Do tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, các PTN tạm thời đang ngưng hoạt động để thực hiện giãn theo chỉ thị 16. Do vậy, sau khi được thông qua từ Phòng đào tạo, BCN. Khoa điều chỉnh kế hoạch thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 2017 và các Khóa trước vào chuyên ngành cùng với Khóa 2017 như sau:

1.      Gia hạn thời gian làm KLTN/TTTN

Theo CV số 65/2021 / SH-CNSH mà Khoa đã phát hành vào ngày 02/06/2021, thời hạn làm KLTN / TTTN của SV Khóa 2017 và những Khóa trước vào chuyên ngành cùng với Khóa 2017 là 01/03 – 30/07/2021 và sẽ hoàn tất bảo vệ KLTN vào 27/08/2021. Nay, thời hạn triển khai sẽ được gia hạn thêm cho SV, đơn cử :

Thực hiện KLTN/TTTN: 01/03-30/08/2021

Bảo vệ KLTN / TTTN : 16/09 – 27/09/2021

2.      Kế hoạch thực hiện cụ thể dành cho sinh viên đăng ký báo cáo đợt cuối tháng 9/2021

01/03 – 30/08/2021 Sinh viên triển khai Khóa luận, Thực tập tốt nghiệp
27/08 – 28/08/2021

Khoa cung cấp tài khoản Turnitin cho sinh viên theo danh sách đăng ký KLTN, TTTN đăng ký báo cáo vào cuối tháng 9 năm 2021

Từ 28/08/2021 SV thực thi nộp KLTN, TTTN vào Turnitin để in bảng report về mức độ trùng lắp trong báo cáo giải trình của mình
Theo lịch đơn cử của chuyên ngành SV nộp KLTN, TTTN cho Chuyên ngành cùng bảng report về mức độ trùng lắp trong báo cáo giải trình theo Turnitin
16/09 – 28/09/2021 Bảo vệ KLTN, TTTN

* Cập nhật về việc cấp tài khoản Turnitin: 

Theo thông báo số 67/2021 của Khoa SH-CNSH vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, sinh viên làm KL và TTTN sẽ báo cáo vào cuối tháng 9 năm 2021; do đó, sinh viên sẽ được  Khoa cung cấp tài khoản turnitin vào ngày 20-21 tháng 08 năm 2021. Tuy nhiên, thực hiện giãn cách, không vào PTN được, nhiều sinh viên chưa hoàn thành đề tài của mình. Vừa qua, Khoa đã thông báo đến chuyên ngành triển khai việc cho sinh viên đăng ký báo cáo trong đợt tháng 9 như kế hoạch hay xin gia hạn thêm. 

Do vậy, việc cấp thông tin tài khoản turnitin không hề đúng theo kế hoạch, mà phải chờ chuyên ngành chốt list sinh viên ĐK báo cáo giải trình vào đợt tháng 9 gửi về Khoa. Dự kiến Khoa sẽ trực tiếp gửi thông tin tài khoản turnitin cho sinh viên vào ngày 27-28 tháng 8 năm 2021 vào hộp mail sinh viên cho những sinh viên ĐK báo cáo giải trình trong tháng 9 .

3. Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2017

Đợt tháng 9 năm 2021 ( TK zoom chuyên ngành sẽ gửi vào hộp mail sinh viên trước ngày bảo vệ ). Lịch nộp bài báo cáo giải trình theo thông tin đơn cử của Chuyên ngành .
Lịch báo cáo giải trình và list chi tiết cụ thể xem tại : https://tinyurl.com/LichBaoVeKLTN

STT

CHUYÊN NGÀNH

NGÀY BÁO CÁO

THỜI GIAN

1 Sinh thái – TNSV ( 7 sv ) 28/09/2021 8 h00 – 12 h00
2

Sinh học động vật (9sv)

27/09/2021 7 h30 – 12 h30
3 Sinh Hóa ( 9 sv ) 29/09/2021 8 h00 – 17 h30
4 Vi sinh ( 4 sv ) 24/09/2021 8 h00 – 11 h00
5 Vật liệu sinh học ( 7 sv ) 29/09/2021 8 h00 – 12 h00
6 CNSH Công nghiệp ( 14 sv ) 26/09/2021 7 h30 – 19 h00
7 CNSH Y dược, Di truyền – SHPT ( 14 sv ) 27/09/2021 7 h30 – 19 h00
8 CNSH Nông nghiệp _ HĐ1 ( 8 sv ) 24/09/2021 7 h30 – 12 h00
CNSH Nông nghiệp _ HĐ2 ( 7 sv ) 24/09/2021

7h30-12h00

Xem thêm: REVIT – VN

Xem thêm : Quyết định bổ trợ v / v chấm Khóa luận tốt nghiệp
BCN. Khoa
( Đã ký )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *