img_4749-1675036

Thứ sáu – 12/01/2018 03:56

Xem thêm: REVIT – VN

img_4749-3891356
Đ/c Phạm Xuân Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phổ biến dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)Đ / c Phạm Xuân Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phổ cập dung những Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XII )img_4762-6025749
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Lãnh đạo Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.Việc tổ chức Hội nghị giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Sau Hội nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở sẽ viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung thể hiện nhận thức của cá nhân về những điểm mới, quản điểm, mục tiêu và giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *