dsc_1086205b640x4805d-6843381
23/11/2018 | 741Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ toàn nước học tập, không cho, tiến hành triển khai những nội dung Hội nghị Trung ương 8 ( khóa XII ) của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ huy Hội nghị .Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có chiến sỹ Nguyễn Sinh Hùng, nguyên quản trị Quốc hội ; chiến sỹ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; chiến sỹ Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ; chiến sỹ Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ; chiến sỹ Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ; chiến sỹ Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ; chiến sỹ Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; chiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh .

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư và phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy cấp trên cơ sở và đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh : Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ huy Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, chiến sỹ Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh vấn đề, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời gian giữa nhiệm kỳ Đại hội ( khóa XII ), vào năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng so với việc triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị sẵn sàng Đại hội lần thứ XIII của Đảng .
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, Hội nghị Trung ương 8 đã trải qua Quy định “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ” ; Nghị quyết về Chiến lược tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển Nước Ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 ; kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, dự trù ngân sách nhà nước năm 2019 và một số ít yếu tố quan trọng khác. Các nghị quyết, pháp luật, Tóm lại lần này là những yếu tố quan trọng tương quan trực tiếp đến việc chỉ huy, chỉ huy triển khai thắng lợi tiềm năng, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, kiến thiết xây dựng Đảng ta trong sáng vững mạnh .
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư ý kiến đề nghị, sau Hội nghị, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, đoàn thể phải nhanh gọn thiết kế xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tốt việc tiến hành học tập, không cho, tuyên truyền, trình làng những nghị quyết, lao lý, Tóm lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị chức năng mình ; quy trình tổ chức triển khai học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu suất cao, tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng. Đồng thời, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, đoàn thể phải kinh khủng đưa Nghị quyết vào đời sống, trong đó phải thực thi ngay Quy định về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ” .
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin yêu, sau Hội nghị với ý thức và nghĩa vụ và trách nhiệm cao, với quyết tâm của những cấp ủy, những tổ chức triển khai đảng, cán bộ chủ chốt những cấp việc tiến hành học tập, không cho những Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 trong toàn nước sẽ đạt hiệu suất cao cao .

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

dsc_1086205b640x4805d-9923234

Ảnh : Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trình làng Nghị quyết tại Hội nghị
Tại Hội nghị điểm cầu Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương, những đại biểu đã được nghe chiến sỹ Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trình làng, không cho Nghị quyết số 33 – NQ / TW, Nghị quyết số 35 – NQ / TW của Bộ Chính trị .

dsc_1094205b640x4805d-2927613

Ảnh : Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các các đảng bộ trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ theo Kế hoạch số 118-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối, bảo đảm về nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động nhằm tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém; đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Trung ương; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị (từ bí thư chi bộ, vụ trưởng và tương đương trở lên) phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước ngày 30/01/2019. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình đã đề ra.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *