nội dung

Quần thể sinh vật là gì?

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.

Quá trình hình thành quần thể sinh vật (qua các giai đoạn): Cá thể phát tán → Môi trường mới → Chọn lọc tự nhiên tác động → Cá thể thích nghi → Quần thể sinh vật.

Quan hệ giữa những thành viên trong quần thể : quan hệ tương hỗ hoặc quan hệ cạnh tranh đối đầu trong những hoạt động giải trí sống .
Ví dụ về mối quan hệ tương hỗ trong quần thể sinh vật : hiện tượng kỳ lạ thông suốt rễ giữa những cây thông, chó rừng thường quần tụ từng đàn để bắt mồi …

Ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể sinh vật: thực vật cạnh tranh ánh sáng, động vật cạnh tranh thức ăn, nơi ở, bạn tình…
 

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH

1. Khái niệm

– ­ Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng thành viên đực và số lượng thành viên cái trong quần thể .
– ­ Tỉ lệ giới tính thường xê dịch 1/1. Tuy nhiên tỉ lệ này hoàn toàn có thể đổi khác tùy từng loài, từng thời hạn, điều kiện kèm theo sống …
– ­ Tỉ lệ giới tính là đặc trưng quan trọng bảo vệ hiệu suất cao sinh sản của quần thể trong điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường đổi khác .

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính

– Tỉ lệ giới tính chịu ảnh hưởng tác động bởi rất nhiều yếu tố, ví dụ như :
+ Tỉ lệ tử trận không đều giữa thành viên đực và cá .
+ Do điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên sống .
+ Do đặc thù sinh sản của loài .
+ Do đặc thù sinh lí và tập tính của loài .
+ Do điều kiện kèm theo dinh dưỡng của những thành viên …

3. Ứng dụng

– Người ta hoàn toàn có thể giám sát một tỉ lệ những con đực và cái tương thích để đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính .

II. NHÓM TUỔI

1. Khái niệm

– ­ Tuổi sinh lí là thời hạn sống hoàn toàn có thể đạt tới của một thành viên trong quần thể .
– ­ Tuổi sinh thái xanh là thời hạn sống thực tiễn của thành viên .
– ­ Tuổi quần thể là tuổi bình quần của những thành viên trong quần thể .

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tuổi

– Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng, cấu trúc luôn biến hóa nhờ vào vào điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường sống .
+ Khi môi trường tự nhiên sống bất lợi : thành viên non và già chết nhiều hơn những thành viên có nhóm tuổi trung bình .
+ Khi môi trường tự nhiên sống thuận tiện : những con non lớn nhanh gọn, tỉ lệ tử trận giảm .

3. Ứng dụng

– Giúp cho tất cả chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu suất cao hơn .

III. SỰ PHÂN BỐ CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

Gồm 3 kiểu phân bổ :

1. Phân bố theo nhóm

– Là kiểu phân bổ thông dụng nhất, những quần thể tập trung chuyên sâu theo nhóm ở những nơi có điều kiện kèm theo sống tốt nhất. Kiểu phân bổ này có ở những động vật hoang dã sống bầy đàn, những thành viên này tương hỗ lẫn nhau chống lại điều kiện kèm theo bất lợi của môi trường tự nhiên ( di cư, trú đông, chống quân địch … ) .

2. Phân bố đồng đều

– Thường gặp khi điều kiện kèm theo sống phân bổ đồng đều và có sự cạnh tranh đối đầu nóng bức giữa những thành viên trong quần thể. Kiểu phân bổ này làm giảm sự cạnh tranh đối đầu nóng bức .

3. Phân bố ngẫu nhiên

– Là dạng trung gian của 2 dạng trên. Kiểu phân bổ này giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng của môi trường tự nhiên .

IV. MẬT ĐỘ CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

– Mật độ : Số lượng thành viên của quần thể trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh hay thể tích .
– Mật độ thành viên của quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản quan trọng của quần thể vì tác động ảnh hưởng lớn tới mức độ sử dụng nguồn sống, năng lực sinh sản và tử trận của thành viên .
+ Khi tỷ lệ thành viên của quần thể tăng quá cao, những thành viên cạnh tranh đối đầu nhau nóng bức giành thức ăn, nơi ở … dẫn tới tỉ lệ tử trận tăng cao .
+ Khi tỷ lệ thành viên của quần thể giảm, những thành viên trong quần thể tăng cường tương hỗ lẫn nhau .

V. KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

– ­ Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng thành viên đặc trưng ( hoặc khối lượng hay nguồn năng lượng tích góp trong những thành viên ) phân bổ trong khoảng chừng khoảng trống của quần thể .
– Mỗi quần thể có size đặc trưng. Ví dụ : quần thể voi khoảng chừng 25 con, quần thể gà rừng khoảng chừng 200 con …

1. Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa

– ­ Kích thước tối thiểu là số lượng thành viên tối thiểu mà quần thể cần có để duy trì và tăng trưởng. Nếu kích cỡ quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào thực trạng suy giảm dẫn tới diệt vong .
– ­ Kích thước tối đa là số lượng giới hạn ở đầu cuối về số lượng mà quần thể hoàn toàn có thể đạt được, tương thích với năng lực phân phối nguồn sống của thiên nhiên và môi trường. Nếu size quá lớn, cạnh tranh đối đầu giữa những thành viên cũng như ô nhiễm, bệnh tật … tăng cao, dẫn tới một số ít thành viên di cư khỏi quần thể và mức tử trận cao .

2. Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước của quần thể sinh vật

a ) Mức độ sinh sản của quần thể sinh vật
– Là số lượng thành viên của quần thể được sinh ra trong một đơn vị chức năng thời hạn .
– Mức độ sinh sản phụ thuộc vào số lượng trứng của một lứa đẻ, số lứa đẻ của một thành viên trong đời, tuổi trưởng thành sinh dục thành viên, nguồn thức ăn, điều kiện kèm theo khí hậu …
b ) Mức độ tử trận của quần thể sinh vật
– Là số lượng thành viên của quần thể bị chết trong một đơn vị chức năng thời hạn .
– Mức độ tử trận của quần thể phụ thuộc vào vào trạng thái của quần thể và những điều kiện kèm theo sống của thiên nhiên và môi trường như sự đổi khác không bình thường của khí hậu, bệnh tật, lượng thức ăn, quân địch …
c ) Phát tán thành viên của quần thể sinh vật
– Là sự xuất cư và nhập cư của những thành viên .
+ Xuất cư là hiện tượng kỳ lạ 1 số ít thành viên rời bỏ quần thể của mình chuyển dời đến nơi ở khác .
+ Nhập cư là hiện tượng kỳ lạ 1 số ít thành viên nằm ngoài quần thể chuyển tới sống trong quần thể .
– Mức độ xuất cư tăng cao khi quần thể đã hết sạch nguồn sống, nơi ở eo hẹp, sự cạnh tranh đối đầu giữa những thành viên trong quần thể nóng bức .

VI. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

– ­ Điều kiện thiên nhiên và môi trường thuận tiện : Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học ( đường cong tăng trưởng hình chữ J ) .

-­ Điều kiện môi trường không hoàn toàn thuận lợi: Tăng trưởng quần thể giảm (đường cong tăng trưởng hình chữ S).

VII. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ NGƯỜI

– ­ Dân số quốc tế tăng trưởng liên tục trong suốt quy trình tăng trưởng lịch sử dân tộc .
– Nguyên nhân : Do những thành tựu to lớn về tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, chất lượng đời sống con người ngày càng được cải tổ, mức độ tử trận giảm và tuổi thọ ngày càng được nâng cao .
– ­ Hậu quả : Dân số tăng nhanh là nguyên do đa phần làm cho chất lượng môi trường tự nhiên giảm sút, ảnh hưởng tác động đến chất lượng đời sống của con người .

Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật

1. Giống nhau:

+ Đều được hình thành trong một thời hạn lịch sử vẻ vang nhất định, có tính không thay đổi tương đối .
+ Đều bị đổi khác do công dụng của ngoại cảnh .
+ Đều xảy ra môi quan hộ hồ trợ và cạnh tranh đối đầu .

2. Khác nhau:

Quần thể sinh vật.

+ Tập hợp nhiều cá thể cùng loài.
+ Tập hợp nhiều thành viên cùng loài .+ Không gian sống gọi là nơi sinh sống .
+ Chủ yếu xảy ra mối quan hệ tương hỗ gọi là quần tụ .
+ Thời gian hình thành ngắn và sống sót ít không thay đổi hơn quần xã .
+ Các đặc trưng cơ bản gồm tỷ lệ, tỉ lệ nhóm tuổi, tỉ lệ đực cái, sức sinh sản, tỉ lệ tử trận, kiểu tăng trưởng, đặc thù phân bổ, năng lực thích nghi với môi trường tự nhiên .

+ Cơ chế cân bằng dựa vào tỉ lệ sinh sản, tử vong, phát tán.

Quần xã sinh vật.
+ Tập hợp nhiều quần thể khác loài

+ Không gian sống gọi là sinh cảnh .
+ Thường xuyên xảy ra những quan hệ hỗ
trợ và đối địch .
+ Thời gian hình thành dài hơn và ổn

định hơn quần thể.

+ Các đặc trưng cơ bản gồm độ phong phú, số lượng thành viên, cấu trúc loài, thành phần loài, sự phân tầng thẳng đứng, phân tầng ngang và cấu trúc này biến hóa theo chu kì .
+ Cơ chế cân đối do hiện tượng kỳ lạ khống chế sinh học

Người đăng: chiu

Time: 2021-09-09 11:00:44

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *