magnetite_russia-3312611

5/5 – ( 1 bầu chọn )

nội dung

CÔNG THỨC QUẶNG VÀ TÊN QUẶNG

I. Quặng sắt:

 1. Hematit đỏ: Fe2O3 khan
 2. Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O
 3. Manhetit: Fe3O4
 4. Xiderit: FeCO3
 5. Pirit: FeS2 (không dùng qặng này để điều chế Fe vì chứa nhiều lưu huỳnh, dùng để điều chế H2SO4).

II. Quặng kali, natri:

 1. Muối ăn : NaCl ;
 2. Sivinit: KCl.NaCl
 3. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O…
 4. Xô đa : Na2CO3
 5. Diêm tiêu: NaNO3
 6. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

III. Quặng canxi, magie:

 1. Đá vôi, đá phấn…. CaCO3
 2. Thạch cao : CaSO4.2H2O
 3. Photphorit :Ca3(PO4)2
 4. Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2
 5. Đolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).
 6. Florit: CaF2.
 7. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
 8. Manhezit : MgCO3 ,
 9. Cainit: KCl.MgCl2.6H2O

VI. Quặng nhôm:

 1. Boxit: Al2O3.nH2O (thường lẫn SiO2, Fe2O3 và một số tạp chất khác).
 2. Cryolit: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF
 3. Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O
 4. Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

V. Quặng đồng

1.      Chancozit : Cu2S

2. Cancoporit : CuS. FeS ( CuFeS2 )
3. Malakit : CuCO3. Cu ( OH ) ­ 2
4. Azurite : 2C uCO3. Cu ( OH ) 2
5. Cuprit : Cu2O
CÂU HỎI :
Thành phần chính của quặng manhetit là

A. Fe2O3.

B. FeCO3.

C. Fe3O4.

D. FeS2.

TRẢ LỜI :
Chọn đáp án C
Quặng hematit đỏ là Fe2O3
Quặng hematit nâu là Fe2O3. nH2O
Quặng xiđerit là FeCO3
Quặng manhetit là Fe3O4
Quặng pirit là FeS2
CÂU 1 :
Kim loại tính năng với dung dịch HCl và khí Cl2 tạo cùng loại muối clorua là

A. Cu.

B. Zn.

C. Fe.

D. Ag.

TRẢ LỜI :
Chọn đáp án B
+ Loại Cu và Ag vì k công dụng với HCl .
+ Loại Fe vì phản ứng HCl → FeCl2 và phản ứng với Cl2 → FeCl3 .

⇒ Chọn B

CÂU 2 :
Dung dịch H2SO4 loãng không phản ứng với sắt kẽm kim loại

A. Fe.

B. Cu.

C. Na.

D. Zn.

TRẢ LỜI :
Chọn đáp án B
H2SO4 không phản ứng với những sắt kẽm kim loại sau H + ⇒ chọn B .
CÂU 3 :
Công thức hóa học của sắt ( III ) hiđroxit là

A. Fe2O3.

B. Fe(OH)3.

C. Fe3O4.

D. Fe2(SO4)3.

TRẢ LỜI :
Chọn đáp án B
A. Sắt ( III ) oxit .
B. Sắt ( III ) hidroxit .
C. Sắt từ oxit .
D. Sắt ( III ) sunfat .
⇒ chọn B .
CÂU 4 :
Cho sắt kẽm kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối X. Cho M tính năng với dung dịch HCl, thu được muối Y. Cho Cl2 tính năng với dung dịch muối Y, thu được muối X. Kim loại M là

A. Al.

B. Fe.

C. Zn.

D.Mg.

TRẢ LỜI :
Chọn đáp án B
Ta có : 2F e + 3C l2 → 2F eCl3 ( X ) .
Fe + 2HC l → FeCl2 ( Y ) + H2 .
2F eCl2 + Cl2 → 2F eCl3 .

⇒ Kim loại đó là Fe ⇒ Chọn B

CÂU 5 :
Trong những sắt kẽm kim loại dưới đây có bao nhiêu sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể khử Fe3 + trong dung dịch thành sắt kẽm kim loại : Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg ?

A. 6.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

TRẢ LỜI :
Chọn đáp án B
Các sắt kẽm kim loại thỏa mãn nhu cầu là Zn, Al và Mg ⇒ chọn B
CÂU 6 :
X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng ; Y là sắt kẽm kim loại tính năng được với dung dịch Fe ( NO3 ) 3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là

A. Cu, Fe.

B. Mg, Ag.

C. Fe, Cu.

D. Ag, Mg.

TRẢ LỜI :
Chọn đáp án C
X phản ứng được với H2SO4 loãng ⇒ loại A và D .
Y phản ứng được với Fe ( NO3 ) 3 ⇒ chọn C .

Magnetit

Magnetit là một khoáng vật sắt từ có công thức hóa học Fe3O4, một trong những ôxít sắt và thuộc nhóm spinel. Tên theo IUPAC là sắt ( II, III ) ôxít và thường được viết là FeO · Fe2O3, được xem là tập hợp của wüstit ( FeO ) và hematit ( Fe2O3 ). Công thức trên đề cập đến những trạng thái oxy hóa khác nhau của sắt trong cùng một cấu trúc chứ không phải trong dung dịch rắn. Nhiệt độ Curie của magnetit là 858 K .
magnetite_russia-8068853Magnetit ở bán đảo Kola, Nga

Thông tin chung
Thể loại Khoáng vật ô xít
Công thức hóa học sắt (II,III) ôxít, Fe2+Fe3+2O4
Phân loại Strunz 4.BB.05
Hệ tinh thể Lập phương
Nhận dạng
Màu Kim loại
Dạng thường tinh thể Lục bát diện, hạt mịn dạng khối
Song tinh Hiếm gặp song tinh bát diện quy luật spinel
Cát khai Không rõ
Vết vỡ Không phẳng
Độ cứng Mohs 5,5–6,5
Ánh Kim loại
Màu vết vạch Đen
Tính trong mờ Trong mờ
Tỷ trọng riêng 5,17–5,18
Chiết suất Chắn sáng
Các biến thể chính
Lodestone Nam châm để xác định cực bắc và cực nam

Tính chất

Magnetit là khoáng vật có từ tính mạnh nhất trong những khoáng vật Open trong vạn vật thiên nhiên. Các mảnh magnetit bị từ hóa tự nhiên được gọi là lodestone sẽ hút những mẫu sắt nhỏ, và từ tính này cũng là cách mà người cổ đại tò mò ra đặc thù từ học tiên phong. Lodestone được sử dụng trong những la bàn. Magnetit thường mang những tín hiệu từ trong những đá và cho nên vì thế nó được xem như thể một công cụ để nghiên cứu và điều tra cổ từ, một mày mò khoa học quan trọng để hiểu được quy trình kiến thiết mảng và tài liệu lịch sử dân tộc cho từ thủy động lực học và những chuyên ngành khoa học khác. Các mối quan hệ giữa magnetit và những khoáng vật ôxít giàu sắt khác như ilmenit, hematit, và ulvospinel cũng đã được nghiên cứu và điều tra nhiều, cũng như những phản ứng phức tạp giữa những khoáng vật này và oxy ảnh hưởng tác động như thế nào đến sự bảo tồn trường từ của Trái Đất .
Magnetit có vai trò quan trọng trong việc khám phá những điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường hình thành đá. Magnetit phản ứng với oxy để tạo ra hematit, và cặp khoáng vật hình thành một vùng đệm hoàn toàn có thể khống chế sự hủy hoại của ôxy. Các đá mácma thường thì chứa những hạt của 2 dung dịch rắn, một bên là giữa magnetit và ulvospinel còn một bên là giữa ilmenit và hematit. Các thành phần của những đôi bạn trẻ khoáng vật được sử dụng để tính sự oxy hóa diễn ra như thế nào trong macma ( như sự tàn phá của oxy trong magma ) : một dải những điều kiện kèm theo oxy hóa được tìm thấy trong mácma và trạng thái oxy hóa giúp xác lập làm thế nào mácma hoàn toàn có thể tương quan đến sự kết tinh phân đoạn .
Các hạt magnetit nhỏ xuất hiện trong hầu đết những đá mácma và những đá biến chất. Magnetit cũng được tìm thấy trong 1 số ít loại đá trầm tích như trong những thành hệ sắt dải. Trong 1 số ít đá mácma, những hạt giàu magnetit và ilmenit Open ở dạng kết tủa cùng nhau trong mácma. Magnetit cũng được sản xuất từ peridotit và dunit bằng chiêu thức serpentin hóa .
Magnetit là nguồn quặng sắt có giá trị, nó hòa tan chậm trong axít clohiđric .

Phân bố

magnetite444-8610677Mẫu có kiến trúc mịn, ~5cm
Magnetit nhiều lúc được tìm thấy với số lượng lớn trong cát biển. Các loại cát đen ( cát khoáng vật hoặc cát sắt ) được tìm thấy ở nhiều nơi như California và bờ biển tây của New Zealand. Magnetit được mang đến những bờ biển trải qua những con sông mang những vật tư xói mòn và chúng được tập trung chuyên sâu nhờ ảnh hưởng tác động của sóng và những dòng chảy .
Các mỏ lớn được tìm thấy trong những thành hệ sắt dải. Các đá trầm tích này được dùng để suy ra hàm lượng oxy trong khí quyển Trái Đất lúc nó được và lắng đọng .
Các mỏ magnetit lớn cũng được tìm thấy ở vùng Atacama của Chile, Kiruna, Thụy Điển, Pilbara, những khu vực trung tây và bắc Goldfields ở tây Úc, và trong khu vực Adirondack của Thành Phố New York ở Hoa Kỳ. Các mỏ cũng được tìm thấy ở Na Uy, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Nam Phi, Ấn Độ, México, và Oregon, New Jersey, Pennsylvania, Bắc Carolina, Virginia, New Mexico, Utah, và Colorado ở Hoa Kỳ. Gần đây, vào tháng 6 năm 2005, công ty khai thác tài nguyên, Cardero Resources, đã phát hiện một mỏ cát chứa magnetit lớn ở dạng cồn cát ở Peru. Mỏ phủ trên diện tích quy hoạnh 250 km2 ( 100 sq mi ), với cồn cán cao nhất nằm ở độ cao trên 2000 m ( 6,560 ft ) so với nền sa mạc. Cát chứa 10 % magnetit .
heavymineralsbeachsand-2729771Magnetit và các khoáng vật nặng khác (màu tối) trong cát thạch anh ở bãi biển (Chennai, Ấn Độ).

Xuất hiện trong sinh vật

Các tinh thể magnetit được tìm thấy trong một vài vi trùng ( như Magnetospirillum magnetotacticum ) và trong não của ong, của mối, cá, một vài loài chim ( như bồ câu ) và con người. Các tinh thể này được cho là tương quan đến sự cảm nhận từ, một năng lực để cảm nhận cực hoặc độ nghiêng của từ trường Trái Đất, và tương quan đến sự xu thế. Ốc song kinh có bộ răng làm bằng magnetit trên lưỡi gai của chúng làm cho chúng dễ phân biệt với những động vật hoang dã khác. Điều này có nghĩa rằng bộ lưỡi của chúng có năng lực mài mòn để kiếm thức ăn trên đá .
Việc nghiên cứu và điều tra từ sinh học khởi đầu với những tò mò của nhà cổ sinh vật học Caltech Heinz Lowenstam thập niên 1960 .

Tổng hợp

Magnetit có thể được chế trong phòng thí nghiêm ở dạng nước từ theo phương pháp Massart bằng cách trộn sắt(II) chloride và sắt(III) chloride trong hydroxit natri.

Magnetit cũng hoàn toàn có thể được chế bởi sự đồng kết tủa, gồm một hỗn hợp dung dịch FeCl3 · 6H2 O và FeCl2 · 4H2 O 0,1 M với quay bằng động cơ với vận tốc khoảng chừng 2000 vòng / phút. Tỷ lệ mol FeCl3 : FeCl2 hoàn toàn có thể là 2 : 1 ; nung dung dịch này ở 70 °C, và ngay sau đó nâng vận tốc quay lên 7500 vòng / phút và thêm nhanh dung dịch NH4OH ( 10 % về thể tích ), ngay lập tức sẽ hình thành kết tủa màu đen chứa những hạt magnetit size nano .

Ứng dụng làm chất hấp thụ

Bột magnetit vô hiệu As ( III ) và As ( V ) ra khỏi nước rất hiệu suất cao, và hiệu suất cao vô hiệu tăng lên ~ 200 lần khi chúng có size từ 300 đến 12 nm. Nước uống nhiễm arsen ( As ) là một vấn nạn trên toàn quốc tế, do đó ứng dụng magnetit với vai trò chất hấp thụ là một trong những giải pháp vô hiệu arsen trong nước .

Trang sức

Magnetit được dùng phổ cập ở dạng nguyên vật liệu thô trong những đồ trang sức đẹp của những chống lại giả khoa học về nam châm hút liệu pháp. Khi được đánh bóng và làm thành đồ trang sức đẹp, magnetit có màu tối, sáng bóng loáng với mặt phẳng láng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *