Bộ GD-ĐT vừa phát hành Thông tư số 05/2020 / TT-BGDĐT kèm theo Chương trình Giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh trong trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục ĐH. Theo đó, Giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh cho học viên, sinh viên những trường tầm trung sư phạm, cao đẳng sư phạm, trường ĐH, học, ĐH, ĐH vương quốc, ĐH vùng là môn học chính khóa. Chương trình Giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết gồm những nội dung : Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam ( Học phần 1 – 45 tiết ) ; Công tác quốc phòng và an ninh ( Học phần 2 – 30 tiết ) ; Quân sự chung ( Học phần 3 – 30 tiết ) ; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ( Học phần 4 – 60 tiết ). Các tiết học của cả bốn học phần đều được chia ra gồm kim chỉ nan và thực hành thực tế. Ở nội dung của học phần 4, Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và giải pháp, sinh viên chỉ có 4 tiết kim chỉ nan, còn lại 56 tiết thực hành.

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh được giảng dạy thống nhất cho sinh viên cả hệ chính quy và không chính quy.

Đối với giảng dạy trình độ tầm trung sư phạm học hai học phần 1 và 3 với 75 tiết. Đào tạo trình độ liên thông từ tầm trung sư phạm lên cao đẳng, ĐH học bổ trợ hai học phần 2 và 4. Đào tạo trình độ cao đẳng, ĐH học đủ bốn học phần. Bộ GD-ĐT nhìn nhận đây là môn học đặc trưng nên nhu yếu những cơ sở giáo dục địa thế căn cứ vào chương trình của Bộ GD-ĐT thiết kế xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo vệ đủ thời hạn cho những hoạt động giải trí giảng dạy theo lao lý hiện hành, tương thích với quy trình tiến độ, tiến trình và hình thức giảng dạy theo học chế tín chỉ hay niên chế học phần, thời hạn pháp luật trong chương trình không gồm có thời hạn ôn thi, kiểm tra. Bộ GD-ĐT nhu yếu trong khóa học Giáo dục đào tạo an ninh và quốc phòng, địa thế căn cứ vào tình hình trong thực tiễn, những trường tổ chức triển khai cho học viên, sinh viên đi du lịch thăm quan, học tập thực tiễn tại kho lưu trữ bảo tàng lịch sử dân tộc quân sự chiến lược, lực lượng vũ trang hoặc những đơn vị chức năng, nhà trường quân đội, công an trên địa phận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *