img_3866205b640x4805d-8594375
28/05/2020 | 1165Sáng 28/5/2020, tại TP. Hà Nội, Đảng ủy Khối những cơ quan Trung ương tổ chức triển khai Hội nghị học tập, quán triệt những nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II / 2020. Dự Hội nghị có chiến sỹ Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và những chiến sỹ Phó Bí thư Đảng ủy Khối ; Ủy viên Ban Thường vụ ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ; chỉ huy những ban, đơn vị chức năng và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ; đại diện thay mặt thường trực những đảng ủy trwch thuộc, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối …

img_3855205b640x4805d-4156241

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, những đại biểu được nghe chiến sỹ Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo giải trình nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại TP. Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 12 để đàm đạo, cho quan điểm về : Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng ; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ huy, chỉ huy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 ; Báo cáo hiệu quả triển khai trách nhiệm kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và 1 số ít yếu tố quan trọng khác. Các chiến sỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và những đại biểu được mời dự Hội nghị đã bộc lộ niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn luận bàn, góp phần nhiều quan điểm quan trọng vào những đề án, báo cáo giải trình, tờ trình. Bộ Chính trị đã họp, tranh luận, tiếp thu quan điểm của Trung ương và báo cáo giải trình những yếu tố còn có quan điểm khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao, trải qua Nghị quyết Hội nghị .

img_3866205b640x4805d-6858898

Ảnh : Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối báo cáo giải trình chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề “Kết quả bước đầu đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và những vấn đề đặt ra để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025”, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết, các đảng ủy đã thành lập các tổ công tác giúp Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc chuẩn bị tổ chức đại hội ở các đơn vị được chọn làm điểm. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh tại cơ quan, đơn vị. Công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, chu đáo, kỹ lưỡng. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là các cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Việc xây dựng văn kiện đại hội được chỉ đạo thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy và ý kiến tham gia rộng rãi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đinh Xuân Tùng nhấn mạnh vấn đề, để chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức triển khai tốt đại hội những cấp trong Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương, những cấp ủy thường trực cần chú ý quan tâm triển khai tốt những nội dung về công tác làm việc chỉ huy ; công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức triển khai đại hội ; chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ và ĐK thời hạn duyệt đại hội .

img_3874205b640x4805d-4256826

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội  nghị

Cũng tại Hội nghị, những đại biểu đã được nghe chiến sỹ Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo giải trình chuyên đề “ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh quản trị Hồ Chí Minh và 1 số ít hiệu quả điển hình nổi bật trong 4 năm triển khai Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối những cơ quan Trung ương ” .
Phát biểu Tóm lại Hội nghị, chiến sỹ Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ý kiến đề nghị những đại biểu dự Hội nghị quán triệt thâm thúy những nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 và tiến hành tổ chức triển khai học tập, quán triệt thật tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ mình ; tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên có điều kiện kèm theo tranh luận thâm thúy hơn nội dung của Nghị quyết .

A.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *