Câu 2: Trang 160 – sgk Sinh học 

Hãy nêu những ví dụ về quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh đối đầu giữa những thành viên trong quần thể. Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh đối đầu trong quần thể là những đặc điếm thích nghi của sinh vật với môi trường tự nhiên sống, giúp cho quần thể sống sót và tăng trưởng không thay đổi ?
Ví dụ về hỗ trợ và cạnh tranh đối đầu giữa những thành viên trong quần thể. Quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh đối đầu trong quần thể là những đặc thù thích nghi của sinh vật với môi trường tự nhiên sống, giúp cho quần thể sống sót và tăng trưởng không thay đổi :

  • Ví dụ về hỗ trợ giữa các cá thế trong quần thể: Ngoài các ví dụ đã nêu ở các câu hỏi trên, học sinh có thể quan sát trong tự nhiên và đưa ra nhiều ví dụ khác như hỗ trợ kiếm thức ăn giữa các cá thể trong đàn kiến. ong,… hỗ trợ nhau tìm đường di cư trong đàn chim di cư,…
  • Ví dụ về cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể: các con hổ, báo cạnh tranh nhau giành nơi ở, kết quả dẫn đến hình thành khu vực sinh sống (vùng lãnh thổ) của từng cặp hổ báo bố mẹ. Cá mập khi thiếu thức ăn chúng cạnh tranh nhau và dẫn tới cá lớn ăn thịt cá bé (ăn thịt chính đồng loại của mình), cá con nở ra trước ăn phôi non hay trứng còn chưa nở.

Quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh đối đầu trong quần thể là những đặc thù thích nghi của sinh vật với thiên nhiên và môi trường sống, bảo vệ sự sống sót và tăng trưởng hưng thịnh :

  • Quan hệ hỗ trợ mang lại lợi ích cho các cá thể, các cá thể khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường, các con non được bố mẹ chăm sóc tốt hơn, chống chọi với điều kiện bất lợi của tự nhiên và tự vệ tránh kẻ thù tốt hơn… Nhờ đó mà khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể tốt hơn.
  • Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thế trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp giúp cho loài phát triển ổn định. Cạnh tranh giữa các cá thể dẫn tới sự thắng thế của các cá thể khoẻ và đào thải các cá thể yếu, nên thúc đẩy quá trình CLTN.

Trắc nghiệm sinh học bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Từ khóa tìm kiếm Google: ví dụ về quan hệ hỗ trợ trong quần thể, ví dụ về quan hệ cạnh tranh trong quần thể, ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể, câu 2 bài 36 sinh học 12, câu 2 trang 160 sinh học 12

Khái niệm: Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định. Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối tự do với nhau để sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Các cá thể trong quần có các mối quan hệ: hỗ trợ và cạnh tranh

Quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như: tìm thức ăn, chống kẻ thù, sinh sản… đảm bảo cho quần thể thích nghi với môi trường sống.

Quan hệ hỗ trợ giữa những thành viên trong quần thể bảo vệ cho quần thể sống sót không thay đổi, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường tự nhiên, làm tăng năng lực sống sót và sinh sản của những thành viên.

– Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ quần thể vượt quá “sức chịu đựng” của môi trường, các cá thể tranh giành nhau thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác…, các con đực tranh giành con cái.

Nhờ có cạnh tranh đối đầu mà số lượng và sự phân bổ của những thành viên trong quần thể duy trì ở mức độ tương thích, bảo vệ sự sống sót và sự tăng trưởng của quần thể.

Sơ đồ tư duy Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể:

Loigiaihay.com

1.  Quần thể

Quần thể sinh vật là tập hợp những thành viên trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng chừng khoảng trống xác lập, vào một thời gian nhất định. Các thành viên trong quần thể có năng lực giao phối tự do với nhau để sinh sản tạo thành những thế hệ mới .

Ví dụ : 

– Các tập hợp thành viên sau đây là quần thể :1. Cá trắm cỏ trong ao 2. Voi ở khu bảo tồn Yokđôn3. Ốc bưu vàng ở ruộng lúa 4. Sen trong đầm5. Sim trên đồi

– Tập hơp các cá thể sau đây không phải là quần thể :                     

1. Cá rô phi đơn tính trong hồ 2. Bèo trên mặt ao3. Các cây ven hồ 4. Chuột trong vườn5. Chim ở lũy tra làng

2.  Các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Các thành viên trong quần có những mối quan hệ :

Quan hệ hỗ trợ : sống quần tụ, hình thành bầy đàn hay xã hội. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

Hỗ trợ giữa những thành viên cùng loài biểu lộ “ hiệu suất cao nhóm ” .

Ví dụ : Các cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự thoát hơi nước tốt hơn cây sống riêng rẽ. Các cây thông nhựa có hiện tượng liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ, cây liền rễ bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ. Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn nhờ đó ăn thịt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.

Quan hệ cạnh tranh : quan hệ cạnh tranh xảy ra khi các cá thể tranh giành nhau thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác…, các con đực tranh giành con cái. Một số trường hợp kí sinh cùng loài hay ăn thịt đồng loại. Cá mập thụ tinh trong, phôi phát triển trong buồng trứng, các phôi nở trước ăn trứng chưa nở và phôi nở sau, do đó, lứa con, non ra đời chỉ một vài con, nhưng rất khỏe mạnh.

Nhờ có cạnh tranh đối đầu mà số lượng và sự phân bổ của những thành viên trong quần thể duy trì ở mức độ tương thích, bảo vệ sự sống sót và sự tăng trưởng của quần thể .

Ví dụ : Cây trồng và cỏ dại thường cạnh tranh nhau giành ánh sáng, chất dinh dưỡng. Các con hổ, báo cạnh tranh nhau dành nơi ở, kết quả dẫn đến hình thành khu vực sinh sống của từng cặp hổ, báo bố mẹ. Khi thiếu thức ăn, cá mập cạnh tranh nhau và dẫn tới cá lớn ăn thịt cá bé, cá mập con nở ra trước ăn các phôi non hay trứng chưa nở.

2. Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ hay cạnh tranh

– Quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh đối đầu trong quần thể là những đặc thù thích nghi của sinh vật với môi trường tự nhiên sống, bảo vệ sự sống sót và tăng trưởng hưng thịnh : – Quan hệ hỗ trợ mang lại quyền lợi cho những thành viên, những thành viên khai thác được tố ưu nguồn sống của thiên nhiên và môi trường, những con non được cha mẹ chăm nom tốt hơn, chống chọi với điều kiện kèm theo bất lợi của tự nhiên và tự vệ tránh quân địch tốt hơn, … Nhờ đó mà năng lực sống sót và sinh sản của những thành viên tốt hơn .- Nhờ có cạnh tranh đối đầu mà số lượng và sự phân bổ của những thành viên trong quần thể duy trì ở mức độ tương thích giúp cho loài tăng trưởng không thay đổi. Cạnh tranh giữa những thành viên dẫn tới sự thắng thế của những thành viên khỏe và đào thải những thành viên yếu, nên thôi thúc quy trình tinh lọc tự nhiên .- Lối sống bầy đàn đem lại cho quần thể quyền lợi :+ Việc tìm mồi, tìm nơi ở và chống lại quân địch hiệu suất cao hơn. Chim kiếm ăn theo đàn dễ tìm thấy thức ăn hơn đi riêng rẽ, những con trong đàn kích thích nhau tìm mồi, báo hiệu cho nhau nơi có nhiều thức ăn, thông tin cho nhau quân địch sắp tới, nơi có luồng gió trái hoặc nơi trú ẩn thuận tiện .+ Ngoài ra sống trong bầy đàn thì năng lực tìm gặp của con đực và con cháu thuận tiện hơn, bảo vệ cho sự sinh sản thuận tiện.

+ Trong một số đàn có hiện tượng phân chia đẳng cấp, những cá thể thuộc đẳng cấp trên ( như con đầu đàn) luôn chiếm ưu thế và những cá thể thuộc đẳng cấp dưới luôn lép vế, sự phân chia này giúp cho các cá thể trong đàn nhường nhịn nhau, tránh ẩu đả gây thương tích. Sự chỉ huy của con đầu đàn còn giúp cả đàn có tính tổ chức và vì vậy thêm phần sức mạnh chống lại kẻ thù, những con non được bảo vệ tốt hơn.

Xem thêm: este – Wiktionary

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 – Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *