữu cơ sống sót ở dạng lỏng không màu, có mùi quả ngọt rất thoải mái và dễ chịu với đặc trưng của một este không no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm được sử dụng phổ cập trong những ngành nước tẩy sơn móng tay, in và là dung môi cho nhiều ngành công nghiệp chất dẻo, hóa dẻo, sơn mài và nhựa cây. Đây cũng là một chất bôi trơn tổng hợp lớn nhất trên thị trường Nước Ta .

propyl-fomat-3-5939093

Propyl fomat là một este không no, đơn chức, mạch hở

2. Propyl fomat công thức là gì ?

Công thức phân tử của Propyl fomat là C4H8O2 .
Propyl fomat có công thức cấu trúc là HCOO-CH2CH2CH3 là một trong bốn đồng phân của C4H8O2. Viết gọn là HCOOC3H7. Đây là một trong 6 đồng phân của C4H8O2

propyl-fomat-1-6554288

Hình ảnh công thức hóa học của este C4H8O2

3. Propyl fomat được điều chế từ đâu ?

Trong hóa học, Este được điều chế từ axit đơn chức và rượu đơn chức :
RCOOH + R’OH -> RCOOR ’ + H2O ( xúc tác nhiệt độ )
HCl + ROH -> RCl + H2O ( xúc tác nhiệt độ )
HCOOCH2CH2CH3 được điều chế từ axit fomic và ancol propylic theo phương trình phản ứng :
HCOOH + CH3CH2CH2OH → HCOOCH2CH2CH3 + H2O
Sản phẩm của phản ứng là HCOOCH2CH2CH3 và H2O .

propyl-fomat-4-8361679

Điều chế HCOOCH2CH2CH3 bằng xit fomic và ancol propylic tạo ra nước

4. Tính chất hóa lý của Propyl fomat

4.1. Tính chất vật lý

 • Dung môi HCOOCH2CH2CH3 nhẹ, dễ bay hơi, không gây ô nhiễm
 • Tính tan : Tan trong nước, nhiệt độ càng tăng cao thì độ hòa tan ngày càng tăng cao
 • HCOOCH2CH2CH3 tan nhiều tong những dung môi hữu cơ ether, alcohol
 • Khối lượng phân tử : 88.105 g / mol
 • Ngoại quan : Hóa chất lỏng, trong suốt
 • Tỉ trọng : 0.897
 • Nhiệt độ đông đặc : – 83.6 ºC
 • Độ nhớt : 0.426 cP ( 20 ºC )

propyl-fomat-2-7727166

Đặc tính lý hóa của HCOOCH2CH2CH3 là một este

4.2. Tính chất hóa học

 • Tham gia phản ứng thủy phân ( thiên nhiên và môi trường axit )

HCOOC3H7 + H2O ↔ HCOOH + C3H7OH

 • Tham gia phản ứng thủy phân ( môi trường tự nhiên kiềm )

Propyl fomat + NaOH : HCOOC3H7 + NaOH → HCOONa + C3H7OH
Propyl fomat + KOH : HCOOC3H7 + KOH → HCOOK + C3H7OH

5. Ứng dụng của Propyl fomat trong sản xuất công nghiệp

propyl-fomat-6-2484897

Ứng dụng của este trong sản xuất công nghiệp, trong đời sống

 • Với năng lực hòa tan tốt trong những chất hữu cơ nên HCOOCH2CH2CH3 được sử dụng làm dung môi ( ví dụ dùng để pha sơn tổng hợp )
 • Ứng dụng sản xuất nhiều hóa chất quan trọng : Poli ( vinyl axetat ) dùng làm chất dẻo, hoặc thủy phân thành poli ( vinyl ancol ) dùng làm keo dán. Poli ( metyl acrylat ) và poli ( metyl metacrylat ) dùng làm thủy tinh hữu cơ .
 • Ngoài ra, HCOOCH2CH2CH3 còn được dùng làm chất tạo mùi thơm trong công nghiệp thực phẩm hoặc mỹ phẩm .

6. Các dạng bài tập của Propyl fomat lớp 12

propyl-fomat-7-4956252

Các dạng bài tập este Open nhiều trong những bài thi trắc nghiệm lớp 12 và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đề thi ĐH

Bài tập 1: Hãy chọn đáp án đúng  Propyl fomat được điều chế từ đâu?

A. Axit fomic và ancol metylic

B. Axit axetic và ancol propylic
C. Axit fomic và ancol propylic
D. Axit propionic và ancol metylic

Lời Giải: Đáp án đúng là B

Bài tập 2: Este propyl fomat có công thức cấu tạo là gì?

A. HCOOCH3

B. HCOOCH2CH2CH3

C. CH3COOCH3
D. HCOOCH = CH2
Lời Giải : Đáp an đúng là B

Bài tập 3: Hãy xác định hợp chất của este là chất nào sau đây?

A. CH3CH2Cl
B. HCOOC6H5
C. CH3CH2NO3
D. C2H5COOH

Lời Giải: Đáp án đúng là B, nhóm chức của este là – COOR (R là gốc hiđrocacbon ) → HCOOC6H5 là este

Bài tập 4: Những chất sau đây chất nào không phải là este? Giải thích vì sao?

A. HCOOCH = CH2 .
B. HCOOCH3 .
C. CH3COOH .
D. CH3COOCH3 .

Lời Giải: Đáp án đúng là C.

Nhóm chức của este là – COOR ( R là gốc hiđrocacbon ) → HCOOCH = CH2, HCOOCH3, CH3COOCH3 đều là este → Loại đáp án A, B, D → CH3COOH không là este

Bài tập 5: Hãy xác định công thức tổng quát của một este no đơn chức, mạch hở

A. CnH2nO ( n ≥ 1 ) .
B. CnH2nO2 ( n ≥ 1 ) .
C. CnH2nO2 ( n ≥ 2 ) .
D. CnH2nO3 ( n ≥ 2 ) .

Lời Giải: Đáp án đúng là C

Bài tập 6. Hóa chất có công thức phân tử C4H6O2 có số este mạch hở là?

A. 4
B. 3
C. 5
D. 6

Lời Giải: C4H6O2 có k-2 => đây là một este không no, đơn chức, mạch hở với 5 đồng phân este

Với những chia sẻ vừa rồi về este Propyl fomat được điều chế từ đâu sẽ giúp các bạn học sinh ứng dụng vào làm bài thi một cách tốt nhất. Xem thêm các dạng bài tập hóa học tại website vietchem.com.vn. Hãy chia sẻ bài viết nếu bạn thay hay và hữu ích nhé!

Tìm kiếm liên quan:

Isopropyl fomat
Isopropyl fomat công thức
Phản Tự khối của propyl fomat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.