hoc20nq203-9421687
 hoc20nq201-5918777
Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp từ ngày 2-6 / 10/2018 và trải qua : Quy định số 08 – QĐ / TW lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ; Nghị quyết số 36 – NQ / TW về Chiến lược tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển Nước Ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ; Kết luận số 37 – KL / TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 ; kế hoạch tăng trưởng kinh tế-xã hội, dự trù ngân sách nhà nước .

.

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 8 kết thúc, Bộ Chính trị đã chỉ huy thiết kế xây dựng Kế hoạch tiến hành để sớm đưa những Nghị quyết trên vào đời sống. Trên cơ sở đó, ngày 19/11/2018, Đảng uỷ Khối những cơ quan Trung ương đã phát hành Kế hoạch về việc học tập, không cho và tiến hành triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng trong toàn Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương .
.
Phát biểu khai mạc Hội nghị không cho Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh vấn đề mục tiêu của Hội nghị là phổ cập, không cho Nghị quyết để toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức không thiếu, thâm thúy về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của những Nghị quyết, Kết luận và pháp luật trên .

 hoc20nq202-3698368
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương ra mắt, nghiên cứu và phân tích những nội dung quan trọng, cốt lõi của những Nghị quyết, pháp luật, Tóm lại của Hội nghị Trung ương 8

Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành, VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối trực tiếp giúp nhà nước và Thủ tướng nhà nước trong chỉ huy, điều hành quản lý để thực thi có hiệu suất cao những Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, do đó, cán bộ, đảng viên VPCP phải không cho niềm tin những Nghị quyết, Kết luận và pháp luật trên để tham mưu tổng hợp cho nhà nước, Thủ tướng nhà nước đạt hiệu suất cao cao .
.
Để những Nghị quyết, Tóm lại và pháp luật của Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng thực sự đi vào đời sống, yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc học tập, không cho những quan điểm, đường lối và những nội dung cơ bản của những văn bản trên .
.
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành đề xuất những cán bộ, đảng viên VPCP tập trung chuyên sâu điều tra và nghiên cứu, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ huy, những nội dung cốt lõi của những Nghị quyết, Tóm lại và lao lý, đặc biệt quan trọng chú trọng tới những nội dung tương quan đến nghành công tác làm việc trình độ. Trên cơ sở những nội dung tiếp thu được, cán bộ, đảng viên VPCP vận dụng vào trong công tác làm việc trình độ của mình .
.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VPCP Nguyễn Đức Minh cũng đề nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, kết hợp nghe, giới thiệu trên Hội trường với tự nghiên cứu, thảo luận tại chi bộ cùng với đó là viết bài thu hoạch cá nhân để nâng cao chất lượng học tập.

.
Tại Hội nghị, Đảng bộ VPCP đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình làng, nghiên cứu và phân tích những nội dung quan trọng, cốt lõi của những Nghị quyết, Kết luận và lao lý mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII ) đã trải qua .

 hoc20nq203-3634375
Toàn cảnh Hội nghị không cho Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Theo đó, so với Quy định ” Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương “, đây là lần tiên phong Ban Chấp hành Trung ương phát hành một pháp luật, trong đó đề cập đơn cử nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của những chiến sỹ chỉ huy cao nhất của Đảng – Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương .
.
Nội dung cơ bản của Quy định gồm 4 Điều được thiết kế xây dựng trên cơ sở thừa kế những nội dung của Quy định 101 – QÐ / TW ( về nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ chốt những cấp ) và Quy định 55 – QĐ / TW ( về một số ít việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ) có tham chiếu những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn cán bộ được đề cập trong những Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, nhất là Quy định số 90 – QĐ / TW về tiêu chuẩn chức vụ, tiêu chuẩn nhìn nhận cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản trị .
.
Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên những mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và đoàn kết nội bộ .
.
Nghị quyết về Chiến lược tăng trưởng vững chắc kinh tế tài chính biển Nước Ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác lập tiềm năng tổng quát : “ Đưa Nước Ta trở thành vương quốc biển mạnh ; đạt cơ bản những tiêu chuẩn về tăng trưởng bền vững và kiên cố kinh tế tài chính biển ; hình thành văn hoá sinh thái biển ; dữ thế chủ động thích ứng với đổi khác khí hậu, nước biển dâng ; ngăn ngừa xu thế ô nhiễm, suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên biển, thực trạng sụt lún bờ biển và biển xâm thực ; hồi sinh và bảo tồn những hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến và phát triển, văn minh trở thành tác nhân trực tiếp thôi thúc tăng trưởng vững chắc kinh tế tài chính biển ” …

.

Xem thêm: REVIT – VN

Các nghị quyết, lao lý, Tóm lại lần này là những yếu tố quan trọng tương quan trực tiếp đến việc chỉ huy, chỉ huy triển khai thắng lợi tiềm năng trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, thiết kế xây dựng Đảng ta trong sáng vững mạnh .

.

Tin, ảnh: Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *