quan-ly-nha-nuoc-ve-du-lich-khai-niem-dac-diem-va-vai-tro

Du lịch đang là ngành có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam, vì thế việc không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về du lịch là nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Vậy quản lý nhà nước về du lịch là gì và có vai trò như thế nào đối với toàn bộ ngành du lịch của Việt Nam? Cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết này.

nội dung

1. Khái niệm quản lý nhà nước về du lịch

du-lich-6844193
Làm rõ khái niệm quản lý nhà nước về du lịch là gì

Khái niệm quản lý nhà nước về du lịch là gì? Đây là những hoạt động quản lý và điều chỉnh một cách có tổ chức dựa theo các quy định của pháp luật đối với các hoạt động du lịch. Theo đó, mục đích của các hoạt động quản lý này là để tạo ra sự thống nhất trong việc tổ chức và hoạt động du lịch, đảm bảo cho sự phát triển của du lịch mà vẫn phải bảo tồn được nguyên vẹn các tài nguyên du lịch, duy trì và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. 

Đồng thời, nội dung quản lý nhà nước về du lịch còn là các hoạt động đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, các tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào công cuộc phát triển du lịch.

Để đảm bảo được yêu cầu trên, những người đứng đầu cũng như các cấp lãnh đạo phải là người sáng suốt, có đủ năng lực để dẫn dắt toàn ngành du lịch đi lên. Đặc biệt, đối với những bạn sinh viên đang theo học ngành này, các bạn có thể đề xuất những ý kiến cá nhân của mình thông qua những bài luận văn quản lý nhà nước về du lịch. Những ý kiến xuất sắc có thể mang lại cho bạn một cơ hội tốt cho công việc sau này.

2. Vai trò của quản lý nhà nước về du lịch

du-lich-1-4595096
Quản lý nhà nước về du lịch theo định hướng du lịch bền vững

Quản lý nhà nước về du lịch có vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành tại Việt Nam. Dưới đây là một số nhận định về vai trò của quản lý nhà nước về du lịch:

 • Định hướng cho hoạt động du lịch phát triển: Thực hiện hoặc ban hành các chính sách, hoạt động để thu hút các nhà đầu tư, quy hoạch du lịch hoặc thu hút khách du lịch đến với địa phương. Đồng thời triển khai các công tác để bảo tồn, giữ gìn và phát huy nguồn tài nguyên du lịch, những giá trị văn hóa truyền thống,…
 • Hình thành và hoàn thiện môi trường pháp lý toàn diện, ổn định cho hoạt động du lịch: Mọi hoạt động trong ngành du lịch đều cần đảm bảo đúng về mặt pháp luật, vì thế một bộ máy quản lý nhà nước về du lịch là điều cần thiết nếu địa phương muốn phát triển du lịch một cách an toàn và lành mạnh.
 • Dung hoà mối quan hệ và lợi ích giữa du lịch với các ngành kinh tế khác: Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch sẽ là bộ phận giải quyết những vấn đề phát sinh giữa ngành du lịch và những ngành liên quan, đảm bảo quyền lợi cho người dân tại địa phương cũng như các nhà đầu tư và khách du lịch.

3. Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch

du-lich-2-5262416
Đề án quy hoạch dự án du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái

Một bộ máy quản lý nhà nước bao gồm cơ quan quản lý cao nhất là Chính phủ, Bộ du lịch và các cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân các cấp. Mỗi cấp sẽ có những nhiệm vụ và trách nhiệm riêng. Cùng Tri Thức Cộng Đồng làm rõ hơn về trách nhiệm của các thành phần trong bộ máy quản lý nhà nước về du lịch dưới đây.

 • Chính phủ: 
  • Đại diện của Chính phủ trong lĩnh vực du lịch la Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ( VHTTDL). Cơ quan này có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch về phát triển ngành du lịch sau đó trình lên Chính phủ. Chính phủ sẽ phê duyệt, có những hướng dẫn và chỉ đạo, đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện các đề án, kế hoạch đó.
  • Ban hành hoặc trình lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đồng thời tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về du lịch.
  • Quản lý, điều hướng và liên kết hoạt động du lịch trong và ngoài nước.
  • Thiết lập những tiêu chuẩn và quy chuẩn cấp quốc gia trong ngành du lịch; thiết lập những cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về du lịch.
  • Kết hợp cùng các cơ quan, tổ chức để phổ biến, giáo dục các kiến thức và pháp luật du lịch.
  • Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch; nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào du lịch.
  • Thường xuyên tổ chức các hoạt động điều tra và đánh giá lại tài nguyên du lịch.
  • Tổ chức các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch, các hoạt động phát triển và xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.
  • Thực hiện tổ chức và quản lý việc cấp và thu hồi giấy phép, thẻ hướng dẫn và các văn bằng chứng nhận khác có liên quan.
  • Thực hiện xã hội hóa các hoạt động đầu tư và phát triển sản phẩm của ngành du lịch; đào tạo và bồi dưỡng nhân lưu có trình độ cho ngành du lịch.
  • Thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo đồng thời xử lý các vi phạm trong ngành du lịch.
 • Bộ, cơ quan ngang Bộ:
  • Phối hợp cùng Bộ VHTTDL để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về du lịch.
  • Kết hợp cùng Bộ VHTTDL ban hành các chính sách, ưu đãi, hỗ trợ cho các nhà đầu tư về du lịch; tổ chức huy động nguồn lực du lịch, thu hút các nhà đầu tư đồng thời kết hợp phát triển song song cùng các lĩnh vực khác.
  • Ban hành các quy định liên quan về thuế, tài chính, hải quan để tạo điều kiện cho du lịch phát triển đồng thời đảm bảo các nguồn lực về tài chính để phát triển du lịch.
  • Khuyến khích sản xuất hàng hóa, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ du lịch đồng thời xúc tiến đầu tư thương mại.
  • Phối hợp cùng Bộ VHTTDL để quảng bá hình ảnh con người, đất nước, văn hóa dân tộc; ban hành các chính sách có liên quan để phục vụ du lịch, từ đó thu hút khách du lịch.
 • Ủy ban nhân dân các cấp:
  • Trước hết, cơ quan này có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tại các địa phương; thực hiện các chính sách, kế hoạch từ cấp trên dựa theo điều kiện thực tế của địa phương
  • Ban hành hoặc trình lên các cơ quan có thẩm quyền về các chính sách, kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương.
  • Thực hiện quản lý, bảo vệ các tài nguyên và các hoạt động du lịch trên địa bàn.
  • Thực hiện quản lý, đảm bảo các vấn đề an ninh, an toàn tại các điểm du lịch, khu du lịch trên địa bàn.
  • Thực hiện tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân về việc phát triển một môi trường du lịch văn minh lành mạnh.
  • Quản lý các vấn đề liên quan đến giao thông, xe cộ, đảm bảo an toàn, trật tự cho mọi người khi tham gia giao thông.
  • Giải quyết các vấn đề, kiến nghị trong lĩnh vực du lịch tại địa phương.

Như vậy, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tuy khác nhau nhưng luôn có sự hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Vì thế, khi làm luận văn, bạn cần nắm được rõ các trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan liên quan. Không quá khó để có được những thông tin này, nhưng nếu bạn cảm thấy hơi mất thời gian thì các dịch vụ viết thuê luận văn là một lựa chọn hợp lý cho công việc của bạn.

Bài viết đã tổng hợp những kiến thức tổng quan về quản lý nhà nước về du lịch. Hy vọng với những thông tin có trên, bạn đã hiểu rõ hơn về lĩnh vực này. Đặc biệt, với những bạn sinh viên đang theo học ngành này, chúng tôi mong đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *